Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – říjen 2019

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – říjen ve školním roce 2018/2019. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.
Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

Bezpečnostní systémy – okruhy

Kriminologie a Prevence kriminality – okruhy

Právo – okruhy

Okruhy otázek NJ 2019

Okruhy otázek z AJ -2