Výuka dne 2.10.2023 pro 1AV, 3AV a 3CV

V době konání opravného Absolutoria  dne 2.10.2023 se studenti 1AV, 3AV a 3CV budou učit na detašovaném pracovišti v Ďáblicích – Na Terase 355/8, Praha 8

1Av – učebně VOS D – 1KPK 1-8:00-13:50 – Filosofie a Etika a IPPK – 1Sk – 13:55-16:25

3Av a 3Cv ve velké posluchárně 8:00-11:25 – Právo

3AV – AJ odpadá

3CV – Havarijní plánování 12:15-13:50 – AJ odpadá

PRAXE – ZIMNÍ OBDOBÍ šk rok 2023/2024 – instrukce

Informace pro studenty prvních, druhých a třetích  ročníků denního studia

Odborná praxe

1AV,  2. AV, 3. Av, 3CV                                                  15. 1. 2024 – 28.1. 2024

Nahlášení praxí ( formulář na praxi) na zimní semestr student odevzdá  do 30.11.2023 na studijní oddělení VOS, poté studijní oddělení zpracuje smlouvy a student je nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Kopie – formular-na-odbornou-praxi-denni0

V případě, že si student praxi nebude moci najít, nahlásí tuto skutečnost na studijní oddělení rovněž do 30.11.2023

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 10.2.2024

1KPK a 2KPK si odborné praxe plní v průběhu letního semestru. Nahlášení praxí nejpozději do 30.4.2024. Termín splnění do 30.6.2024. Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 30.6.2024

formular-na-odbornou-praxi-kombinace

V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

12-13-interni-smernice-pro-op-vos_1

dotaznikova-forma-hodnoceni-odborne-praxe-novy

VÝUKA V TÝDNU OD 25.9.-30.9.2023 PRO STUDENTY VOS

Dobrý den, výuka ve dnech od 25.9.-30.9.2023 na VOS jede, dle rozvrhu. Střední škola  má 27.9. a 29.9.2023 ředitelské volno, ale to se netýká STUDENTŮ VOS

Ve dne 25.9.-27.9.2023 – výuka dle rozvrhu prezenčně ve třídách, 28.9.2023 – Státní svátek

Denní studium

29.9.2023  – výuka proběhne distančně u 2AV, 3AV, 3CV,

1AV pojede na střelnici s panem Kotoučem

Vyučující Vám v Teamsech vytvoří Týmy, nutno se tam přihlásit a zkontrolovat, kdy jak se kam bude připojovat na on-line výuku.

Kombinované studium ve dnech 29.9.-30.9.2023

Vyučující Vám v Teamsech vytvoří Týmy, nutno se tam přihlásit a zkontrolovat, kdy jak se kam bude připojovat na on-line výuku.

29.9.2023 – ON-LINE výuka

30.9.2023 – ON-LINE výuka

VŠICHNI BYSTE JIŽ MĚLI MÍT PŘISTUPY do TEAMS – POKUD NE NAPIŠTE NA vos@trivis.cz

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ZVONĚNÍ DO HODIN

0. – 7:05-7:50

1. – 8:00-8:45

2. – 8:50-9:35

3.- 9:50 – 10:35

4. – 10:40-11:25

5. – 12:15-13:00

6. 13:05-13:50

7. 13:55–14:40

8. 14:45-15:30

9. 15:35-16:25

10. 16:30 -17:15

Opravná Absolutoria – říjen 2023 – instrukce

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria  je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek a zápočtů do 25.9.2023 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 25.9.2023 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 6.9.2023- ve dvou vyhotoveních + 1x CD 

Převzetí posudků na studijním oddělení  od 25.9.2023 – 27.9.2023

4, Doplacení školného, pokut do 25.9.2023

ABSOLUTORIA  – 2.10.2023

Konání Absolutoria je  pro :

3. Av, 3AVA a 3.KPK – v Prevenci kriminality – 2.10.2023

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. V případě, že Vám dopis nedorazí, a jste zapsáni v harmonogramu. Dostavte dle harmonogramu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celé dopoledne (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení. Pravděpodobné ukončení 12:00

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Vyzvednutí Diplomů a Vysvědčení od 3.10.2023

Časový harmonogram 

Harmonogram – 2.10.2023

Zahájení školního roku 2023/2024 – kombinované studium

Zahájení  a výuka kombinovaného studia ve všech ročnících – dne 15.9.2023

1.ročník

1 KPK –  učebna 1KPK – VOS _D – PhDr. Karel Locker – třídnická hodina v 8:00hod ( zde jsou zařazeni všichni studenti přijatí ke kombinovanému studiu k prevenci kriminality).

1KKŘ – Krizové řízení  bude upřesněno po II.kole přijímacího řízení

Zahájení a výuka bude probíhat již na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8 v učebně 1KPK VOS-D, po-té již bude výuka probíhat dle rozvrhu.

2.ročník

2KPK –  učebna 2KPK – VOS-D – JUDr. Václav Mastný, Ph.D. – třídnická hodina v 8:00-9:00hod

Zahájení a výuka bude probíhat již na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8 v učebně 2KPK VOS-D, po-té již bude výuka probíhat dle rozvrhu.

3.ročník

3.KKŘ – učebna 3CV v Hovorčovické  – Ing. Jiří Soukup – třídnická hodina v 8:00-9:00hod , po-té již bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Třídnické hodiny využijí třídní učitelé pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY 1 A 2 ROČNÍKŮ

UČEBNA VOS-D SE NACHÁZÍ NA DETAŠOVANÉM PRACOVIŠTI – v Ďáblicích – Na Terase 355/8, Praha 8.  Všechny ostatní učebny jsou v Hovorčovické.

Výuka na detašovaném pracovišti v Ďáblicích je zejména v pátek. Soboty vždy ve škole v Hovorčovické 1281/11, Praha 8.

Rozvrhy budou vyvěšeny 25.8.2023

organizační plán -zima 2023-2024

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 NA VOŠ PRAHA – denní studium

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok začíná v souladu s Organizačním plánem školního roku 4.9.2023

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

Zahájení 4.9.2023 – 10:00hod

1.AV –Mgr. Nataša Brabcová, MBA, L.L.M – uč. 1.AV ( 2 patro)– Prevence kriminality denní studium( v této třídě jsou zařazeni všichni studenti přijatí do Prevence kriminality – denní studium)

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a  zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 1.ročníky.

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

Zahájení 4.9.2023 v 9:00hod  v učebně na Hovorčovické 

2.AV – Ing . Jiří Soukup – uč.  1AV – zahájení

Tuto hodinu využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 9:50  -tj. 3. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 2.ročníkyv učebně 3CV

od 5.9.2023 výuka bude probíhat již na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8, dle rozvrhu

  1. ROČNÍK – DENNÍHO STUDIA – 3AV a 3CV

Zahájení 4.9.2023 v 8:00hod 

3.AV – JUDr. Václav Mastný – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč.3.AV – druhé patro

Od 9:50 -tj. 3. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3AV.

3.CV – Mgr. et. Mgr. Marcela Husáková – 4.9.2023 v 8:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč. 3.CV – druhé patro

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 9:50 -tj. 3. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3CV.

organizační plán -zima 2023-2024

Rozvrhy jsou již na webu školy v sekci rozvrhy.

 

Prázdninový provoz na VOŠ

Úřední hodiny na VOŠ v době prázdnin , vždy PO-CT od 9-12:30hod v PA 9:-12:00hod v ostatních hodinách pouze po předchozí telefonické domluvě.

3.7. -7.7.2023  – vždy dle úředních hodin

5.7. a 6.7.2023 – státní svátek

10.7.–31.7.2023 – vždy dle úředních hodin

1.8.-28.8.2023 – vždy dle úředních hodin

25.8.2023 – zastupuje v nutných případech sekretariát SŠ

OD 29.8.2023 – již standartní úřední hodiny

Přejeme všem krásné prázdniny :)))

V případě potřeby volete na tel: 283911561 , 606058204, nebo pište na vos@trivis.cz

ABSOLUTORIA 2023 – SHRNUTÍ

Průběh Absolutoria 2022/2023

Studen vykonává Absolutoriu v jeden den.

Absolutoriu se skládá ze tří částí

1, Obhajoba Absolventské práce

Na obhajobu má student 20 minut + 20 minut přípravu.

2, Odborné předměty

Tematické okruhy k Absolutoriu 2022/2023 z Odborných předmětů A – Práva, B – Bezpečnostních systémů a C –  Kriminologie a Prevence kriminality.

Student si u zkoušky vytahuje jedno číslo otázky, která se skládá ze tří podotázek – a,b,c.  Na zkoušku ze všech tří podotázek má student 20 minut + 20 minut přípravu.

V případě, že student nezvládne jednu z podotázek, musí opakovat znovu celý souhrn z odborné části.

3, Cizího jazyka – Na zkoušku má student 20 minut + 20 minut přípravu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů). 

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 29.6.2023 od 13:00hod – Kulturní dům Krakov

POZVÁNKA

Pozvanka na vykonání absolutoria

HARMONOGRAMY

Harmonogram – 19.6.2023

Harmonogram – 22.6.2023

Harmonogram – 21.6.2023

Harmonogram – 20.6.2023

Instrukce k ABSOLUTORIU 2022/2023 + harmonogramy

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 12.6.2023 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 12.6.2023 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 14.4.2023 – ve dvou vyhotoveních + 1x CD 

převzetí posudků na studijním oddělení  od 17.5.2023 – 30.5.2023

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2023 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA  19.6.-23.6.2023

Konání Absolutoria je  pro :

3.KPK – v Prevenci kriminality – 19.6.-23.6.2023 dle harmonogramu – studenti kombinovaného studia

3.AV a 3AVA – Prevence kriminality –  studenti denního studia  od 19.6.-23.6.2023 dle harmonogramu

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. V případě, že Vám dopis nedorazí, a jste zapsáni v harmonogramu. Dostavte dle harmonogramu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 29.6.2023 od 10:00hod 

HARMONOGRAMY:

Harmonogram – 19.6.2023

Harmonogram – 20.6.2023

Harmonogram – 21.6.2023

Harmonogram – 22.6.2023