Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – červen 2021

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – červen ve školním roce 2020/2021 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.
Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

Bezpečnostní systémy – okruhy

Kriminologie a PK – okruh

Okruhy Právo

Okruhy z AJ – pod témata

Okruhy z AJ