Pro studenty VOŠ – prosíme o vyplnění

Važení studenti,

v rámci vyjednávání o budoucí koncepci a postavení vyšších
odborných škol v oblasti jazykových dovedností Vás velmi prosíme
o vyplnění tohoto dotazníku

https://forms.gle/Bq8UEsSC2k8zvZgL6

Výstupy tohoto šetření nám pomohou dojednat co nejlepší
výstupy pro budoucnost vyššího odborného vzdělávání.

Šetření je anonymní.

Děkujeme

Projektový den – Prezentace Vysokých škol, dne: 21.2.2020

Projektový den – Prezentace Vysokých škol

Dne: 21.2.2020

Kdy: 9-14:00hod

Kde: uč. Kriminalistiky v přízemí budovy

PROGRAM

9:00hod – Armáda české republiky  + Univerzita obrany

10:00hod – VŠFS

11:00hod – Policie středočeského kraje

12:00hod – Metropolitní univerzita

13:00hod – AMBIS

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY VOŠ

1.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY VOŠ – BYLY NAINSTALOVÁNY KAMERY PŘED BUDOVOU ŠKOLY

1a, PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ V PROSTORÁCH ŠKOLY VČETNĚ SCHODIŠTĚ DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

1b, ODHAZOVÁNÍ NEDOPALKŮ ČI ODPADKŮ POD POKUTOU

Před budou školy jsou umístěny popelníky a jsou zde i koše !!!!

2. Prosíme všech studenty VOŠ, aby se u vstupních dveří a hale prokazovali kartičkou studenta VOŠ. Pokud ji ještě nemáte, vyzvedněte si na studijním oddělení VOŠ.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 4.3.2020

Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří TRIVIS VOŠ Praha – dne 4.3.2020 od 12:00hod do 16:00hod

Den otevřených dveří VOŠ proběhne v budově TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8, v druhém patře budovy

Informace pro studenty VOŠ – důležité

„ Muzeum policie ČR “

V souladu s tematickým plánem předmětu „Praktická příprava – chem“ se uskutečnila dne 10. října 2019 s třídou 2CV exkurze – návštěva  Muzea policie ČR.

Exkurze se zúčastnila třída 2CV v plném počtu; prohlídka expozic: 1. Ochrany obyvatelstva (individuální a kolektivní ochrana), 2. Pyrotechnických prostředků a 3. Drogové závislosti včetně filmových dokumentů k těmto expozicím studenty velmi zaujala. Všechny uvedené oblasti tvoří pilíře výuky odborných předmětů naší školy. Odvětví detekce a identifikace nebezpečných chemických látek, které bylo rozptýleno především do expozice ochrany obyvatelstva představovalo historický doplněk k nedávné exkurzi Laborexpo.

Stránka Muzea je na:   https://www.muzeumpolicie.cz

a ukázky z exkurze na přiložených foto

V Praze 10. října 2019                         Ing. Miroslav Kroupa

Organizační plán na letní období šk. roku 2019/2020

V příloze naleznete Organizační plán na letní období šk. roku 2019/2020

 

organizační plán -léto – 2019-2020

Rorvrhy po třídách naleznete v sekci ROZVRHY

 

Vánoční prázdniny VOŠ

V době vánočních prázdnin od 21.12.2019 do 5.1.2020 nás zastihnete na telefonních číslech a mailech uvedených na webu školy v sekci kontakty.

6.1.2020- již standartní pracovní den.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup a rok 2020

Výuka dne 15.11.2019 pro 2.KPK

Z důvodu nemoci pana Zběhlíka, bude výuka začínat v pátek od 10:00hod suplováním BS panem Soukupem.

Zimní ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ šk. rok 2019/2020

 

Termíny zkouškového období na VOŠ

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 9.12.-15.12.2019– konaní zápočtů

Zkouškové období od 16.12.- 21.12.2019 a 6.1.-31.1.2020

DENNÍ STUDIUM

Přípravný týden od 9.12.2019- 15.12.2019– konaní zápočtů

Zkouškové období 16.12.-22.12.2019 a 6.1.-19.1.2020

Odborná praxe – 20.1.-31.1.2020 –  V TENTO TERMÍN NENÍ MOŽNÉ VYKONÁVAT ZKOUŠKY

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.2.2020

Na webových stránkách naleznete termíny zkoušek (budu aktualizovat, tak jak mi vyučující budou hlásit), zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Termíny zkoušek dle jednotlivých vyučujících:

PhDr. Michaela Kratochvílová __zkousky-a-zapocty-phdr-michaela-kratochvilova

JUDr. Karel Horák _Zkoušky a zápočty – JUDr. Karel Horák

Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA __Zkoušky a zápočty – Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA

PhDr. Mgr. Karel Locker __Zkoušky a zápočty – PhDr. Mgr. Karel Locker

Mgr. et Mgr. Marcela Husáková _Zkoušky a zápočty – Mgr. et Mgr. Marcela Husáková

Mgr. Kateřina Poludová __Zkoušky a zápočty – Mgr. Kateřina Poludová

Bc. Milan Kotouč, DiS._Zkoušky a zápočty – Milan Kotouč, Dis.

Ing. Iveta Kelementová_Zkoušky a zápočty – Ing. Iveta Klementová

PhDr. Dagmar Kadlecová __Zkoušky a zápočty – PhDr. Dagmar Kadlecová

Ing. Martin Neuschl _Zkoušky a zápočty – Ing. Martin Neuschl

JUDr. Jiří Masařík, CSc. _Zkoušky a zápočty – JUDr. Jiří Masařík,CSc.

JUDr. Václav Mastný, PhD. _Zkoušky a zápočty – JUDr. Václav Mastný, PhD.

Mgr. Josef Zběhlík _Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

PhDr. David Procházka _Zkoušky a zápočty – PhDr. David Procházka

RNDr., Dr.Sc. Danuše Procházková, doc. CSc. _Zkoušky a zápočty – RNDr., Dr.Sc. Danuše Procházková, doc. CSc.

Ing. Věra Růžičková _Zkoušky a zápočty – Ing. Věra Růžičková

PhDr. Marek Hejduk, LL.M. _Zkoušky a zápočty – PhDr. Marek Hejduk, LL.M.

RNDr. Iva Suková  _Zkoušky a zápočty – RNDr. Iva Suková

PhDr. Ľubica Kurucová __Zkoušky a zápočty – PhDr. Ĺubica Kurucová

Mgr. Jan Dalecký _Zkoušky a zápočty – Mgr. Jan Dalecký

Ing. Jiří Soukup __Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Soukup

 

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě , že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy, termín Vám propadá.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 31.1.2020 a pro kombinovanou formu studia do 31.1.2020

v případě nesplnění požadavků klasifikace, je student povinen zažádat o odložení  klasifikace do 31. 1. 2020. V opačném případě si náhradní termín zkoušky platí( 1 zkouška 500,- , dle podmínek Smlouvy o poskytnutí vzdělávání))!                                                        

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.3.2020

 

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 29.2.2020