Přijímací řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022 – podmínky

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ  do 30.9.2021 mailem vos@trivis.cz, poté se Vám ozveme s datumem pohovoru.

 

Podmínky pro přijetí

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2021 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů

Ø  vykonání přijímacího řízení formou osobního pohovoru na téma profesní orientace

Ø  podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Ø  kromě školného hradí student (jiný plátce školného) náklady spojené s přijímacím řízením formou manipulačního poplatku ve výši 300,- Kč (slovy tři sta korun českých)

Přijímací řízení je zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu  koná se formou pohovoru na téma profesní orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje vystupování uchazeče, jeho verbální projev, zájem o zvolený obor, předpoklady pro studium, motivaci, apod.

V případě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Na webových stránkách naleznete dotazník pro uchazeče, údaje z dotazníku budou zaneseny do školní matriky (dokumentace o studentech), a proto prosíme o vyplnění jednotlivých rubrik dotazníku, dále zde naleznete tiskopis o tom, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby školy, předání těchto dotazníků nejpozději  při přijímacím řízení. Pokud jste tak již nezaslali spolu s přihláškou.

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2021/2022 ve výši 11.250  Kč – u denního vzdělávání a 10.250 Kč – u kombinovaného vzdělávání.

Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek a to ve výši  2250 Kč u denního studia 2050 Kč u kombinovaného studia (+ 50,- Kč manipulační poplatek) až po prvním semestru.

Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).