Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2024/2025 – Informace pro druhé ročníky

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk. rok 2024/2025

Pro Prevenci kriminality  jsou  témata z předmětů : Právo, Psychologie – Sociologie, Kriminologie a Prevence kriminality, Kriminalistika, Bezpečnostní systémy.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu a to nejpozději do 15.9.2024- na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).Vyplněnou žádost na webu školy- zvolte univerzální žádost , zašlete na studijní oddělení.

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí.

Přihlášku k Tématu naleznete zde: https://www.trivis.info/pro-studenty/zadosti-a-formulare/

Zasíláte na studijní oddělení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 30.9.2024

V případě, že si student do uvedeného data téma nezvolí, bude mu přiděleno školou.