Výuka dne 15.11.2019 pro 2.KPK

Z důvodu nemoci pana Zběhlíka, bude výuka začínat v pátek od 10:00hod suplováním BS panem Soukupem.

Zimní ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ šk. rok 2019/2020

Blíží se nám zkouškové období

Termíny zkouškového období na VOŠ

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 9.12.-15.12.2019– konaní zápočtů

Zkouškové období od 16.12.- 21.12.2019 a 6.1.-31.1.2020

DENNÍ STUDIUM

Přípravný týden od 9.12.2019- 15.12.2019– konaní zápočtů

Zkouškové období 16.12.-22.12.2019 a 6.1.-19.1.2020

Odborná praxe – 20.1.-31.1.2020 –  V TENTO TERMÍN NENÍ MOŽNÉ VYKONÁVAT ZKOUŠKY

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.2.2020

Na webových stránkách naleznete termíny zkoušek (budu aktualizovat, tak jak mi vyučující budou hlásit), zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Termíny zkoušek dle jednotlivých vyučujících:

PhDr. Michaela Kratochvílová _zkousky-a-zapocty-phdr-michaela-kratochvilova

JUDr. Karel Horák _Zkoušky a zápočty – JUDr. Karel Horák

Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA _Zkoušky a zápočty – Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA

PhDr. Mgr. Karel Locker _Zkoušky a zápočty – PhDr. Mgr. Karel Locker

Mgr. et Mgr. Marcela Husáková _Zkoušky a zápočty – Mgr. et Mgr. Marcela Husáková

Mgr. Kateřina Poludová _Zkoušky a zápočty – Mgr. Kateřina Poludová

 

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě , že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy, termín Vám propadá.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 31.1.2020 a pro kombinovanou formu studia do 31.1.2020

v případě nesplnění požadavků klasifikace, je student povinen zažádat o odložení  klasifikace do 31. 1. 2020. V opačném případě si náhradní termín zkoušky platí( 1 zkouška 500,- , dle podmínek Smlouvy o poskytnutí vzdělávání))!                                                        

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.3.2020

 

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 29.2.2020

Informace pro třetí ročníky – Zadání AP

Dne 11.10.2019 byli stanoveni vedoucí a oponenti k Vámi vybraným tématům Absolventských prací.

Zastavte se na podpis archů a oslovte své vedoucí ke zpracování Zadání AP .

Zadání od vedoucích musí být odevzdáno na studijní oddělení VOŠ do 12.11.2019

Studenti si toto zadání budou vyzvedávat od 15.11.2019 do 30.11.2019

Termín odevzdání již svázaných AP ve dvou vyhotoveních včetně CD je do 15.4.2020

 

Informace pro 1, 2 a 3 ročníky denního studia – praxe zimní semestr

Informace  pro studenty prvních, druhých  a  třetích ročníků denního  studia

Nahlášení praxí do 30.11.2019, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  20.1-31.1.2020 –  v délce 10 pracovních dní.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 14.2.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

Změna ve výuce pro 3.KPK a 3.KKŘ dne 12.10.2019

Dobrý den, s důvodu nepřítomnosti p. Hejduka bude v sobotu VÝUKA pro

3.KPK

zahájena od 8:00hod – Kriminalistika , odpolední nebude

3.KKŘ –  ráno od 8:00hod s paní priocházkovou, odpolední výuka nebude

 

Organizace výuky na 10.10.2019

Z důvodu konání opravných Absolutorií dne 10.10.2019, bude zrušena výuka u 1.AV, 1.CV a 3.AV.

Třídy 2.Av a 2.CV budou mít výuku dle rozvrhu.

Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2019/2020 – do 30.9.2019

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk.rok 2019/2020.

Ze společných témat mohou vybírat všichni studenti

Pro Krizové řízení jsou pak navíc témata  z předmětů : Průmyslové havárie, Živelní pohromy.

Pro Prevenci kriminality  jsou pak navíc témata z předmětů : Kriminologie a Bezpečnostních systémů.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu – na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 31.9.2019.

Pokud si student téma nezvolí, bude mu školou přiděleno

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – říjen 2019

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – říjen 2019

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2018/2019. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Krizové řízení a Havarijní plánování – okruhy

Právo – okruhy

Živelní pohromy a Průmyslové havárie – okruky

Okruhy otázek NJ 2019

Okruhy otázek RJ – 2019

Okruhy otázek z AJ -2

 

Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – říjen 2019

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – říjen ve školním roce 2018/2019. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.
Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

Bezpečnostní systémy – okruhy

Kriminologie a Prevence kriminality – okruhy

Právo – okruhy

Okruhy otázek NJ 2019

Okruhy otázek z AJ -2

ABSOLUTORIA 10. října 2019 – Harmonogram

Instrukce k ABSOLUTORIU říjen 2019

Opravná Absolutoria se budou konat pro oba dva obory i formy

10.10.2019 od 8:00hod do cca:17:00hod

Již zaslán všem zvací dopis. V příadě, že Vám zvací dopis nedorazí, řiďte se pokyny viz: níže

10.10.2019 v 7:30hod se sejdou všichni studenti do budovy školy.

Studenti společně přichystají opět pro své komise občerstvení.

Harmonogram říjen 2019

Posudky budou k vyzvednutí po 2.10.2019.

Studenti s neuzavřeným třetím ročníkem, odevzdají Indexy ke kontrole nejpozději 2.10.2019

Studenti kteří opravují nebo neodevzdali Absolvenstkou práci v dubnu – učiní tak nejpozději do 6.9.2019

Neúspěšní studenti při červnovém Absolutoriu si pouze opraví daný předmět. Odborné předměty se budou zkoušet zase jako celek.

Všichni studenti co budou chtít vykonávat Absolutorium v říjnu, musí zaslat žádost o vykonání(naleznou na webu školy) do 2.10.2019