Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – červen 2020

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – červen ve školním roce 2019/2020 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.
Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

Kriminologie a PK – okruhy

Právo – okruhy

Bezpečnostní systémy – okruhy

Okruhy z AJ

Okruhy z AJ – pod témata