Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2021

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení  studia – ABSOLUTORIA – červen 2021

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2020/2021 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Okruhy z AJ – pod témata

Okruhy z AJ