UPOZORNĚNNÍ NA ZNĚMU ČASU VÝKOVÝCH HODIN

Od 26.9.2022 se bude měnit čas ( zvonění) výukových hodin.

Výukové hodiny:

 0 – 7:05 – 7:50 hod.

1 –   8:00 – 8:45 hod.

2 –   8:50 –  9:35 hod.

3 –   9:50 –  10:35hod.

4 –  10:40 – 11:25hod.

5 –  12:10 – 12:55hod.

6 –  13:00 – 13:45hod.

7 –  13:55 –  14:40hod.

8 –  14:45 –  15:30hod.

9 –  15:40 –  16:25hod.

10- 16:30 –  17:15hod.

Zároveň upozorňujeme na dodržování úředních hodin a to:

9:00-10:00hod

11:30 – 13:00hod

Využívání BAKALÁŘE

ŹÁDÁME STUDENTY, ABY SLEDOVALI PRAVIDELNĚ AKTUÁLNÍ ROZVRH V BAKALÁŘI – případné změny jsou tam zapisovány s týden předstihem nebo při náhlé změně u vyučujícího..

Zde je také možnost sledovat si svou docházku.

 

PS: ten kdo nemá ještě přístup, obraťte se na p. Zwanzgerovou mailem : zwanzgerova@trivis.cz

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok začíná v souladu s Organizací školního roku 1.9.2022

Ve školním roce 2022/2023 budou Třídní knihy vedeny již elektronicky. Studenti budou do budouvy vstupovat přes ISIC karty, které se budou propisovat do třídních knih v docházce. Při třídnických hodinách budou s  Vámi řešit třídní učitelé.

 1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

1AV – třídní Ing. Jiří Soukup – Prevence kriminality

1.9.2022 v 9:00-10:40hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické – druhé patro – učebna 1AV.

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a  zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 10:50  -tj. 4. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 1.ročníky.

 1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

2AV – třídní JUDr. Václav Mastný, Ph.D.

2CV – třídní učitel Mgr. Ondřej Zatroch

1.9.2022 v 9:00-10:40hod  – zahájení i výuka bude probíhat na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 10:50  -tj. 4. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 2.ročníky

 

3.ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA – třídní Mgr. Nataša Brabcová

1.9.2019 v 10:00-12:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč. Kriminalistiky

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3.ročníky.

 

Zahájení a výuka kombinovaného studia

1 a 2 ročník kombinovaného studia zahájí výuku , 9.9.2022 v 8:00hod

 1. ročník – učebna AJ VOS  –  JUDr. Václav Mastný
 2. ročník – učebna 3.AVA – Ing. Jiří Soukup

Třídní učitel provede 1. hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu od 2 vyučovací hodiny.

3. ročník kombinovaného studia zahájí výuku 9.9.2022 v 9:00hod

 1. ročník – učebna SŠ dálkové – Ing. Jiří Soukup

Třídní učitel provede 2.hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu od 3 vyučovací hodiny.

 

ROZVRHY HODIN PO TŘÍDÁCH JIŽ NALEZNETE V SEKCI  ROZVRHY.

PRO 1.ROČNÍKY JIŽ ROVNĚŽ NA WEBU ŠKOLY. 

Organizace školního roku 2022/2023

V příloze naleznete Organizační plán na zimní období šk. roku 2022/2023

Nástup bude:

Denní studium – 1.9.2019 – časy se ještě upřesní

Kombinované studium: 9.9.2022 v 8:00hod

organizační plán -zima 2022-2023

Rozvrhy budou k dispozici v půli srpna

ÚŘEDNÍ HODINY NA VOŠ V DOBĚ OD 1.7.-30.8.2022

Úřední hodiny na studijním oddělení VOŠ

PO-Čt  vždy od 8:30-12:30

PA – 8:30-12:00hod

Ve dnech 12.8. a 15.8.2022 zastupuje sekretariát SŠ.

V ostaních časech, vždy po telefonické  dohodě.

Kontakty:

e-mail: vos@trivis.cz

tel: 283 911 561

mob: 606 058 204

 

 

Slavnostní vyřazení 3 ročníků – informace

POZVÁNKA   na slavnostní předávání diplomů

Vážený/ná  absolvente/ko,

tímto Vás srdečně zvu na slavnostní ukončení studia s předáním diplomů absolventům TRIVIS Praha s.r.o. – Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení, vzdělávacích programů Prevence kriminality a Krizové řízení.

Zároveň zveme k tomuto slavnostnímu aktu Vaše rodiče a další Vám milé osoby.

Tento významný slavnostní akt se uskuteční dne 27.6…2022 v 1000 hod. v malém sále Kulturního domu Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Troja.

Prosím buďte na místě o 20minut dříve.

PaedDr. Et. Mgr Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.

 

V případě, že se student nebude moci dostavit k předání diplomů, sdělte tutot skutečnost škole nejpozději do 24.6.2022

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2022/2023 – volná místa

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ do 30.9.2022

Přijímací řízení je zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu  koná se formou pohovoru na téma profesní orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje vystupování uchazeče, jeho verbální projev, zájem o zvolený obor, předpoklady pro studium, motivaci, apod.

V případě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2022/2023 .

Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek  až po prvním semestru.

Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení – platba v den konání přijímacího řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).

 

Výuka dne 14.4.2022

Výuka dne 14.4.2022 proběhne on-line přes Teams ve všech třídách. Vyučující Vás budou kontaktovat s nastavením času či způsobu výuky.

Informace pro třetí ročníky: odevzdání AP platí ve nezměněném termínu do 14.4.2022 do 12:00hod na studijní oddělení.

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – letní semestr šk. rok 2021/2022

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – LETNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2021/2022

Přípravný týden pro všechny ročníky

 1. AV, 1. CV, 2.AV, 2.AVA, 3Av,3CV, 1KKŘ, 2KPK, 3KPK  –  09. 5. – 15.5. 2022
 • v přípravném týdnu je možné konat zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky pouze u studentů s nadprůměrnými studijními výsledky
 • v přípravném týdnu lze realizovat výuku, která nebyla z organizačních důvodů ukončena v řádném výukovém období

Zkouškové období 1 a 2 ročníky

 • 1AV, 1. CV, 2.AV, 2.AVA  – 16. 5. – 12..6.2022 a 27.6.- 30.6.2022
 • 1KKŘ a 2KPK    – 16.5.-30.6.2022

Odborná praxe

1AV, 1. CV, 2. AV, 2. AVA  –  13. 6. – 26. 6. 2022

1KKŘ, 2KPK – praxe vykonávají v průběhu letníhosemestru

 • odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe –  do 30.6 2022
 • nahlášení odborné praxe –   do 30. 4. 2022

Kontrola výkazů o studiu

 1. AV, 1.CV, 2. AV , 2.AVA, 1KKŘ, 2KPK     –  do 30.6.2022 (za letní semestr)

 3. ročníky

Zkouškové období: 3AV, 3.CV, 3KPK   –  16.5. ­-  12.6. 2022

Kontrola indexů 3AV , 3.CV , 3KPK – do 13. 6. 2022 do 12:00hod

Studenti do 13.6.2022 musí odevzdat Index a žádost o vykonání Absolutoria.

Absolventská zkouška s obhajobou AP – 20.6.-22.6.2022

Slavnostní vyřazení : 27.6.2022 v 10:00hod v kulturním domě Krakov

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2022                                              

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.9.2022. Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 30.6.2022

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 30.6.2022

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Hronová_Marcela,MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr.Josef Zběhlík, DiS.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – PhDr.Marek Hejduk, LL.M

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Soukup

Zkoušky a zápočty – Pavel Céza – opravný termín

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký-1

Zkoušky a zápočty – PhDr. Karel Locker

Zkoušky a zápočty – Mgr. Haugwitz Svatopluk

Zkoušky a zápočty – Ing.Bohumil_Krajča-1

Zkoušky a zápočty – JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., MBA

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát Jiří

Zkoušky a zápočty – Bc.Milan Kotouč,DiS.

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Sissak

Informace – praxe letní semestr šk. rok 2021/2022

Informace  pro studenty prvních a druhých  ročníků obou forem  studia

Odborná praxe

 1. AV, 1. CV, 2. AV, 2. AVA                                   13. 6. – 26. 6. 2022
 2. 1KKŘ a 2KPK – 15 dnů plní v průběhu letního semestru

Nahlášení praxí ( formulář na praxi) na zimní semestr student odevzdá  do 30.4.2022 na studijní oddělení VOS, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 30.6.2022. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Uznání odborné praxe domovními prohlídkami je možné  pouze u studentů co v loňském roce tak nekonali praxi.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

dotaznikova-forma-hodnoceni-odborne-praxe-novy

Kopie – formular-na-odbornou-praxi-denni0

formular-na-odbornou-praxi-kombinace