Praxe zimní období šk. rok 2018/2019 – instrukce

Informace  pro studenty prvních, druhých a třetích  ročníků denního  studia

Nahlášení praxí do 30.11.2018, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  14.1.2018-25.1.2018 –  v délce 10 pracovních dní.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 10.2.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

12-13-interni-smernice-pro-op-vos_1