Školné

Denní studium : 21.000,- ročně / 10500,- za 1 semetr

Kombinované studium : 19.500,- ročně/ 9750 za 1 semestr

Možnost žádat o měsíční splátky po I. semestru :

denní – 2100,-   za měsíc + 50,- manipulační poplatek

kombinované : 1950,- za měsíc + 50,- manipulační poplatek

Číslo účtu pro platbu školného: 112 017 018 / 0300

(variabilní symbol je číslo smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání)

Žádost ke stažení v sekci dokumenty.