Informace pro 3.ročníky – OPONENTI

  Informace pro 3. ročníky – vyzvednutí zadání  AP od vedoucích

 

Stanovení vedoucích :  do 15.10.2018 – seznámení studentů s vedoucími. Studenti se zastaví na sekretariátu VOŠ a svým podpisem potvrdí souhlas se stanovením vedoucího své práce.

OD 16.10.-12.11.2018 – zpracování  zadání vedoucími pro studenty. – studenti spolupracují na zadání s vedoucím učitelem

Od 13.11.2018  – si studenti vyzvednou zadání AP na studijním oddělení o proti podpisu.

Stanovení oponentů 31.1.2019 – studenti si přijdou na studijní oddělení podepsat arch do 28.2.2019

Zadání AP je povinnou přílohou v AP. Uchovejte si ho a neztraťte, budete ho potřebovat.

Žádáme studenty, aby s vedoucími komunikovali. Je to v jejich vlastním zájmu, aby jejich práce byla připuštěna k obhajobě v červnu 2019.

Termín odevzdání AP je 15.4.2019

 

 

Pozvánka na Den otevřených dveří

Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří

Dne 5.3.2019 – od 12:00hod do 16:00hod

Dny otevřených dveří VOŠ proběhnou v budově TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8 – Kobylisy ve dnech:

Těšíme se na vás:)))

Organizační plán na letní semestr 2018/2019

V příloze naleznete Organizační plán na letní semestr 2018/2019.

PROSTUDUJTE POZORNĚ !!

organizační plán -léto – 2018-2019

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR šk.rok 2018/2019 – instrukce

Blíží se nám zkouškové období

Termíny zkouškového období na VOŠ

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 10.12.-16.12.2018– konaní zápočtů

Zkouškové období od 17.12.- 21.12.2018 a 3.1.-31.1.2019

DENNÍ STUDIUM

Přípravný týden od 10.12.-16.12.2018– konaní zápočtů

Zkouškové období 17.12.- 21.12.2018 a 3.1.-13.1.2019 a 28.1-31.1.2019 – pouze opravné termíny

Odborná praxe – 14.1.-25.1.2019 –  V TENTO TERMÍN NENÍ MOŽNÉ VYKONÁVAT ZKOUŠKY

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.2.2019

Zde na stránkách naleznete termíny zkoušek (budu aktualizovat, tak jak mi vyučující budou hlásit), zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 31.1.2019 a pro kombinovanou formu studia do 31.1.2019

Není proto relevantní slučovat tuto skutečnost s administrativním termínem uzavření klasifikace.

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 28.2.2019

TERMÍNY ZKOUŠEK A ZÁPOČTŮ  DLE VYUČUJÍCÍCH

Zkoušky a zápočty – Mgr. Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – RNDr. Iva Suková

Zkoušky a zápočty – Mgr. Kateřina Poludová

Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

Zkoušky a zápočty – Ing. Růžičková

Zkoušky a zápočty -Phdr. Michaela Kratochvílová

Zkoušky a zápočty -Phdr. Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty -JUDr. Karel Horák

Zkoušky a zápočty -Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty -JUDr. Josef Vlček

Zkoušky a zápočty -PhDr. David Procházka

Zkoušky a zápočty – Ing. Miroslav Kroupa

Zkoušky a zápočty -Mgr. Jiří Fuchs

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Soukup

Zkoušky a zápočty -Ing. MArtin Neuschl

Zkoušky a zápočty -JUDr. Jiří Masařík, CSc,

Zkoušky a zápočty -Phdr. Ľubica Kurucová

Zkoušky a zápočty -PhDr. Marek Hejduk

Zkoušky a zápočty -JUDr. Václav Kricner

Zkoušky a zápočty – Mgr. Tatiana Zemanová

Zkoušky a zápočty -Mgr. Tomáš Horský

Nabídka oblečení se znakem TRIVIS

Objednávky spolu s uvedenou částkou noste přímo na sekretariát VOŠ. Nejpozději do 8.11.2018

nabidka obleceni SchoolsUnited

nabidka skoly – trivis kšiltovka

nabidka skoly – vak na zada TRIVIS

nabidka skoly – zimní čepice 2018

nabidka školy – Tričko TRIVIS

Praxe zimní období šk. rok 2018/2019 – instrukce

Informace  pro studenty prvních, druhých a třetích  ročníků denního  studia

Nahlášení praxí do 30.11.2018, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  14.1.2018-25.1.2018 –  v délce 10 pracovních dní.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 10.2.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

12-13-interni-smernice-pro-op-vos_1

Instrukce k ABSOLUTORIU říjen 2018

Instrukce k ABSOLUTORIU říjen 2018

Opravná Absolutoria se budou konat pro oba dva obory i formy

15.10.2018 od 8:00hod do cca:14:00hod

15.10.2018 se sejdou všichni studenti do budovy školy. Studenti společně přichystají opět pro své komise občerstvení.

 Posudky budou k vyzvednutí po 9.10.2018.

Studenti s neuzavřeným třetím ročníkem, odevzdají Indexy ke kontrole nejpozději 9.10.2018

Neúspěšní studenti při červnovém Absolutoriu si pouze opraví daný předmět. Odborné předměty se budou zkoušet zase jako celek.

Harmonogram na 15.10.2018

Organizační plán na školní rok 2018/2019 – zimní období

V příloze naleznete Organizační plán na I. semestr – šk. rok 2018/2019

Řádně prostudujte termíny jednotlivých období zimního semestru.