Slavnostní vyřazení 3 ročníků – informace

POZVÁNKA   na slavnostní předávání diplomů

Vážený/ná  absolvente/ko,

tímto Vás srdečně zvu na slavnostní ukončení studia s předáním diplomů absolventům TRIVIS Praha s.r.o. – Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení, vzdělávacích programů Prevence kriminality a Krizové řízení.

Zároveň zveme k tomuto slavnostnímu aktu Vaše rodiče a další Vám milé osoby.

Tento významný slavnostní akt se uskuteční dne 27.6…2022 v 1000 hod. v malém sále Kulturního domu Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Troja.

Prosím buďte na místě o 20minut dříve.

PaedDr. Et. Mgr Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.

 

V případě, že se student nebude moci dostavit k předání diplomů, sdělte tutot skutečnost škole nejpozději do 24.6.2022

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2022/2023

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ  pro 1 kolo přijímacího řízení do 25.6.2022 a pro 2 kolo do 23.8.2022. Pozvánka na přijímací řízení Vám bude zaslána 14 dní před konáním přijímacího povoru. V případě, že Vám pozvánka nedorazí a podali jste řádně přihlášku, dostavte se na přijímací řízení v den jeho konání.

Přijímací pohovor se bude konat:

I. kolo – 29.6.2022

II. kolo – 25.8.2022

Přijímací řízení je zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu  koná se formou pohovoru na téma profesní orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje vystupování uchazeče, jeho verbální projev, zájem o zvolený obor, předpoklady pro studium, motivaci, apod.

V případě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2022/2023 .

Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek  až po prvním semestru.

Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení – platba v den konání přijímacího řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).

 

Výuka dne 14.4.2022

Výuka dne 14.4.2022 proběhne on-line přes Teams ve všech třídách. Vyučující Vás budou kontaktovat s nastavením času či způsobu výuky.

Informace pro třetí ročníky: odevzdání AP platí ve nezměněném termínu do 14.4.2022 do 12:00hod na studijní oddělení.

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – letní semestr šk. rok 2021/2022

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – LETNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2021/2022

Přípravný týden pro všechny ročníky

 1. AV, 1. CV, 2.AV, 2.AVA, 3Av,3CV, 1KKŘ, 2KPK, 3KPK  –  09. 5. – 15.5. 2022
 • v přípravném týdnu je možné konat zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky pouze u studentů s nadprůměrnými studijními výsledky
 • v přípravném týdnu lze realizovat výuku, která nebyla z organizačních důvodů ukončena v řádném výukovém období

Zkouškové období 1 a 2 ročníky

 • 1AV, 1. CV, 2.AV, 2.AVA  – 16. 5. – 12..6.2022 a 27.6.- 30.6.2022
 • 1KKŘ a 2KPK    – 16.5.-30.6.2022

Odborná praxe

1AV, 1. CV, 2. AV, 2. AVA  –  13. 6. – 26. 6. 2022

1KKŘ, 2KPK – praxe vykonávají v průběhu letníhosemestru

 • odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe –  do 30.6 2022
 • nahlášení odborné praxe –   do 30. 4. 2022

Kontrola výkazů o studiu

 1. AV, 1.CV, 2. AV , 2.AVA, 1KKŘ, 2KPK     –  do 30.6.2022 (za letní semestr)

 3. ročníky

Zkouškové období: 3AV, 3.CV, 3KPK   –  16.5. ­-  12.6. 2022

Kontrola indexů 3AV , 3.CV , 3KPK – do 13. 6. 2022 do 12:00hod

Studenti do 13.6.2022 musí odevzdat Index a žádost o vykonání Absolutoria.

Absolventská zkouška s obhajobou AP – 20.6.-22.6.2022

Slavnostní vyřazení : 27.6.2022 v 10:00hod v kulturním domě Krakov

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2022                                              

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.9.2022. Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 30.6.2022

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 30.6.2022

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Hronová_Marcela,MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr.Josef Zběhlík, DiS.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – PhDr.Marek Hejduk, LL.M

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Soukup

Zkoušky a zápočty – Pavel Céza – opravný termín

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký-1

Zkoušky a zápočty – PhDr. Karel Locker

Zkoušky a zápočty – Mgr. Haugwitz Svatopluk

Zkoušky a zápočty – Ing.Bohumil_Krajča-1

Zkoušky a zápočty – JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., MBA

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát Jiří

Zkoušky a zápočty – Bc.Milan Kotouč,DiS.

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Sissak

Informace – praxe letní semestr šk. rok 2021/2022

Informace  pro studenty prvních a druhých  ročníků obou forem  studia

Odborná praxe

 1. AV, 1. CV, 2. AV, 2. AVA                                   13. 6. – 26. 6. 2022
 2. 1KKŘ a 2KPK – 15 dnů plní v průběhu letního semestru

Nahlášení praxí ( formulář na praxi) na zimní semestr student odevzdá  do 30.4.2022 na studijní oddělení VOS, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 30.6.2022. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Uznání odborné praxe domovními prohlídkami je možné  pouze u studentů co v loňském roce tak nekonali praxi.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

dotaznikova-forma-hodnoceni-odborne-praxe-novy

Kopie – formular-na-odbornou-praxi-denni0

formular-na-odbornou-praxi-kombinace

 

Instrukce k ABSOLUTORIU 2021/2022

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 13.6.2022 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 13.6.2022 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 14.4.2022- ve dvou vyhotoveních + CD 

převzetí posudků na studijním oddělení  od 16.5.2020 – 30.5.2022

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2022 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA  20.6.-21.6.2022

Konání Absolutoria je  pro :

3.KPK – v Prevenci kriminality – 20.6.2022 – studenti kombinovaného studia

Prevence kriminality – 3.AV  studenti denního studia dne 20.6.-21.6.2022

Krizové řízení 3.CV – 21.6.2022.– studenti denního  studia.

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. V případě, že Vám dopis nedorazí, a jste zapsáni v harmonogramu. Dostavte dle harmonogramu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 27.6.2022 od 10:00hod

HARMONOGRAMY:

V pondělí 20.6.2022 začneme v 8:00- 15:20hod – absolvuje 1sk z 3AV a 3KPK

V úterý 21.6.2022 začneme v 8:00 – 14:20hod – absolvuje 2sk z 3AV a 3CV

Harmonogram – celkový

 

 

 

 

Okruhy pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2022

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení  studia – ABSOLUTORIA – červen 2022

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2021/2022. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Právo – okruhy 2022
Průmyslové havárie a Živelní pohromy – okruhy 2022

 

 

 

 

Okruhy pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – červen 2022

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – červen ve školním roce 2021/2022. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

 

Právo – okruhy 2022

Anglický jazyk – okruhy 2022

Bezpečnostní systémy – okruhy 2022

Kriminologie a prevence kriminality – okruhy 2022

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO TŘETÍ ROČNÍKY VOŠ -AP

 

 Absolventské práce u 3. ročníků

Je nutné, aby jste si do 30.3.2022 vyzvedly originál zadání Vašich AP na studijním oddělení ( kdo tak ještě neučinil). Toto zadání je nezbytnou součástí AP, bez které nelze odevzdat.

Úřední hodiny 9-10:00 a 11:30-13:00

Termín odevzdání:

 • Řádný termín 14.4.2022 do 18:00hod
 • Na žádost do 25.4.2022 – pouze se souhlasem ředitele ( pro uznání se bude přihlížet na důvody zvláštního zřetele). Žádost musí být doručena elektronickou formou ( mail: vos@trivis.cz) do 14.4.2022 na studijní oddělení VOŠ Praha.

Orginál svázané 2x AP + CD, pak studenti odevzdájí nejpozději 14.4.2022

Vedoucí a oponenti zpracovávají posudky od 15.4.-15.5.2022

Vyzvednutí posudků od 16.5.-30.5.2022

Absolutoria se konají od 20.6.-22.6.2022

 

Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2022/2023 – do 30.9.2022

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk.rok 2022/2023

Ze společných témat mohou vybírat všichni studenti – Psychlogie, Právo

Pro Krizové řízení jsou pak navíc témata  z předmětů : Průmyslové havárie, Živelní pohromy.

Pro Prevenci kriminality  jsou pak navíc témata z předmětů : Kriminologie a Prevence kriminality, Kriminalistika, Bezpečnostní systémy.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu a to nejpozději do 15.9.2022 – na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).Vyplněnou žádost na webu školy- zvolte univerzalní žádost , zašlete na studijní oddělení.

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí.

Přihlášku k Tématu naleznete zde: https://www.trivis.info/pro-studenty/zadosti-a-formulare/

Zasíláte na studijní oddělení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 30.9.2022

V případě, že si student do uvedeného data téma nezvolí, bude mu přiděleno školou.

VOŠ-Témata AP 2022-2023- aktualizace