Informace pro 1 a 2 ročníky – praxe letní semestr

Informace  pro studenty prvních a druhých  ročníků obou forem  studia

Nahlášení praxí do 28.4.2019, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  17.6.-28.6.2019 –  v délce 10 pracovních dní.

Praxe pro kombinované studium je v průběhu II.semestru  v délce 15 pracovních  dnů

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 14.7.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

12-13-interni-smernice-pro-op-vos_1

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA 2019

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA 2019

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2018/2019. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Krizové řízení a Havarijní plánování – okruhy

Právo – okruhy

Živelní pohromy a Průmyslové havárie – okruky

Okruhy otázek NJ 2019

Okruhy otázek RJ – 2019

Okruhy otázek z AJ -2

 

Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA 2019

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2018/2019. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.
Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

Bezpečnostní systémy – okruhy

Kriminologie a Prevence kriminality – okruhy

Právo – okruhy

Okruhy otázek NJ 2019

Okruhy otázek z AJ -2

Témata Absolventských prací na školní rok 2019/2020

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk.rok 2019/2020.

Ze společných témat mohou vybírat všichni studenti

Pro Krizové řízení jsou pak navíc témata  z předmětů : Průmyslové havárie, Živelní pohromy.

Pro Prevenci kriminality  jsou pak navíc témata z předmětů : Kriminologie a Bezpečnostních systémů.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu – na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 31.9.2019

Instrukce k ABSOLUTORIU 2018/2019

Instrukce k ABSOLUTORIU 2018/2019

 

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 9.6.2019

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole nejpozději do 10.6.2019)

3, Odevzdání AP do 15.4.2019 – ve dvou vyhotoveních + CD  a následné převzetí posudků od 15.5.-30.5.2019

4, Doplacení školného do 10.6.2019 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

 

Konání Absolutoria je  pro :

Prevenci kriminality – 18.6-20.6.2019 – studenti kombinovaného studia jdou 18.6. a 19.6, dle harmonogramů.

studenti 3.AV dne 20.6.2019

Krizové řízení – 19.6.2019 – studenti kombinovaného studia.

K Absolutoriu jsou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. Harmonogramy po dnech budou vyvěšeny na webu ( www. Trivis.info) týden před konáním Absolutorií, nejpozději do 11.6.2019

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Harmonogramy : 

Dne 11.6.2019 Vám budou zaslány pozvánky na Absolutoria, v případě, že Vám pozvánka nedojde, řídíte se těmito harmonogramy ( viz : příloha). Do příloh, Vám pak sem budou vloženy ( dne 11.6.2019) harmonogramy pro Krizové řízení a Prevenci kriminality zvlášť. V každém sešitu je více listů, ve kterých jsou studenti rozděleni po dnech.

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45hod do budovy školy na zahájení.

Informace pro 3.ročníky – OPONENTI

  Informace pro 3. ročníky – vyzvednutí zadání  AP od vedoucích

 

Stanovení vedoucích :  do 15.10.2018 – seznámení studentů s vedoucími. Studenti se zastaví na sekretariátu VOŠ a svým podpisem potvrdí souhlas se stanovením vedoucího své práce.

OD 16.10.-12.11.2018 – zpracování  zadání vedoucími pro studenty. – studenti spolupracují na zadání s vedoucím učitelem

Od 13.11.2018  – si studenti vyzvednou zadání AP na studijním oddělení o proti podpisu.

Stanovení oponentů 31.1.2019 – studenti si přijdou na studijní oddělení podepsat arch do 28.2.2019

Zadání AP je povinnou přílohou v AP. Uchovejte si ho a neztraťte, budete ho potřebovat.

Žádáme studenty, aby s vedoucími komunikovali. Je to v jejich vlastním zájmu, aby jejich práce byla připuštěna k obhajobě v červnu 2019.

Termín odevzdání AP je 15.4.2019

 

 

Organizační plán na letní semestr 2018/2019

V příloze naleznete Organizační plán na letní semestr 2018/2019.

PROSTUDUJTE POZORNĚ !!

organizační plán -léto – 2018-2019

Nabídka oblečení se znakem TRIVIS

Objednávky spolu s uvedenou částkou noste přímo na sekretariát VOŠ. Nejpozději do 8.11.2018

nabidka obleceni SchoolsUnited

nabidka skoly – trivis kšiltovka

nabidka skoly – vak na zada TRIVIS

nabidka skoly – zimní čepice 2018

nabidka školy – Tričko TRIVIS

Instrukce k ABSOLUTORIU říjen 2018

Instrukce k ABSOLUTORIU říjen 2018

Opravná Absolutoria se budou konat pro oba dva obory i formy

15.10.2018 od 8:00hod do cca:14:00hod

15.10.2018 se sejdou všichni studenti do budovy školy. Studenti společně přichystají opět pro své komise občerstvení.

 Posudky budou k vyzvednutí po 9.10.2018.

Studenti s neuzavřeným třetím ročníkem, odevzdají Indexy ke kontrole nejpozději 9.10.2018

Neúspěšní studenti při červnovém Absolutoriu si pouze opraví daný předmět. Odborné předměty se budou zkoušet zase jako celek.

Harmonogram na 15.10.2018

Organizační plán na školní rok 2018/2019 – zimní období

V příloze naleznete Organizační plán na I. semestr – šk. rok 2018/2019

Řádně prostudujte termíny jednotlivých období zimního semestru.