Učební plány od 1 do 3 ročníku - Krizové řízení

Hodinová dotace pro 1. ročník kombinované formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 24 Z 24 Kz
Filosofie a etika 20 ZK ---
Sociologie --- 20 ZK
Přírodovědné základy --- 20 ZK
Ochrana životního prostředí 20 ZK ---
Právo I. ( Základy práva) 12 Kz 12 ZK
Psychologie --- 12 Kz
Prevence kriminality 16 Kz ---
Praktická příprava 4 Z 8 Z
Odborná praxe --- 3 týdny Z

Hodinová dotace pro 2. ročník kombinované formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 24 Z 20 Kz
Právo II. ( Civilní právo) 12 Kz 12 ZK
Psychologie 20 ZK ---
Management a podnikání --- 20 ZK
Průmyslové havárie a živelní pohromy I. - Živelní pohromy 20 ZK ---
Průmyslové havárie a živelní pohromy II. - Průmyslové havárie --- 32 ZK
Bezpečnost a ochrana zdraví 12 ZK ---
Praktická příprava 8 Z 8 Z
Seminář k absolventské práci --- 4 Z
Odborná praxe --- 3 týdny Z

Hodinová dotace pro 3. ročník kombinované formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 20 Kz 24 ZK
Právo III. ( Trestní právo) 12 Kz 12 ZK
Krizové řízení 16 Kz 20 ZK
Ochrana obyvatelstva --- 16 KZ
Informační podpora KŘ --- 12 Kz
Havarijní plánování 12 Kz 20 ZK
Požární ochrana obyvatelstva --- 16 Kz
Praktická příprava 8 Z 4 Z

Schéma zápisu předmětů v učebním plánu

   Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníku. Z údajů uvedených v učebním plánu je zřejmé, kolik konzultačních hodin je věnováno jednotlivým předmětům v jednotlivých výukových obdobích - v každém výukovém období se koná šest 2denních konzultací (8 výukových hodin denně), tj. celkem 96 konzultačních hodin v každém výukovém období.

   Na každé ze šesti konzultačních soustředění připadá cca 1/6 plánovaných konzultačních hodin - (16, 16, 16,16,16,16 ); každý předmět, který je vyučován v daném období, má v konzultačním soustřední k dispozici 1/6 konzultačních hodin plánovaných pro něj na dané období. Podle povahy vyučovacího předmětu a probírané látky se konzultace provádějí formou přednášek, seminářů nebo cvičení.

Každý předmět v učebním plánu je na konci každého období klasifikován buď Z - zápočtem, Kz - klasifikovaným zápočtem nebo ZK - zkouškou.

   Student si nejpozději do 30 září ve třetím ročníku volí téma své absolventské práce.


Absolventská zkouška

Absolventská zkouška oboru Krizové řízení se skládá z:

  1. absolventské práce a její obhajoby
  2. zkoušky z cizího jazyka (anglický, německý nebo ruský jazyk)
  3. teoretické zkoušky z odborných předmětů ( Průmyslové havárie a živelní pohromy, Krizové řízení a havarijní plánování, Právo)

Samostudium a konzultace

   Počet hodin samostudia - jako příprava na průběžnou přípravu během výukového období (semináře, cvičení), ale i na zkoušky konané ve zkušebním období i na zkoušky absolutoria je ryze individuální, u každého studenta podle jeho schopností a znalostí získaných na střední škole, proto nelze objektivně stanovit nezbytný počet hodin samostudia.

Samostudium probíhá s těmito hlavními cíly:

  • průběžná příprava na semináře a cvičení v průběhu výukových období (pro každý seminář nebo cvičení jsou studentům zadávány konkrétně zaměřené otázky);
  • příprava na zkoušky ve zkušebním období (ke každému klasifikovanému zápočtu nebo zkoušce jsou studentům zadávány tématické okruhy pro přípravu);
  • příprava k vykonání absolventské zkoušky.

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy