KNIHOVNA

Návod pro práci s digitální knihovny TRIVIS
Elementární pravidla pro používání knihovny
• Knihovna obsahuje podklady pro studium na škole a tak každý uživatel je povinen dodržovat
zásady bezpečnosti IT a nepředávat informa [Přitáhněte pozornost čtenářů
• Za poškození knihovny zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové zodpovídá uživatel jehož přihlašování bude s poškozením spjato (log)
• Při dokončení práce s knihovnou se odhlašujte (vpravo nahoře).

https://knihovna.trivis-kv.cz/