Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2020

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2020

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2019/2020 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Krizové řízení a Havarijní plánování – okruhy

Okruhy z AJ

Okruhy z AJ – pod témata

Právo – okruhy

Živelní pohromy a Průmyslové havárie – okruky