Prevence kriminality - profil absolventa

Profil absolventa

   Vzdělávací program Prevence kriminality odráží současné a budoucí potřeby společnosti. Vychází z poznání, že kontrola kriminality (obě její složky: prevence i represe) patří do dlouhodobých priorit vládní politiky.

   Cílem vzdělávacího programu je připravovat studenty na profesní a lidské zvládání tohoto významného společenského úkolu, a to jak na úseku prevence primární (pozitivní ovlivňování hodnotové orientace široké veřejnosti) a terciární (resocializace, pracovní uplatnění, rodina, odborná kvalifikace), tak - a to především - sekundární, tj. ve vztahu k rizikovým skupinám (záškoláctví, vandalismus, drogy, alkohol, gamblerství, trestná činnost, extremismus, etnicita).

   Je realizovatelný jak v oblasti sociální prevence, tak v oblasti prevence situační, a to jak na úseku veřejné správy a nevládních organizací, tak na úseku komerčním formou ochrany osob a majetku.


Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit především jako:

 • referent v orgánech státní správy a samosprávy
 • odborník a vedoucí pracovník u soukromých bezpečnostních služeb
 • odborný referent bezpečnosti práce
 • odborný pracovník v nevladních institucích
 • samostatný pracovník pro sociální věci
 • samostatný pracovník pro správní agendu
 • samostatný bezpečnostní pracovník
 • samostatný správní referent vězeńství
 • inspektor vězeňské služby
 • strážník obecní policie
 • policejní inspektor
 • policejní komisař
 • samostatný pracovník hasičského záchranného sboru

Uvedené uplatnění koresponduje s Národní soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání dle 5. a 6. kvalifikační úrovně.


TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy