Informace pro 3.ročníky – Zadání AP

  Informace pro 3. ročníky – vyzvednutí zadání  AP od vedoucích

Stanovení vedoucích :  do 15.10.2018 – seznámení studentů s vedoucími. Studenti se zastaví na sekretariátu VOŠ a svým podpisem potrvrdí souhlas se stanovením vedoucího své práce.

OD 16.10.-12.11.2018 – zpracování  zadání vedoucími pro studenty. – studenti spolupracují na zádaní s vedoucím učitelem

Od 13.11.2018  – si studenti vyzvednou zadání AP na studijním oddělení o proti podpisu.

Zadání AP je povinnou přílohou v AP. Uchovejte si ho a neztraťte, budete ho potřebovat.

Žádáme studenty, aby s vedoucími komunikovali. Je to v jejich vlastním zájmu, aby jejich práce byla připuštěna k obhajobě v červnu 2019.

Termín odevzdání AP je 15.4.2019

 

Praxe zimní období šk. rok 2018/2019 – instrukce

Informace  pro studenty prvních, druhých a třetích  ročníků denního  studia

Nahlášení praxí do 30.11.2018, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  14.1.2018-25.1.2018 –  v délce 10 pracovních dní.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 10.2.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznanání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

12-13-interni-smernice-pro-op-vos_1

Instrukce k ABSOLUTORIU říjen 2018

Instrukce k ABSOLUTORIU říjen 2018

Opravná Absolutoria se budou konat pro oba dva obory i formy

15.10.2018 od 8:00hod do cca:14:00hod

15.10.2018 se sejdou všichni studenti do budovy školy. Studenti společně přichystají opět pro své komise občerstvení.

 Posudky budou k vyzvednutí po 9.10.2018.

Studenti s neuzavřeným třetím ročníkem, odevzdají Indexy ke kontrole nejpozději 9.10.2018

Neúspěšní studenti při červnovém Absolutoriu si pouze opraví daný předmět. Odborné předměty se budou zkoušet zase jako celek.

Harmonogram na 15.10.2018

Organizační plán na školní rok 2018/2019 – zimní období

V příloze naleznete Organizační plán na I. semestr – šk. rok 2018/2019

Řádně prostudujte termíny jednotlivých období zimního semestru.