Školné

Školné pro  1 ročníky ve šk. roce 2021/2022

Denní studium : 22.500,- ročně /11.250 ,- za 1 semestr

Kombinované studium :20.500 ,- ročně/  10.250 za 1 semestr

Možnost žádat o měsíční splátky po I. semestru :

denní – 2.250 ,-   za měsíc + 50,- manipulační poplatek

kombinované :2.050 ,- za měsíc + 50,- manipulační poplatek

Žádost ke stažení v sekci dokumenty.

Student vyšší odborné školy získává oproti školnému všechny výhody, ktré plynou ze statusu studenta.

  • zdravotní pojištění hrazené státem ve výši 17.820,-  za každý školní rok
  • slevu na dani z příijmů fyzických osob ve výši 4.020,- za kalendářní rok
  • studentskou kartu ISIC a další slevy v dopravě, na vstupném apod.
  • studentskou slevu na pražskou MHD v hodnotě až 3,120.-( měsíční kupony)

Číslo účtu pro platbu školného: 112 017 018 / 0300

(variabilní symbol je číslo smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání)

Školné pro 2 a 3 ročníky zůstávají nezměněné, dle smuv, které podepisovali při přijímacím řízení.