Školné

Školné:

Semestrální platba se hradí vždy do 15.10. a 15.2. v daném školním roce

Denní studium : 22.500,- ročně /11.250 ,- za 1 semestr

Kombinované studium :20.500 ,- ročně/  10.250 za 1 semestr

Možnost žádat o měsíční splátky po I. semestru 1 ročníku :

Splátky se hradí vždy k 15 dni na měsíc následující, tzn: 1 splátka je vždy k 15.8. na měsíc září, atd. Doplacené celé školné je vždy k 15.5. daného školního roku.

denní – 2.250 ,-   za měsíc + 50,- manipulační poplatek

kombinované :2.050 ,- za měsíc + 50,- manipulační poplatek

Žádost ke stažení v sekci dokumenty.

Číslo účtu pro platbu školného: 112 017 018 / 0300

(variabilní symbol je číslo smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání)

Student vyšší odborné školy získává oproti školnému všechny výhody, které plynou ze statusu studenta.

  • zdravotní pojištění hrazené státem
  • slevu na dani z příjmů fyzických osob
  • studentskou kartu ISIC a další slevy v dopravě, na vstupném apod.
  • studentskou slevu na pražskou MHD

 

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA