Zvolte si studijní obor

Chcete individuálně poradit, kam po maturitě? Kontaktujte nás.

Vyšší odborná škola vzdělávací sítě TRIVIS je tu pro vás, když se rozhodujete kam po maturitě. Na výběr máte ze studijních programů Prevence kriminality a Krizové řízení. Náplň těchto oborů je v dlouhodobé prioritě vládní politiky. Buďte si proto jisti, že vždy najdete uplatnění v různých oblastech bezpečnostního systému státu. Vyberte si tedy, kam po maturitě. Zvolte ze studijních oborů:

Prevence kriminality (kód 68-42-N/01)

Vzdělávací program Prevence kriminality všestranně připravuje studenty na psychicky a fyzicky náročnou činnost spojenou s bojem proti zločinu a oblastí protidrogové prevence. Studenti oboru se seznámí s moderními technickými metodami souvisejícími s ochranou osob a majetku.

Absolventi najdou uplatnění např. v orgánech státní správy a samosprávy, útvarech ochrany a obrany velkých závodů, bank, pojišťoven a zařízení s  rizikovým provozem, v řídících a organizátorských funkcích státní, městské a obecní policie, ale i v civilních bezpečnostních službách.

Krizové řízení (kód 68-42-N/02)

Vzdělávací program Krizové řízení připravuje studenty po stránce teoretické i praktické pro výkon činností na úseku krizového řízení při vyhlášení krizových stavů v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod a nebezpečí, které značně ohrožují životy, zdraví a majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Absolventi najdou uplatnění např. ve středních článcích řízení státní správy a územní samosprávy, zejména v bezpečnostních radách, referátech obrany a ochrany, havarijních komisích, v různých funkcích státní, městské a obecní policie i dalších bezpečnostně zaměřených sborech a orgánech státní správy a krizových štábech, v řídících funkcích útvarů ochran průmyslových podniků, organizací a institucí a jako pracovníci operačních středisek jednotlivých složek IZS - hasiči, záchranné sbory, civilní ochrana.


Potřebujete více informací k rozhodnutí, kam po maturitě? Napište nám

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy