ODEVZDÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ – POKYNY

Absolventské práce u 3. ročníků

Termín odevzdání:

  • Řádný termín 15.4.2020 do 18:00hod
  • Na žádost do 25.4.2020 – pouze se souhlasem ředitele ( pro uznání se bude přihlížet na důvody zvláštního zřetele). Žádost musí být doručena elektronickou formou ( mail: vos@trivis.cz) do 15.4.2020 na studijní oddělení VOŠ Praha.

 

Studenti třetích ročníků odevzdají své Absolventské práce (dále jen AP), dle termínů pro odevzdání ELEKTRONICKOU  formou. Elektronická forma bude obsahovat všechny náležitosti, tak jako kdyby jste je odevzdávali v tištěné formě.

Své AP zašlou v jednom e- mailu:

KOMU – vedoucímu své AP

KOPIE – 1, oponent své AP ( v případě, že neznají svého oponenta dotáží se na studijním oddělení VOŚ (vos@trivis.cz)

2, Studijní oddělení VOŠ Praha

Dne : 16.4.2020 vedoucí a oponenti zahájí práci na posudcích. V případě, že student, bude mít odloženo, studijní oddělení o této skutečnosti bude informovat prostřednictvím e- mailu s termínem dodání AP.

 

Nejpozději dne 16.5.2020 vedoucí a oponenti zašlou svým studentů posudky. A tady  POZOR.

Studentovi bude zaslán posudek rovněž mailem od vedoucího i oponenta.

V tištěné formě studenti své AP odevzdají v den nástupu do školy, 2x AP +  1x CD pro uskutečnění Absolutorií.

V případě dotazů jsme tu pro Vás.

Studijní oddělení VOŠ

 

 

 

 

Úřední hodiny na SŠ a VOŠ TRIVIS v době nouzového stavu

Úřední hodiny na SŠ a VOŠ

Zabezpečení a přítomnost na pracovišti v době opatření- sekretariát

30. 3. 2020 ————————-Mgr. et Bc. Dalecký Jan
31. 3. 2020 ————————-Dvořákova Naděžda
1. 4. 2020 ————————-Miričová Michaela
2. 4. 2020————————–Langerová Jana
3. 4. 2020————————–Bc. Růtová Kateřina

6. 4. 2020————————–PhDr. Belmihoubová Jarmila
7. 4. 2020————————–Dvořáková Naděžda
8. 4. 2020————————–Miričová Michaela
9. 4. 2020————————–Langerová Jana

14. 4. 2020————————–Mgr. et Bc. Dalecký Jan
15. 4. 2020————————–Bc. Růtová Kateřina
16. 4. 2020————————–Dvořáková Naděžda
17. 4. 2020———————– –Miričová Michaela

20. 4. 2020————————–PhDr. Belmihoubová Jarmila
21. 4. 2020————————–Langerová Jana
22. 4. 2020————————–Bc. Růtová Kateřina
23. 4. 2020————————–Dvořáková Naděžda
24. 4. 2020————————–Miričová Michaela

Sekretariát bude k dispozici v době od

08: hod. do 12:00 hod.

Ředitel SŠV a VOŠ Praha:

Mgr. et Bc. Dalecký Jan

 V případě  potřeby volejte nebo pište na kontakty, které školy mají na svých webových stránkách.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STUDENTY VOŠ

Dobrý den, v současné době studijní oddělení VOŠ připravuje krizový plán, jak zvládnout letní semestr.

Prvním krokem pro jeho zvládnutí je nezbytné, aby zde byla i Vaše spolupráce s vyučujícími v distanční výuce. Množí se nám tu informace od vyučujících, že nereagujete na mail, neplníte zadané úkoly apod..Vaše aktivita i v této výuce bude zohledněna při závěrečné klasifikaci. Apeluji tedy na Vás, abyste k této distanční výuce přistupovali odpovědně. Vím, že je to pro některé z Vás těžší, ale věříme, že pokud si s něčím nebudte vědět rady, tak Vám vyučující vyjdou vstříc a látku vysvětlí.
a
druhým krokem bude Vaše odpovědnost si plnit úkoly, povinnosti v termínech co škola nastaví, nebude dost dobře možné Vás každého upomínat zvlášť. Pokud by Vám cokoli bránilo si povinnosti plnit, napište na vos@ trivis.cz a vše probereme.

Škola se bude snažit pro Vás připravit podmínky pro Vaše úspěšné splnění tohoto semestru. Bližší informace Vám poskytneme v průběhu příštího týdne. Je nesmírně těžké něco plánovat, když nevíme jaká bude situace.

Předem moc děkujeme za vstřícnost a ochotu vše zvládnout v této nelehké situaci.
Studijní oddělení VOŠ Praha

 

 

Výuka kombinovaného studia – letní semestr

Dobrý den, v souvislosti s koronavirem budeme respektovat nařízení vlády o uzavření škol ( viz článek) mimořádné-opatření od 11.3.2020 do odvolání.

Soustředění v termínech 3.4-4.4. a  24.4.-25.4.2020 + náhradní 17.4.-18.4. odpadají.

Sledujte, prosíme, naše webové stránky, budeme je pravidelně aktualizovat, a jakmile budeme mít pokyn k nástupu zpět do škol, učiníme tak obratem.

Do té doby se studenti VOŠ  kombinovaného studia budou vzdělávat distančně – stejně jako u denního studia. Všem vyučujícím budou zaslány vaše třídní maily. Prostřednictvím těchto mailů budete dostávat od vyučujících pokyny a studijní materiály k plnění AVP.

Sledujte tedy prosím Vaše maily.

Děkujeme za součinnost.

Průběh šk.roku 2019/2020 – letní semestr

Vážení studenti, s ohledem, že jsme se dnes nic zásadního nedozvěděli na tiskové konferenci pana ministra školství o případném průběhu letního období na VOŠ a VŠ. Budeme připravovat krizové scénáře. Poradu budeme mít 30.3.2020, hned poté dám všem na vědomí.

Pro 3.ročníky je tato situace nejvíce palčivá. Okruhy otázek k Absolutoriu máte již na webu, tak se můžete připravovat. Pokud, bude třeba oslovte své vyučující.

Absolventské práce –  v předběžném scénáři je odevzdání AP do 15.4.2020 v elektronické podobě. Termín svázaných prací v papírové formě Vám ještě sdělím po poradě.

Kombinované studium přejde tak jako denní studium do distanční výuky. Prosím tedy jednoho zástupce z 1.KPK, 2KPK,3.KPK, 3KKŘ aby mi poslali na mail – vos@trivis.cz váš třídní mail, abych ho mohla předat vyučujícím.

Děkuji

Přeji všem pevné zdraví a budeme si držet palce, ať to vše zvládneme

 

 

Nařízení vlády k šíření koronaviru v ČR

Dobrý den, v souvislosti s koronavirem budeme respektovat nařízení vlády o uzavření škol ( viz článek) mimořádné-opatření od 11.3.2020 do odvolání.

Sledujte, prosíme, naše webové stránky, budeme je pravidelně aktualizovat, a jakmile budeme mít pokyn k nástupu zpět do škol, učiníme tak obratem.

Do té doby se studenti VOŠ budou vzdělávat na distančně. Všem vyučujícím budou zaslány vaše třídní maily. Prostřednictvím těchto mailů budete dostávat od vyučujících pokyny a studijní materiály k plnění AVP.

Toto opatření není pro kombinované studium. Naplánovaná soustředění jsou zatím dle plánu. Krom 4 soustředění ve dnech 20.-21.3.2020

Děkujeme za součinnost.

 

 

 

4 soustředění studentů kombinovaného studia

Dobrý den, v souvislosti s koronavirem budeme respektovat nařízení vlády o uzavření škol ( viz článek) mimořádné-opatření od 11.3.2020 do odvolání. Čekáme na podrobnosti z MŠMT.

Z tohoto důvodu bude 4 soustředění ( 20. -21.3.2020) studentů přesunuto do náhradního termínu a to 17.4.-18.4.2020. Předměty v soustředění zůstávají beze změn.

Děkujeme za pochopení

Odevzdání Absolventských prací – informace pro 3. ročníky

Upozorňujeme na blížící se termín odevzdání Absolventských prací ve šk. roce 2019/2020.

Studenti své vedoucí práce kontaktují pouze po e-mailu a případně se domluví na dalším postupu.

Termín byl stanoven Organizačním plánem na 15.4.2020

Do tohoto data musí být odevzdány všechny Absolventské práce a to ve dvou vyhotoveních + 1 na CD, dle Směrnice pro zpracování AP. V případě neodevzdání v tomto datu, budete přesunuti na říjnová opravná Absolutoria.

od 16.4.2020- 15.5.2020 – budou vedoucí a oponenti zpracovávat posudky

Vyzvednutí posudků bude umožněno na studijním oddělení od 16.5.2020

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2020

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2020

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2019/2020 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Krizové řízení a Havarijní plánování – okruhy

Okruhy z AJ

Okruhy z AJ – pod témata

Právo – okruhy

Živelní pohromy a Průmyslové havárie – okruky

 

Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – červen 2020

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – červen ve školním roce 2019/2020 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.
Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

Kriminologie a PK – okruhy

Právo – okruhy

Bezpečnostní systémy – okruhy

Okruhy z AJ

Okruhy z AJ – pod témata