Platby školného

oD 1.9.2020, škola preferuje bezhotovostní platby školného.

č.ú: 112017018/0300

vs: číslo Vaší smlouvy

Připomínáme, že je nutné zaplatit školné za školní rok 2020/2021. V pohledávkách evidujeme velké dluhy na školném.

Za I. semestr 10500,- v dením studiu  a 9750 v kombinovaném studiu  do 15.2.2021 a v případě splátek 2150 ( denní) a 2000,- ( kombinované, , student vždy hradí k 15dni v měsíci na měsíc nasledující. Poslední splátky za květen a červen poslat do 15.5.221

Děkujeme Vám za pochopení.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan

Instrukce k ABSOLUTORIU 2020/2021

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 9.6..2021 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 9.6.2021 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 1.6.2021- ve dvou vyhotoveních + CD 

převzetí posudků od 15.5.2020 – oponent a vedoucí zasílá mailem studentovi ( student potvrdí jeho přečtení).

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2021 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA 16.6.-18.6.2021

Konání Absolutoria je  pro :

3.KPK – v Prevenci kriminality – 16.6.2021 – studenti kombinovaného studia

studenti 3.AV dne 16.6.-17.6.2021

Krizové řízení 3.CV – 17.6.2021.– studenti kombinovaného studia.

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. Zvací dopis bude zaslán poštou. V případě, že Vám dopis nedorazí a budete zapsáni v harmonogramu (přečtěte si zvací dopis v tomto příspěvku). Harmonogramy po dnech budou vyvěšeny na webu ( www. Trivis.info) týden před konáním Absolutorií, nejpozději do 10.6.2021

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45hod do budovy školy na zahájení s negativním testem na COVID -19 – test nesmí být starší více jak 5 dnů.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatěno).

Slavnostní vyřazení by se mělo konat dne: 22.6.2021 – budeme upřesňovat, zda se bude konat či nikoliv z důvodu pandemické situace.

HARMONOGRAMY: týden před konáním

 

Informace – praxe letní semestr šk. rok 2020/2021

Informace  pro studenty prvních, druhých   ročníků denního  studia a studentů 1 a 2 ročníků kombinovaného studia.

Nahlášení praxí na letní semestr do 30.4.2021 poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe. Praxe lze vykonávat na stejném pracovišti jako v zimním období.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 17.7.2021. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe. Je možné zaslat mailem a po návratu do školy přinést originály.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

Praxe kombinované studium – studenti mohou vykonávat praxi v průběhu letního semestru, nejpozději však do 30.6.2021

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – letní semestr šk. rok 2020/2021

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – LETNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2020/2021

DENNÍ STUDIUM

pro 1.AV, 1AVA 2.AV, 2CV

Přípravný týden: 10.5. – 16.5.2021 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 10 lidí, případně zápočty či kl.zápočty.

Zkouškové období: ( 17.5.- 13.6.2021 + 28.6.-30.6.2021) zkoušky, zápočty , max 10 lidí ve třídě s možností si dodělat  do 30.9.2021 na základě žádosti o odklad klasifikace.

Praxe – 14.6.-27.6.2021 – v tomto termínu nebudete zkoušeni.- Nahlášení praxí do 30.4.2021

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 17.7. 2021

pro 3.AV a 3.CV

Přípravné období: 10.5. – 16.5.2021 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 10 lidí, případně zápočty či kl.zápočty.

Zkouškové období  17.5.-9.6.2021 – zkoušky, zápočty , max 10 lidí ve třídě. Studenti do 9.6.2021 musí odevzdat Index a žádost o vykonání Absolutoria.

Absolventská zkouška s obhajobou AP – ( 16.6.-18.6.2021 – předpoklad, že se nebude posouvat a zvládneme v termínu)

Slavnostní vyřazení : 22.6.2021– ( pravděpodobně bude opět zrušeno), diplomy budou předány studentům den po vykonání Absolutorií – ještě bude upřesněno.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

1KPK a 2.KPK

Přípravný týden: 26.4.-2.5.2021

Zkouškové období: (3.5.2021.- 30.6.2021) s možností si dodělat  do 30.9.2021 v krajní možnosti.

Studenti kombinovaného studia si praxi vykonávají v průběhu  letního semestru.

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 17.7. 2021

pro 3.KPK:

Přípravné období: 26.4.-2.5.2021 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 10 lidí, případně zápočty či kl.zápočty.

Zkouškové období 3.5.2021.-9.6.2021 – zkoušky, zápočty , max 10 lidí ve třídě. Studenti do 9.6.2021 musí odevzdat Index a žádost o vykonání Absolutoria.

Absolventská zkouška s obhajobou AP – ( 16.6.-18.6.2021 – předpoklad, že se nebude posouvat a zvládneme v termínu)

Slavnostní vyřazení : 22.6.2021– ( pravděpodobně bude opět zrušeno), diplomy budou předány studentům den po vykonání Absolutorií – ještě bude upřesněno.

 

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

Na zkoušku se dostavte  vždy s negativním testem na COVID -19, né starším 5 dnů. Test musí být ověřený. Jinak nebudete vpuštěny do budovy. V budouvě, vždy s respirátorem a dodržením všech proti epidemiologických opatření.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2021

v případě nesplnění požadavků klasifikace, je student povinen zažádat o odložení  klasifikace do 30.6. 2021. V opačném případě si náhradní termín zkoušky platí( 1 zkouška 500,- , dle podmínek Smlouvy o poskytnutí vzdělávání))!                                                        

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.9.2021

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 12.7.2021

Termíny zkoušek, dle vyučujících: ( bude doplňováno)

Zkoušky a zápočty – Ing.Věra_Růžičková

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Sissak

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel,

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – PhDr.Marek Hejduk, LL.M

Zkoušky a zápočty – Ing.Kroupa_Miroslav

Zkoušky a zápočty – Mgr.Josef Zběhlík, DiS.

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – PhDr.Michaela _Kratochvílová

Zkoušky a zápočty – Mgr.Svatopluk_Haugwitz

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Ing.Bohumil_Krajča

 

Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2021/2022 – do 30.9.2021

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk.rok 2021/2022

Ze společných témat mohou vybírat všichni studenti

Pro Krizové řízení jsou pak navíc témata  z předmětů : Průmyslové havárie, Živelní pohromy.

Pro Prevenci kriminality  jsou pak navíc témata z předmětů : Kriminologie a Bezpečnostních systémů.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu a to nejpozději do 15.9.2021 – na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).Vyplněnou žádost na webu školy- zvolte univerzalní žádost , zašlete na studijní oddělení.

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí.

Přihlášku k Tématu naleznete zde: https://www.trivis.info/pro-studenty/zadosti-a-formulare/

Zasíláte na studijní oddělení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 31.9.2021

témata AP 2021-2022

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2021

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení  studia – ABSOLUTORIA – červen 2021

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2020/2021 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Okruhy z AJ – pod témata

Okruhy z AJ

 

 

Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – červen 2021

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – červen ve školním roce 2020/2021 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.
Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

Bezpečnostní systémy – okruhy

Kriminologie a PK – okruh

Okruhy Právo

Okruhy z AJ – pod témata

Okruhy z AJ

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO TŘETÍ ROČNÍKY VOŠ

Dobrý den, s ohledem na situaci, bylo rozhodnuto o elektronickém odevzdání Absolventských prací( viz níže), pokud to situace neumožní jinak.

Budeme včas informovat.

 Absolventské práce u 3. ročníků

Je nutné, aby jste si do 30.3.2021 vyzvedly originál zadání Vašich AP na studijním oddělení. Toto zadání je nezbytnou součástí AP, bez které nelze odevzdat.

Úřední hodiny 9-13:00hod každý den nebo po dohodě.

Termín odevzdání:

  • Řádný termín 15.4.2021 do 18:00hod
  • Na žádost do 25.4.2021 – pouze se souhlasem ředitele ( pro uznání se bude přihlížet na důvody zvláštního zřetele). Žádost musí být doručena elektronickou formou ( mail: vos@trivis.cz) do 15.4.2021 na studijní oddělení VOŠ Praha.

Studenti třetích ročníků odevzdají své Absolventské práce (dále jen AP), dle termínů pro odevzdání ELEKTRONICKOU  formou. Elektronická forma bude obsahovat všechny náležitosti, tak jako kdyby je odevzdávali tištěné.

Své AP zašlou v jednom e- mailu:

KOMU – vedoucímu své AP

KOPIE – 1, oponent své AP ( v případě, že neznají svého oponenta dotáží se na studijním oddělení VOŚ (  vos@trivis.cz)

kopie  2, Studijní oddělení VOŠ Praha

Dne : 16.4.2021 vedoucí a oponenti zahájí práci na posudcích. V případě, že student, bude mít odloženo, studijní oddělení o této skutečnosti bude informovat vedoucího i oponenta prostřednictvím e- mailu s termínem dodání AP.

Orginál svázené 2x AP + CD, pak studenti odevzdájí nejpozději 1.6.2021

Výuka od 1.2.2021 pro VOŠ – obě formy studia

Dobrý den, od 1.2.2021 do odvolání bude i nadále pokračovat ,,Distanční výuka“  na VOŠ Praha a to :

  1. 1 a 2 ročníky obou forem vzdělávání ( 1.AV.1AVA,1KPK, 2.AV, 2CV, 2KPK) od 1.2.2021 – výuka distanční do odvolání.

2.  3 ročníky obou forem studia mají po včerejším jednání vlády ( 27.1.2021) také nařízenu distanční výuku od 1.2.2021 do odvolání.

Studenti VOŠ mají povinnou distanční výuku, které se musí účastnit. Bude sledována aktivita studentů, která bude započítávána do konečné klasifikace. Vyučující Vás budou prvotně kontaktovat od 1.2.2021 na společném třídním mailu, ve kterém vás seznámí s formou distanční výuky a obsahem.

Všichni jste rovněž doslali přístupové hesla do Office365 (pokud nemáte nebo vám nejde, se přihlásit kontaktujte studijní oddělení VOŠ – vos@trivis.cz. Do tohoto editoru se dostanete přes webové stránky www.trivis.info (tlačítka jsou umístěné v pravém horním rohu).

Přístupová hesla si NEMĚŇTE !

V případě, že u Vás nastane jakákoliv situace, která Vám nemožní se výuky účastnit napište na studijní oddělení.

Konzultační hodiny si případně domluvte přímo s vyučujícím, kdyby bylo třeba něco do vysvětlit.

Sledujte prosím naše webové stránky, budeme je pravidelně aktualizovat, a jakmile budeme mít pokyn k nástupu zpět do škol, učiníme tak obratem.

Děkujeme za součinnost.

Úřední hodiny VOŠ – vždy PO- PA od 8:00-13:00hod

Nástup studentů 1 a 2 ročníků VOŠ je 7.12.2020

S ohledem na nařízení vlády o rozvolňování je nástup 1 a 2 ročníků  7.12.202, dle původních  rozvrhů.

Přípravný týden od 14.12.2020 bude využít případně k do probrání látky. Zkoušky, zápočty vyučující nasměrují  na zkouškové období od 21.11.2020.

Co je nutné pro všechny ročníky: po celou dobu pobytu ve škole mít zakrytá ústa( včetně výuky), minimalizovat svůj pohyb po škole. tzn: zdržovat se ve třídách. Nutno častější větrání ve třídách i během výuky.

PRAXE : odborné praxe proběhnou dle plánu  posledních 14dní v lednu, je nutné, aby jste si praxi zajistili. Jsem domluvena s policií středočeského kraje, že nám vezmou přednostně naše studenty, ale kapacity nejsou neomezené. Dále můžete stále využívat možnosti domovních prohlídek přes p. Sekyrovou.

Do 30.11.2020 dle organizačního plánu je termín pro nahlášení praxí. Bohužel jsou i mezi Vámi tací co nemají splněno ani za letní semestr šk.r.2019/2020.

Třídní první den nástupu Vás budou informovat o všech pravidlech pobytu ve škole. Před vstupen do školy si prosím dezinfikujte ruce.