Okruhy pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – červen 2022

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – červen ve školním roce 2021/2022. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

 

Právo – okruhy 2022

Anglický jazyk – okruhy 2022

Bezpečnostní systémy – okruhy 2022

Kriminologie a prevence kriminality – okruhy 2022