Informace pro 1, 2 a 3 ročníky denního studia – praxe zimní semestr

Informace  pro studenty prvních, druhých  a  třetích ročníků denního  studia

Nahlášení praxí do 30.11.2019, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  20.1-31.1.2020 –  v délce 10 pracovních dní.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 14.2.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

Změna ve výuce pro 3.KPK a 3.KKŘ dne 12.10.2019

Dobrý den, s důvodu nepřítomnosti p. Hejduka bude v sobotu VÝUKA pro

3.KPK

zahájena od 8:00hod – Kriminalistika , odpolední nebude

3.KKŘ –  ráno od 8:00hod s paní priocházkovou, odpolední výuka nebude

 

Organizace výuky na 10.10.2019

Z důvodu konání opravných Absolutorií dne 10.10.2019, bude zrušena výuka u 1.AV, 1.CV a 3.AV.

Třídy 2.Av a 2.CV budou mít výuku dle rozvrhu.

Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2019/2020 – do 30.9.2019

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk.rok 2019/2020.

Ze společných témat mohou vybírat všichni studenti

Pro Krizové řízení jsou pak navíc témata  z předmětů : Průmyslové havárie, Živelní pohromy.

Pro Prevenci kriminality  jsou pak navíc témata z předmětů : Kriminologie a Bezpečnostních systémů.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu – na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 31.9.2019.

Pokud si student téma nezvolí, bude mu školou přiděleno

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – říjen 2019

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – říjen 2019

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2018/2019. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Krizové řízení a Havarijní plánování – okruhy

Právo – okruhy

Živelní pohromy a Průmyslové havárie – okruky

Okruhy otázek NJ 2019

Okruhy otázek RJ – 2019

Okruhy otázek z AJ -2

 

Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – říjen 2019

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – říjen ve školním roce 2018/2019. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.
Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

Bezpečnostní systémy – okruhy

Kriminologie a Prevence kriminality – okruhy

Právo – okruhy

Okruhy otázek NJ 2019

Okruhy otázek z AJ -2

ABSOLUTORIA 10. října 2019 – Harmonogram

Instrukce k ABSOLUTORIU říjen 2019

Opravná Absolutoria se budou konat pro oba dva obory i formy

10.10.2019 od 8:00hod do cca:17:00hod

Již zaslán všem zvací dopis. V příadě, že Vám zvací dopis nedorazí, řiďte se pokyny viz: níže

10.10.2019 v 7:30hod se sejdou všichni studenti do budovy školy.

Studenti společně přichystají opět pro své komise občerstvení.

Harmonogram říjen 2019

Posudky budou k vyzvednutí po 2.10.2019.

Studenti s neuzavřeným třetím ročníkem, odevzdají Indexy ke kontrole nejpozději 2.10.2019

Studenti kteří opravují nebo neodevzdali Absolvenstkou práci v dubnu – učiní tak nejpozději do 6.9.2019

Neúspěšní studenti při červnovém Absolutoriu si pouze opraví daný předmět. Odborné předměty se budou zkoušet zase jako celek.

Všichni studenti co budou chtít vykonávat Absolutorium v říjnu, musí zaslat žádost o vykonání(naleznou na webu školy) do 2.10.2019

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok začíná v souladu s Organizací školního roku 2.9.2019

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

1.AV – RNDr. Marta Koníčková – uč. 52 – Prevence kriminality

1.CV – Ing. Martin Neuschl – uč. 55 – Krizové řízení

2.9.2019 v 9:00-10:45hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické – druhé patro.

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a  zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 10:55  -tj. 4. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 1.ročníky.

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

2.AV – Ing. Jiří Soukup – Prevence kriminality – uč. 2.AV

2.CV – PhDr. Michaela Kratochvílová -– Krizové řízení – uč. 2CV

2.9.2019 v 10:00- 12hod  – zahájení i výuka bude probíhat na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 2.ročníky

 

  1. ROČNÍK – DENNÍHO STUDIA – Mgr. Nataša Brabcová

2.9.2019 v 10:00-12:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč. 54 – druhé patro

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3.ročníky.

 

Zahájení  a výuka kombinovaného studia

2 a 3. ročník kombinovaného studia zahájí výuku , 6.9.2019 v 8:00hod

3.ročník – učebna AJ2 VOŠ – uč. 48 – JUDr. Jiří Masařík, CSc

2.ročník– učebna AJ1 VOŠ – uč. 56 – PhDr. David Procházka

 

Třídní učitel provede 1. hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu.

1. ročník kombinovaného studia zahájí výuku 13.9.2019 v 8:00hod

1.roč. –  učebna 3.AV –  uč. 54 – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Třídní učitelé provedou 1. hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu.

 

ROZVRHY HODIN PO TŘÍDÁCH NALEZNETE V SEKCI ROZVRHY

 

Volná místa na VOŠ pro šk. rok 2019/2020

Máme ještě volná místa pro Obor krizové řízení v denním studiu a v Prevenci kriminality – kombinovaná forma.

Uchazeč si může domluvit termín osobní schůzky na mailu : vos@trivis.cz, nejpozději do 31.9.2019

Dokumenty nutné k přijetí :

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2019 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů – 2 formuláře

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2019/2020 ve výši 10.500  Kč – u denního vzdělávání a 9.750 Kč – u kombinovaného vzdělávání. Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek a to ve výši 2.100 Kč u denního studia a 1.950 Kč u kombinovaného studia (+ 50,- Kč manipulační poplatek). Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).

Prázdninový provoz na VOŠ

Úřední hodiny na VOŠ v době prázdnin , vždy od 8-12:00hod  v ostatních hodinách pouze po telefonické domluvě

15.7.-31.7.2019-úřední hodiny

1.8.-4.8.2019 – dovolená – zastupuje sekretariát SŠ

5.8.-16.8.2019 – úřední hodiny

19.8.-23.8.2019 – dovolená – zastupuje sekretariát SŠ

Od 26.8.2019 – již plné nasazení, včetně vyučujících

 

Přejeme všem krásné prázdniny :)))