Úřední hodiny VOŠ Praha – srpen

Uřední hodiny na VOŠ v měsíci srpnu

3.8.-5.8.2020 – od 8:00-13:00hod

10.8.-13.8.2020 od 8:30-13:00hod v pátek do 12:00hod

24.8.-31.8.2020 – již jsou přítomni i vyučující od 8:00- 14:00hod

V ostatních dnech zastupuje sekretariát SŠ

1.9.2020 – zahájení šk.roku pro všechny ročníky.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU 2020/2021

V příloze naleznete Organizační plán na zimní období šk. roku 2020/2021

organizační plán -zima 2020-2021

Nástup bude 1.9.2020 – Zahájení-školního-roku-2020 -2021

Rozvrhy již k dispozici v sekci ROZVRHY

Rozvrhy pro první ročníky, budou po druhém kole přijímacího řízení 27.8.2020.

Volná místa na VOŠ Praha pro šk. rok 2020/2021

Máme ještě volná místa pro obory krizové řízení  a v Prevenci kriminality

Druhé kolo přijímacího řízení dne 26.8.2020 – přihlášky do 24.8.2020

Po tomto termínu si uchazeč  může domluvit termín osobní schůzky na mailu : vos@trivis.cz, nejpozději do 31.9.2020

Dokumenty nutné k přijetí :

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2020 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů – 2 formuláře

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2020/2021 ve výši 10.500  Kč – u denního vzdělávání a 9.750 Kč – u kombinovaného vzdělávání. Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek a to ve výši 2.100 Kč u denního studia a 1.950 Kč u kombinovaného studia (+ 50,- Kč manipulační poplatek). Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).

Instrukce k ABSOLUTORIU 2019/2020

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 15.6.2020 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 15.6.2020 do 12:00hod – je možné podat i e-mailem.

3, Odevzdání AP do 30.5.2020- ve dvou vyhotoveních + CD 

převzetí posudků od 15.5.2020 – oponent a vedoucí zasílá mailem studentovi ( student potvrdí jeho přečtení).

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2020 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA 22.6.-24.6.2020

Konání Absolutoria je  pro :

Prevenci kriminality – 22.6 – 24.6.2020 – studenti kombinovaného studia jdou 22.6. dle harmonogramů.

studenti 3.AV dne 23. – 24..6.2020

Krizové řízení – 23.6.– studenti kombinovaného studia.

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. Zvací dopis bude zaslán poštou. V případě, že Vám dopis nedorazí a jste zapsáni v harmonogramu (přečtěte si zvací dopis v tomto příspěvku). Harmonogramy po dnech budou vyvěšeny na webu ( www. Trivis.info) týden před konáním Absolutorií, nejpozději do 16.6.2020

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45hod do budovy školy na zahájení.

STUDENTI SI BUDOU MOCI VYZVEDNOUT VYSVĚDČENÍ A DILOM, VŽDY PO 48 HODINÁCH OD VYKONÁNÍ ABSOLUTORIA NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ VOŠ.

SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatěno).

HARMONOGRAMY:

Harmonogram červen 2020

Pozvanka na vykonání absolutoria

Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2020/2021 – do 30.9.2020

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk.rok 2020/2021.

Ze společných témat mohou vybírat všichni studenti

Pro Krizové řízení jsou pak navíc témata  z předmětů : Průmyslové havárie, Živelní pohromy.

Pro Prevenci kriminality  jsou pak navíc témata z předmětů : Kriminologie a Bezpečnostních systémů.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu – na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 31.9.2020.

témata AP 2020-21

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2020

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2020

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2019/2020 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Krizové řízení a Havarijní plánování – okruhy

Okruhy z AJ

Okruhy z AJ – pod témata

Právo – okruhy

Živelní pohromy a Průmyslové havárie – okruky

 

Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – červen 2020

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA – červen ve školním roce 2019/2020 Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.
Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Kriminologie a Prevence kriminality a Bezpečnostní systémy).

Kriminologie a PK – okruhy

Právo – okruhy

Bezpečnostní systémy – okruhy

Okruhy z AJ

Okruhy z AJ – pod témata

 

 

 

Kriminologie a Prevence kriminality – 3-AV – důležité

Informace ke zkoušce z Kriminologie a Prevence kriminality

Z rozhodnutí vyučujícího bude zkoušeno, dle přiloženého seznamu. Červeně označní studenti půjdou dne 2.6.2020, modře označení studenti půjdou 3.6.2020 – vždy po 40 minutách. Na zkoušku se dostavte ve stanovený čas.

 

Císař David 8:00hod
Červený Jan 8:40hod
Dundová Tereza 9:20hod
Fanta Marek 10:00hod
Hokův Ivan 10:40hod
Jelínková Karolína 11:20hod
Kávová Simona 12:00hod
Klouček Jakub 112:40hod
Kopecký Roman 13:20hod
Novák Jan 8:00hod
Nováková Lenka 8:40hod
Panuška Josef 9:20hod
Sládková Andrea 10:00hod
Sochůrková Johana 10:40hod
Šteffelová Andrea 11:20hod
Vereshchaka Lidiya 12:00hod
Dreiling Petr 12:40hod
Vyskočilová Klára 13:20hod

 

Termíny zkoušek dle vyučujících- letní semestr 2019/2020

Studenti se hlasí svému vyučujícímu, pokud v jeho přehledu není uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ!!

Stále opakujeme, že není možné v jeden den, mít dvě zkoušky. Povolen je zápočet a zkouška.

 

Zkoušky-a-zápočty- JUDr. Václav Mastný,

PhD. Zkoušky-a-zápočty-Ing. Bohumil Krajča

Zkoušky-a-zápočty- Mgr. Jan Dalecký

Zkoušky-a-zápočty- Mgr. Marcela Hronová

Zkoušky-a-zápočty-Ing. Iveta Klementová

Zkoušky-a-zápočty-JUDr.-Karel-Horák

Zkoušky-a-zápočty-Mgr. Jitka Sekyrová

Zkoušky-a-zápočty-PhDr. Michaela Kratochvílová

Zkoušky-a-zápočty-JUDr.-Jiří Masařík, Csc.

Zkoušky-a-zápočty- PhDr. dagmar Kadlecová

Zkoušky-a-zápočty-PhDr. David Procházka

Zkoušky-a-zápočty- Ing. Jiří Soukup

Zkoušky-a-zápočty- PhDr. Marek Hejduk

PRAXE letní semestr šk. roku 2019/2020 – nahlášení do 30.6.2020

Ministerstvo školství rozhodlo  o povinnosti splnit podmínky AVP a to včetně praxí. Škola bude studentům  UZNÁVAT odbornou praxi.

Uznání odborné praxe – možné si plnit i průběhu prázdnin až do prosince 2020.

1, Pokud student pracuje v organizacích, které souvisí s našimi programy

2, pokud vykoná, alespoň 4 domovní prohlídky, tak jak to bylo schváleno pro tento semestr, možné vykonat i průběhu zimního semestru šk. roku 2020/2021 – S žádostmi se obracejte na p. Sekyrovou – 727 853 314

3,  pokud vykonává  dobrovolnickou práci při pomoci v pandemii COVID 19 a to v rozsahu:

DENNÍ studium – 45hodin – musí doložit co a kde vykonával

KOMBINOVANÉ studium – 70hodin – musí doložit co a kde vykonával

Standartní forma praxe ( 14 dní v nějaké organizaci)- nahlásit, kvůli zpracování smlouvy včas.

NUTNO NAHLÁSIT FORMU KONÁNÍ VAŠICH PRAXÍ DO 30.6.2020 NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ VOŠ!