Školné

Školné pro rok 2020/2021 bude upřeněn do konce února. Nebude převyšovat částku 23.000,-

Denní studium : ,- ročně / ,- za 1 semetr

Kombinované studium : ,- ročně/  za 1 semestr

Možnost žádat o měsíční splátky po I. semestru :

denní – ,-   za měsíc + 50,- manipulační poplatek

kombinované : ,- za měsíc + 50,- manipulační poplatek

Číslo účtu pro platbu školného: 112 017 018 / 0300

(variabilní symbol je číslo smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání)

Žádost ke stažení v sekci dokumenty.