Výuka na VOŠ v době jarních prázdnin SŠ od 6.2.-10.2.2023 a 3.2.2023

V době od 6.2.-10.2.2023 bude výuka VOŠ probíhat prezenčně POUZE v budově na Hovorčovické( včetně 2AV A 2CV). V přílohách naleznete upravené rozvrhy na výše uvedený týden.

Dne 3.2.2023 – bude výuka probíhat dle platného rozvrhu na letní semestr. Třídy 2AV a 2CV se budou učit také na Hovorčovické v učebně SŠ dálka( místnost 44) 1.patro.

Rozvrhy- 1AV

Rozvrhy- 2AV

Rozvrhy- 2CV

Rozvrhy- 3AV

Rozvrhy- 3AVA

UPOZORNĚNÍ TYTO ROZVRHY JSOU PLATNÉ POUZE V TÝDNU OD 6.2.-10.2.2023

OD 13.2.2023 JIŽ DLE PLATNÝCH ROZVRHŮ NA LETNÍ SEMESTR,  MÁTE AKTUALIZOVÁNY V SYSTÉMU BAKALÁŘ

Pozdní příchod / Dřívější odchod – Informace pro studenty

Všichni studenti by měli mít již zhotovenou kartu ISIC. Pokud ji ještě nemáte, nechte si ji obratem udělat, řešilo na zahajovacích třídních hodinách.

Používání karty při příchodu či odchodu. Student si vždy pípne u recepce.

V případě, že si student kartu zapomene, postupuje, dle přiloženého manuálu.

Reseni-zapomenutych-ISIC-karet

Pozdní příchod

https://forms.office.com/r/Vr1be0QMTX

Dřívější odchod

https://forms.office.com/e/ncx9yiVUms

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – ZIMNÍ semestr šk. rok 2022/2023

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2022/2023

Přípravný týden pro všechny ročníky

 1. AV, 2.AV, 2.CV, 3Av,3AVA, 1KPK, 2KKŘ, 3KPK  –  5.12.-11.12.2022
 • v přípravném týdnu je možné konat zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky pouze u studentů s nadprůměrnými studijními výsledky
 • v přípravném týdnu lze realizovat výuku, která nebyla z organizačních důvodů ukončena v řádném výukovém období

Zkouškové období PRO VŠECHNY ROČNÍKY

 • 1AV, 2.AV, 2.cv, 3Av,3AVA, – 12.12.-22.12.2022; 2.1.-15.1.2023 A 30.1.-31.1.2023
 • 1KPK, 2KKŘ a 3KPK  – 12.12.-22.12.2022; 2.1.-31.1.2023

Odborná praxe

1AV, 2.AV, 2.cv, 3Av,3AVA-  16.1.-29.1.2023 – v tento termín nelze vykonávat zkoušky či zápočty

 • odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe – DO 10.2.2023
 • nahlášení odborné praxe –   do 30.11.2022

1KPK, 2KKŘ – praxe vykonávají až  v průběhu letního semestru

Kontrola výkazů o studiu

 1. AV,  2. AV, 2. CV, 3. AV, 3AVA, 1KPK,2KKŘ,3KPK –   2. 2023 – 14. 2. 2023(za zimní období) – student odevzdá svůj Index na studijní oddělení.

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY S VYSOKOU ABSENCÍ, DLE ŠKOLNÍHO ŘADU, SE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ŘÍDÍ ČLÁNKEM SEDM

CITACE

„Článek 7

Práva a povinnosti studentů

s) Student se zavazuje, že v případě nesplnění minimální docházky (25%) bude vyzván k doložení nepřítomnosti a může být v této souvislosti i vyloučen ze studia.

t) Student se zavazuje při nesplnění docházky, si doplnit, před samotnou zkouškou, zápočtem, klasifikovaným zápočtem všechny podmínky pro splnění klasifikace v daném předmětu.

u) Důvody nepřítomnosti hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy“

KONEC CITACE

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2022                                              

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.3.2023. Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 31.1.2023

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – Firstová_Jana

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr. Hronová_Marcela, MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát_Jiří

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát_Jiří

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky-psychologie-2022-Kurucová (15) (1)

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Sissak

Zkoušky a zápočty – Mgr.Vašek_Pavel

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký

Zkoušky a zápočty – Bc._Céza_Pavel

Zkoušky-a-zápočty-Bc.-Milan-Kotouč-DiS.

 

Informace – praxe zimní semestr šk. rok 2022/2023

Informace  pro studenty prvních, druhých a třetích ročníků denního studia

Odborná praxe

1AV,  2. AV, 2. CV, 3. AV, 3AVA                                                 16. 1. 2023 – 29.1. 2023

Nahlášení praxí ( formulář na praxi) na zimní semestr student odevzdá  do 30.11.2022 na studijní oddělení VOS, poté studijní oddělení zpracuje smlouvy a student je nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

V případě, že si student praxi nebude moci najít, nahlásí tuto skutečnost na studijní oddělení rovněž do 30.11.2022.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 10.2.2023. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

dotaznikova-forma-hodnoceni-odborne-praxe-novy

Kopie – formular-na-odbornou-praxi-denni0

 

 

Informace pro 3 ročníky – projekt k AP

Dobrý den, posílám Vám citaci ze Směrnice AP, která je na webu školy. Student po přidělení vedoucího, zpracovává projekt ke své AP. Vyzívám Vás tímto zpracovat a předložit vedoucímu do konce října. V případě, že tak student neučiní, vystavuje se riziku, že vedoucí mu zadání nezpracuje.

S vedoucími jste byli seznámeni dne 17.10.2022, kdo ten den, nebyl ve škole přijde si podepsat již na studijní oddělení.

Studenti kombinovaného studia budou seznámeni v den jejich soustředění tj: 21.10.2022.

CITACE Z : SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE,

….Student po přidělení tématu a vedoucího AP obdrží od ZŘ VOŠ závazný pokyn ke zpracování a to nejpozději do 31. října daného školního roku.

Student na základě tohoto pokynu zpracuje projekt své AP, který bude obsahovat: a) název absolventské práce; b) cíl práce; c) použité metody; d) osnovu práce; e) seznam literatury, kterou chce při zpracování AP použít. Vedoucí AP zpracuje do 30. listopadu daného školního roku Zadání absolventské práce a toto předloží ZŘ VOŠ ke schválení.

V Praze dne 1.září 2019
Mgr. Jan Dalecký
ředitel školy TRIVIS-SŠ a VOŠ PK a KŘ s.r.o.

Podzimní prázdniny na VOŠ

Podzimní prázdniny na VOŠ nejsou. Studenti se učí dle rozvrhu – rozvrh bude upřesněn do 21.10.2022

UPOZORNĚNNÍ NA ZNĚMU ČASU VÝKOVÝCH HODIN

Od 26.9.2022 se bude měnit čas ( zvonění) výukových hodin.

Výukové hodiny:

 0 – 7:05 – 7:50 hod.

1 –   8:00 – 8:45 hod.

2 –   8:50 –  9:35 hod.

3 –   9:50 –  10:35hod.

4 –  10:40 – 11:25hod.

5 –  12:10 – 12:55hod.

6 –  13:00 – 13:45hod.

7 –  13:55 –  14:40hod.

8 –  14:45 –  15:30hod.

9 –  15:40 –  16:25hod.

10- 16:30 –  17:15hod.

Zároveň upozorňujeme na dodržování úředních hodin a to:

9:00-10:00hod

11:30 – 13:00hod

Využívání BAKALÁŘE

ŹÁDÁME STUDENTY, ABY SLEDOVALI PRAVIDELNĚ AKTUÁLNÍ ROZVRH V BAKALÁŘI – případné změny jsou tam zapisovány s týden předstihem nebo při náhlé změně u vyučujícího..

Zde je také možnost sledovat si svou docházku.

 

PS: ten kdo nemá ještě přístup, obraťte se na p. Zwanzgerovou mailem : zwanzgerova@trivis.cz

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok začíná v souladu s Organizací školního roku 1.9.2022

Ve školním roce 2022/2023 budou Třídní knihy vedeny již elektronicky. Studenti budou do budouvy vstupovat přes ISIC karty, které se budou propisovat do třídních knih v docházce. Při třídnických hodinách budou s  Vámi řešit třídní učitelé.

 1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

1AV – třídní Ing. Jiří Soukup – Prevence kriminality

1.9.2022 v 9:00-10:40hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické – druhé patro – učebna 1AV.

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a  zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 10:50  -tj. 4. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 1.ročníky.

 1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

2AV – třídní JUDr. Václav Mastný, Ph.D.

2CV – třídní učitel Mgr. Ondřej Zatroch

1.9.2022 v 9:00-10:40hod  – zahájení i výuka bude probíhat na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 10:50  -tj. 4. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 2.ročníky

 

3.ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA – třídní Mgr. Nataša Brabcová

1.9.2019 v 10:00-12:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč. Kriminalistiky

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3.ročníky.

 

Zahájení a výuka kombinovaného studia

1 a 2 ročník kombinovaného studia zahájí výuku , 9.9.2022 v 8:00hod

 1. ročník – učebna AJ VOS  –  JUDr. Václav Mastný
 2. ročník – učebna 3.AVA – Ing. Jiří Soukup

Třídní učitel provede 1. hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu od 2 vyučovací hodiny.

3. ročník kombinovaného studia zahájí výuku 9.9.2022 v 9:00hod

 1. ročník – učebna SŠ dálkové – Ing. Jiří Soukup

Třídní učitel provede 2.hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu od 3 vyučovací hodiny.

 

ROZVRHY HODIN PO TŘÍDÁCH JIŽ NALEZNETE V SEKCI  ROZVRHY.

PRO 1.ROČNÍKY JIŽ ROVNĚŽ NA WEBU ŠKOLY. 

Organizace školního roku 2022/2023

V příloze naleznete Organizační plán na zimní období šk. roku 2022/2023

Nástup bude:

Denní studium – 1.9.2019 – časy se ještě upřesní

Kombinované studium: 9.9.2022 v 8:00hod

organizační plán -zima 2022-2023

Rozvrhy budou k dispozici v půli srpna