ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR šk.rok 2018/2019 – instrukce

Blíží se nám zkouškové období

Termíny zkouškového období na VOŠ

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 10.12.-16.12.2018– konaní zápočtů

Zkouškové období od 17.12.- 21.12.2018 a 3.1.-31.1.2019

DENNÍ STUDIUM

Přípravný týden od 10.12.-16.12.2018– konaní zápočtů

Zkouškové období 17.12.- 21.12.2018 a 3.1.-13.1.2019 a 28.1-31.1.2019 – pouze opravné termíny

Odborná praxe – 14.1.-25.1.2019 –  V TENTO TERMÍN NENÍ MOŽNÉ VYKONÁVAT ZKOUŠKY

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.2.2019

Zde na stránkách naleznete termíny zkoušek (budu aktualizovat, tak jak mi vyučující budou hlásit), zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 31.1.2019 a pro kombinovanou formu studia do 31.1.2019

Není proto relevantní slučovat tuto skutečnost s administrativním termínem uzavření klasifikace.

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 28.2.2019

TERMÍNY ZKOUŠEK A ZÁPOČTŮ  DLE VYUČUJÍCÍCH

Zkoušky a zápočty – Mgr. Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – RNDr. Iva Suková

Zkoušky a zápočty – Mgr. Kateřina Poludová

Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

Zkoušky a zápočty – Ing. Růžičková

Zkoušky a zápočty -Phdr. Michaela Kratochvílová

Zkoušky a zápočty -Phdr. Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty -JUDr. Karel Horák

Zkoušky a zápočty -Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty -JUDr. Josef Vlček

Zkoušky a zápočty -PhDr. David Procházka

Zkoušky a zápočty – Ing. Miroslav Kroupa

Zkoušky a zápočty -Mgr. Jiří Fuchs

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Soukup

Zkoušky a zápočty -Ing. MArtin Neuschl

Zkoušky a zápočty -JUDr. Jiří Masařík, CSc,

Zkoušky a zápočty -Phdr. Ľubica Kurucová

Zkoušky a zápočty -PhDr. Marek Hejduk

Zkoušky a zápočty -JUDr. Václav Kricner

Zkoušky a zápočty – Mgr. Tatiana Zemanová

Zkoušky a zápočty -Mgr. Tomáš Horský