Přijímací řízení pro šk. rok 2019/2020 – II.kolo

Přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020 – II.kolo

Den konání :27.8.2019

Místo konání : Hovorčovická 1281/11, Praha 8 – Kobylisy, II. patro

Čas konání : 8:00hod – 14:00hod

 

Uchazeči, kteří řádně odevzdali přihlášku na VOŠ Praha a byli vyzváni pozvánkou, se dostaví ve stanoveném čase k vykonání přijímacího řízení.

V případě, že Vám pozvánka nedorazila poštou na Vaši adresu a přihlášku jste odevzdali včas( do 24.8.2019), dostavte se, taktéž ve stejném čase k vykonání přijímacího řízení.

Přijímací řízení  je zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu  koná se formou pohovoru na téma profesní orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje vystupování uchazeče, jeho verbální projev, zájem o zvolený obor, předpoklady pro studium, motivaci, apod.

V případě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2019/2020 ve výši 10.500  Kč – u denního vzdělávání a 9.750 Kč – u kombinovaného vzdělávání. Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek a to ve výši 2.100 Kč u denního studia a 1.950 Kč u kombinovaného studia (+ 50,- Kč manipulační poplatek). Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).

Dokumenty nutné k přijímacímu řízení :

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2019 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů – 2 formuláře