Výuka 19.10.2021 – 2AV

Dne 19.10.2021 bude výuka Anglického jazyka  a následně od 12:05hod bude místo Kriminalistiky Právo. Výuka bude probíhat na Hovorčovické v učebně Kriminalistiky.

 

Výuka na VOŠ ve dnech 27.10. a 29.10.2021

Upozornění pro studenty, výuka ve dnech 27.10. a 29.10.2021 probíhá standardně dle rozvrhu. Prázdniny má pouze střední škola.

2AV a 2AVA se v tyto dny budou učit na Hovorčovické ve druhém patře.

2AV –  ST a PA  – Kriminalistika

2AVA – středa – učebna  se

               pátek – 4B

 

28.10.2021- Státní svátek – neučí se.

Informace pro 3.ročníky – VEDOUCÍ A OPONENTI

  Informace pro 3. ročníky

 

Stanovení vedoucích :  do 15.10.2021 – seznámení studentů s vedoucími. Studenti se zastaví na sekretariátu VOŠ a svým podpisem potvrdí souhlas se stanovením vedoucího a oponenta své práce.

Od 16.10.-7.11.2021 – zpracování  zadání vedoucími pro studenty – studenti spolupracují na zadání s vedoucím učitelem, aby jim co nejvíce vyhovalo při zpracování.

Od 8.11. -30.11.2021  – si studenti vyzvednou zadání AP na studijním oddělení o proti podpisu.

Dnem 1.12.2021 se zahajuje práce na AP. Termín odevzdání je naplánován na 15.4.2022.

Zadání AP je povinnou přílohou v AP. Uchovejte si ho a neztraťte, budete ho potřebovat.

Žádáme studenty, aby s vedoucími komunikovali. Je to v jejich vlastním zájmu, aby jejich práce byla připuštěna k obhajobě v červnu 2022.

UPOZORNĚNÍ – termíny jsou nastaveny školou, tak aby se zachovali všehny lhůty dle školského zákona. Není tudíž přípustné  termíny nedodržet.

 

 

 

Informace pro studenty 1 a 3 ročníků – výuka pondělí 11.10.2021

Organizace výuky na 11.10.2021 z důvodu konání Absolutorií na VOS Praha.

Třída 3AV – bude v učebně 4.D celý den – druhé patro

Třída 3CV – bude v učebně VT VOS celý den – druhé patro

1AV – se začne učit v od 3 vyučovací hodiny a dále dle rozvrhu – první dvě hodiny  odpadají

1CV -se začne učit v od 4 vyučovací hodiny a dále dle rozvrhu- první tři hodiny odpadají

Výuka KŘ a HP u 3CV je dnes 29.9. a 30.9.2021 zrušena.

Dnes a zítra bude výuka s panem Haugwitzem zrušena z důvodu úrazu vyučujícícho.

Spolupráce s Vysokou školou COLLEGIUM HUMANUM

Dne 17. září 2021, byla podepsána dohoda o spolupráci s Vysokou školou COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu v rámci návaznosti studia v programu vysokoškolského vzdělávání. Tento vysokoškolský studijní program navazuje na obor Krizové řízení a Prevence kriminality TRIVIS VOŠ Praha.

Mgr. et Bc. Jan Dalecký., MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.

Bližší informace ke studiu na této škole Vám podá studijní oddělení VOŠ.

Cvičení s IZS

Dobrý den studenti,

Dovolujeme si Vás pozvat jako dobrovolníky -figuranty na cvičení složek IZS, které proběhne  21. 10. 2021 v prostorách Národního muzea.

Počítejte s časovým obdobím od 13.30 do 24.00 hodin. Přesné časy a místo srazu budou upřesněny před cvičením.

Podmínkou účasti je minimální věk 18 let. Budeme rádi i za Vaše kamarády, protože budeme potřebovat  asi 300 osob.

Přihlášky prosím zasílejte na adresu: sekyrova@trivis.cz   nejpozději do 1. 10. 2021.

Pro přihlášení potřebuji u každého účastníka:

•    Jméno, příjmení,titul
•    Datum narození
•    Adresa trvalého bydliště
•    Email + telefon

Těšíme se na Vás.

Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2021/2022 – do 30.9.2021

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk.rok 2021/2022

Ze společných témat mohou vybírat všichni studenti

Pro Krizové řízení jsou pak navíc témata  z předmětů : Průmyslové havárie, Živelní pohromy.

Pro Prevenci kriminality  jsou pak navíc témata z předmětů : Kriminologie a Bezpečnostních systémů.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu a to nejpozději do 15.9.2021 – na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).Vyplněnou žádost na webu školy- zvolte univerzalní žádost , zašlete na studijní oddělení.

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí.

Přihlášku k Tématu naleznete zde: https://www.trivis.info/pro-studenty/zadosti-a-formulare/

Zasíláte na studijní oddělení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 30.9.2021

V případě, že si student do uvedeného data téma nezvolí, bude mu přiděleno školou.

témata AP 2021-2022

Informace pro 2KPK – výuka dne 17.9.2021 začíná až 8:55hod

Informace pro studenty VOŠ

Od 1.9.2021 je povinnost nosit zakrytá ústa ve společných prostorách školy.

Toto nařízení je vyhlášeno na základě Ministerstva zdravotnictví a pražské hygienické stanice.
Prosím dodržujte toto nařízení, ochráníte sebe i Vaše spolužáky a vyučujícící.

Děkujeme