Kriminologie a Prevence kriminality – 3-AV – důležité

Informace ke zkoušce z Kriminologie a Prevence kriminality

Z rozhodnutí vyučujícího bude zkoušeno, dle přiloženého seznamu. Červeně označní studenti půjdou dne 2.6.2020, modře označení studenti půjdou 3.6.2020 – vždy po 40 minutách. Na zkoušku se dostavte ve stanovený čas.

 

Císař David 8:00hod
Červený Jan 8:40hod
Dundová Tereza 9:20hod
Fanta Marek 10:00hod
Hokův Ivan 10:40hod
Jelínková Karolína 11:20hod
Kávová Simona 12:00hod
Klouček Jakub 112:40hod
Kopecký Roman 13:20hod
Novák Jan 8:00hod
Nováková Lenka 8:40hod
Panuška Josef 9:20hod
Sládková Andrea 10:00hod
Sochůrková Johana 10:40hod
Šteffelová Andrea 11:20hod
Vereshchaka Lidiya 12:00hod
Dreiling Petr 12:40hod
Vyskočilová Klára 13:20hod

 

PRAXE letní semestr šk. roku 2019/2020 – pokyny

Ministerstvo školství rozhodlo  o povinnosti splnit podmínky AVP a to včetně praxí. Škola bude studentům  UZNÁVAT odbornou praxi.

Uznání odborné praxe – možné si plnit i průběhu prázdnin až do konce ledna 2021.

1, Pokud student pracuje v organizacích, které souvisí s našimi programy

2, pokud vykoná, alespoň 4 domovní prohlídky, tak jak to bylo schváleno pro tento semestr, možné vykonat i průběhu zimního semestru šk. roku 2020/2021 – S žádostmi se obracejte na p. Sekyrovou – 727 853 314

3,  pokud vykonává  dobrovolnickou práci při pomoci v pandemii COVID 19 a to v rozsahu:

DENNÍ studium – 45hodin – musí doložit co a kde vykonával

KOMBINOVANÉ studium – 70hodin – musí doložit co a kde vykonával

Termíny zkoušek dle vyučujících- letní semestr 2019/2020

Studenti se hlasí svému vyučujícímu, pokud v jeho přehledu není uvedeno jinak.

 

Zkoušky-a-zápočty- JUDr. Václav Mastný,

PhD. Zkoušky-a-zápočty-Ing. Bohumil Krajča

Zkoušky-a-zápočty- Mgr. Jan Dalecký

Zkoušky-a-zápočty- Mgr. Marcela Hronová

Zkoušky-a-zápočty-Ing. Iveta Klementová

Zkoušky-a-zápočty-JUDr.-Karel-Horák

Zkoušky-a-zápočty-Mgr. Jitka Sekyrová

Zkoušky-a-zápočty-PhDr. Michaela Kratochvílová

Zkoušky-a-zápočty- PhDr. dagmar Kadlecová

Zkoušky-a-zápočty-JUDr.-Jiří Masařík, Csc.

Zkoušky-a-zápočty-PhDr. David Procházka

Zkoušky-a-zápočty- Ing. Jiří Soukup

Zkoušky-a-zápočty- PhDr. Marek Hejduk

Platby školného

Do 15. května 2020, připomínáme, že je nutné zaplatit školné za školní rok 2019/ 2020, včetně všech pohledávek vůči škole( pokuty).

Děkujeme Vám za pochopení.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan

Instrukce k ABSOLUTORIU 2019/2020

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 15.6.2020 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 15.6.2020 do 12:00hod – je možné podat i e-mailem.

3, Odevzdání AP do 30.5.2020- ve dvou vyhotoveních + CD 

převzetí posudků od 15.5.2020 – oponent a vedoucí zasílá mailem studentovi ( student potvrdí jeho přečtení).

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2020 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA 22.6.-24.6.2020

Konání Absolutoria je  pro :

Prevenci kriminality – 22.6 – 24.6.2020 – studenti kombinovaného studia jdou 22.6. a 23.6, dle harmonogramů.

studenti 3.AV dne 23. – 24..6.2020

Krizové řízení – 23.6.– studenti kombinovaného studia.

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. Zvací dopis bude zaslán tento rok POUZE E- mailem. Student potvrdí jeho přečtení. Harmonogramy po dnech budou vyvěšeny na webu ( www. Trivis.info) týden před konáním Absolutorií, nejpozději do 16.6.2020

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45hod do budovy školy na zahájení.

HARMONOGRAMY:

BUDOU DODÁNY DNE 16.6.2020

Organizace letního semestru ve šk. roce 2019/2020

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA LETNÍ SEMESTR  ŠK. ROKU 2019/2020 – závěr šk. roku 2019/2020

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY 

O MOŽNÉM SEJMUTÍ V DOBĚ KONZULTACÍ, ZKOUŠEK S VYUČUJÍCÍCM – rozhoduje vyučující.

             1.AV, 1CV, 2.AV, 2CV, 1KPK, 2.KPK – již nebudou nastupovat na výuku

Přípravný týden:  ( zrušen) – Distanční výuka bude probíhat až do konce května, ať se vše stihne. Do konce května je možno vykonat  klasifikaci u předmětů končící zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem. Téma a formu zadá vyučující.

Zkouškové období: ( 1.6.-14.6.2020)  – ústní zkoušky u předmětů, co končí  zkouškou a případně kl. Zápočtem, s  možností si dodělat do 30.9.2020).

Praxe se ještě stále řeší, čekáme na vyjádření ministerstva školství. ( mělo by být známo do konce dubna)

Zápis do Indexů, provedou vyučující hromadně na studijním oddělení. Studenti mohou vykonávat klasifikace bez nich. Pokud ho máte u sebe, přineste na studijní oddělení v den, kdy půjdete na zkoušku!

                          3.AV, 3KPK, 3KKŘ  – nástup 11.5.2020

Přípravné období: 11.5. – 30.5.2020 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 15 lidí. Vyučující budou tyto konzultace hlásit studijnímu oddělení min den předem.

V tomto datu je možné uskutečnit kl. Zápočty, ale  NE zkoušky.
Zápočty,  budou řešeny  distančně- např: rozsáhlejší Seminární prací s termínem do konce května. Zadá vyučující.

Zkouškové období ( 1.6.-14.6.2020)  V době od 1.6. – 14.6.2020  se budou konat  ústní zkoušky u předmětů, co končí  zkouškou a případně kl. Zápočtem.

Dne 15.6 musí být klasifikace u třetích ročníků uzavřena. Bude se připravovat harmonogram pro Absolutoria.

Zápis do Indexů, provedou vyučující hromadně na studijním oddělení. Studenti mohou vykonávat klasifikace bez nich. Pokud ho máte u sebe, přineste na studijní oddělení v den, kdy půjdete na zkoušku!

Absolventská zkouška s obhajobou AP – posunuta o týden ( 22.6.-24.6.2020 ). První půjde kombinované studium.

Slavnostní vyřazení : 23.6.2020 –  zrušeno, diplomy budou předány studentům individuálně.

Absolventské práce studenti odevzdají v tištěné formě do 30.5.2020.  Pokyny k Absolutoriu budou zaslány následně.

ODEVZDÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ – POKYNY

Absolventské práce u 3. ročníků

Termín odevzdání:

  • Řádný termín 15.4.2020 do 18:00hod
  • Na žádost do 25.4.2020 – pouze se souhlasem ředitele ( pro uznání se bude přihlížet na důvody zvláštního zřetele). Žádost musí být doručena elektronickou formou ( mail: vos@trivis.cz) do 15.4.2020 na studijní oddělení VOŠ Praha.

 

Studenti třetích ročníků odevzdají své Absolventské práce (dále jen AP), dle termínů pro odevzdání ELEKTRONICKOU  formou. Elektronická forma bude obsahovat všechny náležitosti, tak jako kdyby jste je odevzdávali v tištěné formě.

Své AP zašlou v jednom e- mailu:

KOMU – vedoucímu své AP

KOPIE – 1, oponent své AP ( v případě, že neznají svého oponenta dotáží se na studijním oddělení VOŚ (vos@trivis.cz)

2, Studijní oddělení VOŠ Praha

Dne : 16.4.2020 vedoucí a oponenti zahájí práci na posudcích. V případě, že student, bude mít odloženo, studijní oddělení o této skutečnosti bude informovat prostřednictvím e- mailu s termínem dodání AP.

 

Nejpozději dne 16.5.2020 vedoucí a oponenti zašlou svým studentů posudky. A tady  POZOR.

Studentovi bude zaslán posudek rovněž mailem od vedoucího i oponenta.

V tištěné formě studenti své AP odevzdají v den nástupu do školy, 2x AP +  1x CD pro uskutečnění Absolutorií.

V případě dotazů jsme tu pro Vás.

Studijní oddělení VOŠ

 

 

 

 

Úřední hodiny na SŠ a VOŠ TRIVIS v době nouzového stavu

Úřední hodiny na SŠ a VOŠ

Od 11.5.2020 již studijní oddělení bude pracovat v  normálním režimu úředních hodin.

Sekretariát bude k dispozici v době od 08: hod. do 13:00 hod.

Ředitel SŠV a VOŠ Praha:

Mgr. et Bc. Dalecký Jan

 V případě  potřeby volejte nebo pište na kontakty, které školy mají na svých webových stránkách.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STUDENTY VOŠ

Dobrý den, v současné době studijní oddělení VOŠ připravuje krizový plán, jak zvládnout letní semestr.

Prvním krokem pro jeho zvládnutí je nezbytné, aby zde byla i Vaše spolupráce s vyučujícími v distanční výuce. Množí se nám tu informace od vyučujících, že nereagujete na mail, neplníte zadané úkoly apod..Vaše aktivita i v této výuce bude zohledněna při závěrečné klasifikaci. Apeluji tedy na Vás, abyste k této distanční výuce přistupovali odpovědně. Vím, že je to pro některé z Vás těžší, ale věříme, že pokud si s něčím nebudte vědět rady, tak Vám vyučující vyjdou vstříc a látku vysvětlí.
a
druhým krokem bude Vaše odpovědnost si plnit úkoly, povinnosti v termínech co škola nastaví, nebude dost dobře možné Vás každého upomínat zvlášť. Pokud by Vám cokoli bránilo si povinnosti plnit, napište na vos@ trivis.cz a vše probereme.

Škola se bude snažit pro Vás připravit podmínky pro Vaše úspěšné splnění tohoto semestru. Bližší informace Vám poskytneme v průběhu příštího týdne. Je nesmírně těžké něco plánovat, když nevíme jaká bude situace.

Předem moc děkujeme za vstřícnost a ochotu vše zvládnout v této nelehké situaci.
Studijní oddělení VOŠ Praha

 

 

Výuka kombinovaného studia – letní semestr

Dobrý den, v souvislosti s koronavirem budeme respektovat nařízení vlády o uzavření škol ( viz článek) mimořádné-opatření od 11.3.2020 do odvolání.

Soustředění v termínech 3.4-4.4. a  24.4.-25.4.2020 + náhradní 17.4.-18.4. odpadají.

Sledujte, prosíme, naše webové stránky, budeme je pravidelně aktualizovat, a jakmile budeme mít pokyn k nástupu zpět do škol, učiníme tak obratem.

Do té doby se studenti VOŠ  kombinovaného studia budou vzdělávat distančně – stejně jako u denního studia. Všem vyučujícím budou zaslány vaše třídní maily. Prostřednictvím těchto mailů budete dostávat od vyučujících pokyny a studijní materiály k plnění AVP.

Sledujte tedy prosím Vaše maily.

Děkujeme za součinnost.