Organizační plán na zimní období šk. roku 2021/2022

V příloze naleznete Organizační plán na zimní období šk. roku 2021/2022

Čas nástupu do školy, bude upřesněn v posledním týdnu měsíce srpna 2021.

Denní studium  – 1.9.2021 – čas bude upřesněn

Kombinované studium – 3.9.2021 – 8:00hod

organizační plán -zima 2021-2022

 

Rozvrhy pro první ročníky budou vyvěšeny po druhém kole přijímacího řízení a to po 27.8.2021

Rozvrhy pro 2 a 3 ročníky budou na webu školy začátkem srpna

 

 

 

Prázdninový provoz na VOŠ

Úřední hodiny na VOŠ v době prázdnin , vždy PO-CT od 9-12:30hod v PA 9:-12:00hod v ostatních hodinách pouze po telefonické domluvě

 

2.8.-15.8.2021 – vždy dle úředních hodin

16.8.-22.8.2021 – zastupuje v nutných případech sekretariát SŠ

23.8.- 31.8.2021 – vždy dle úředních hodin

Přejeme všem krásné prázdniny :)))

Slavnostní vyřazení 3. ročníků – KRAKOV

Slavnostní předávání diplomů

Vážený/ná  absolvente/ko

tímto Vás srdečně zvu na slavnostní ukončení studia s předáním diplomů absolventům TRIVIS Praha s.r.o. – Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení, vzdělávacích programů Prevence kriminality a Krizové řízení.

Zároveň zveme k tomuto slavnostnímu aktu Vaše rodiče a další Vám milé osoby.

Tento významný slavnostní akt se uskuteční dne 22.6.2021  v 1000 hod. v malém sále Kulturního domu Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Troja. Prosím buďte na místě o 20minut dříve.

Mgr. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.

Na Slavnostní vyřazení  se dostavte  s negativním testem na COVID -19, né starším 5 dnů. Test musí být ověřený zaměstnavatelem, školou, testovacím centrem, očkování nebo certifikát o prodělaném Covid 19 v ochrané lhůtě 180 dní). V prostorách kuturního domu se pohybujte vždy s respirátorem a dodržením všech proti epidemiologických opatření.

Spolupráce s PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Benešov

nabízí možnost spolupráce s Policií ČR ( viz příloha)

Kontaktní osobou pro přímou spolupráci je plk.Mgr.et. Mgr.Stanislav Znor, zástupce ředitele, tel. 607137116.

Doplňující informace k náboru pro veřejnost

Přijímací řízení na VOŠ Praha pro šk. rok 2021/2022

Máme volná místa pro obory Krizové řízení  a  Prevenci kriminality

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ   pro II.kolo do 23.8.2021 přijímacího řízení. Přihlášky po tomto datu nutno avizovat do předu škole nejpozději však den před přijímacím řízení.

Přijímací řízení – probíhá v budově školy Trivis, Hovorčovická 1281/11, Praha 8 – Kobylisy, od 8:00hod do 14:hod ve druhém patře budovy.

II. kolo proběhne dne 25.8.2021

Po těcto termínech si uchazeč  může domluvit termín osobní schůzky na mailu : vos@trivis.cz.

Dokumenty nutné k přijetí :

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2021 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů – 2 formuláře

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2021/2022 ve výši 11.250  Kč – u denního vzdělávání a 10250 Kč – u kombinovaného vzdělávání. Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek a to ve výši 2250 Kč u denního studia a 2050 Kč u kombinovaného studia (+ 50,- Kč manipulační poplatek). Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).

Na PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  se dostavte  vždy s negativním testem na COVID -19, né starším 5 dnů. Test musí být ověřený zaměstnavatelem, školou, testovacím centrem, očkování nebo certifikát o prodělaném Covid 19 v ochranné lhůtě 180 dní). Jinak nebudete vpuštěny do budovy. V budově, vždy s respirátorem a dodržením všech proti epidemiologických opatření.

Platby školného

oD 1.9.2020, škola preferuje bezhotovostní platby školného.

č.ú: 112017018/0300

vs: číslo Vaší smlouvy

Připomínáme, že je nutné zaplatit školné za školní rok 2020/2021. V pohledávkách evidujeme velké dluhy na školném.

Za I. semestr 10500,- v dením studiu  a 9750 v kombinovaném studiu  do 15.2.2021 a v případě splátek 2150 ( denní) a 2000,- ( kombinované, , student vždy hradí k 15dni v měsíci na měsíc nasledující. Poslední splátky za květen a červen poslat do 15.5.221

Děkujeme Vám za pochopení.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan

Instrukce k ABSOLUTORIU 2020/2021

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 9.6..2021 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 9.6.2021 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 1.6.2021- ve dvou vyhotoveních + CD 

převzetí posudků od 15.5.2020 – oponent a vedoucí zasílá mailem studentovi ( student potvrdí jeho přečtení).

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2021 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA 16.6.-18.6.2021

Konání Absolutoria je  pro :

3.KPK – v Prevenci kriminality – 16.6.2021 – studenti kombinovaného studia

Prevence kriminality – 3.AV  studenti denního stufia dne 16.6.-17.6.2021

Krizové řízení 3.CV – 17.6.2021.– studenti denního  studia.

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. Zvací dopis byl již  zaslán poštou. V případě, že Vám dopis nedorazí a budete zapsáni v harmonogramu (přečtěte si zvací dopis v tomto příspěvku). Harmonogramy  viz: níže.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45hod do budovy školy na zahájení s negativním testem na COVID -19 – test nesmí být starší více jak 5 dnů.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatěno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 22.6.2021 od 10:00hod

HARMONOGRAMY:

 

Pozvanka na vykonání absolutoria

Harmonogram – celkový

 

Informace – praxe letní semestr šk. rok 2020/2021

Informace  pro studenty prvních, druhých   ročníků denního  studia a studentů 1 a 2 ročníků kombinovaného studia.

Nahlášení praxí na letní semestr do 30.4.2021 poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe. Praxe lze vykonávat na stejném pracovišti jako v zimním období.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 17.7.2021. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe. Je možné zaslat mailem a po návratu do školy přinést originály.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

Praxe kombinované studium – studenti mohou vykonávat praxi v průběhu letního semestru, nejpozději však do 30.6.2021

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – letní semestr šk. rok 2020/2021

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – LETNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2020/2021

DENNÍ STUDIUM

pro 1.AV, 1AVA 2.AV, 2CV

Přípravný týden: 10.5. – 16.5.2021 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 10 lidí, případně zápočty či kl.zápočty.

Zkouškové období: ( 17.5.- 13.6.2021 + 28.6.-30.6.2021) zkoušky, zápočty , max 10 lidí ve třídě s možností si dodělat  do 30.9.2021 na základě žádosti o odklad klasifikace.

Praxe – 14.6.-27.6.2021 – v tomto termínu nebudete zkoušeni.- Nahlášení praxí do 30.4.2021

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 17.7. 2021

pro 3.AV a 3.CV

Přípravné období: 10.5. – 16.5.2021 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 10 lidí, případně zápočty či kl.zápočty.

Zkouškové období  17.5.-9.6.2021 – zkoušky, zápočty , max 10 lidí ve třídě. Studenti do 9.6.2021 musí odevzdat Index a žádost o vykonání Absolutoria.

Absolventská zkouška s obhajobou AP – ( 16.6.-18.6.2021 – předpoklad, že se nebude posouvat a zvládneme v termínu)

Slavnostní vyřazení : 22.6.2021– ( pravděpodobně bude opět zrušeno), diplomy budou předány studentům den po vykonání Absolutorií – ještě bude upřesněno.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

1KPK a 2.KPK

Přípravný týden: 26.4.-2.5.2021

Zkouškové období: (3.5.2021.- 30.6.2021) s možností si dodělat  do 30.9.2021 v krajní možnosti.

Studenti kombinovaného studia si praxi vykonávají v průběhu  letního semestru.

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 17.7. 2021

pro 3.KPK:

Přípravné období: 26.4.-2.5.2021 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 10 lidí, případně zápočty či kl.zápočty.

Zkouškové období 3.5.2021.-9.6.2021 – zkoušky, zápočty , max 10 lidí ve třídě. Studenti do 9.6.2021 musí odevzdat Index a žádost o vykonání Absolutoria.

Absolventská zkouška s obhajobou AP – ( 16.6.-18.6.2021 – předpoklad, že se nebude posouvat a zvládneme v termínu)

Slavnostní vyřazení : 22.6.2021– ( pravděpodobně bude opět zrušeno), diplomy budou předány studentům den po vykonání Absolutorií – ještě bude upřesněno.

 

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

Na zkoušku se dostavte  vždy s negativním testem na COVID -19, né starším 5 dnů. Test musí být ověřený. Jinak nebudete vpuštěny do budovy. V budouvě, vždy s respirátorem a dodržením všech proti epidemiologických opatření.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2021

v případě nesplnění požadavků klasifikace, je student povinen zažádat o odložení  klasifikace do 30.6. 2021. V opačném případě si náhradní termín zkoušky platí( 1 zkouška 500,- , dle podmínek Smlouvy o poskytnutí vzdělávání))!                                                        

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.9.2021

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 12.7.2021

Termíny zkoušek, dle vyučujících: ( bude doplňováno)

Zkoušky a zápočty – Ing.Věra_Růžičková

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Sissak

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel,

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – PhDr.Marek Hejduk, LL.M

Zkoušky a zápočty – Ing.Kroupa_Miroslav

Zkoušky a zápočty – Mgr.Josef Zběhlík, DiS.

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – PhDr.Michaela _Kratochvílová

Zkoušky a zápočty – Mgr.Svatopluk_Haugwitz

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Ing.Bohumil_Krajča

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Soukup

Zkoušky a zápočty -Bc.Miloslav_Čech

Zkoušky a zápočty -Mgr.Marcela_Hronová,MBA

Zkoušky a zápočty – PhDr. Homerová_Marie

 

Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2021/2022 – do 30.9.2021

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk.rok 2021/2022

Ze společných témat mohou vybírat všichni studenti

Pro Krizové řízení jsou pak navíc témata  z předmětů : Průmyslové havárie, Živelní pohromy.

Pro Prevenci kriminality  jsou pak navíc témata z předmětů : Kriminologie a Bezpečnostních systémů.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu a to nejpozději do 15.9.2021 – na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).Vyplněnou žádost na webu školy- zvolte univerzalní žádost , zašlete na studijní oddělení.

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí.

Přihlášku k Tématu naleznete zde: https://www.trivis.info/pro-studenty/zadosti-a-formulare/

Zasíláte na studijní oddělení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 31.9.2021

témata AP 2021-2022