Informace pro studenty VOŠ – důležité

Prosíme všech studenty VOŠ, aby se u vstupních dveří a hale prokazovali kartičkou studenta VOŠ. Pokud ji ještě nemáte, vyzvedněte si na studijním oddělení VOŠ.

„ Muzeum policie ČR “

V souladu s tematickým plánem předmětu „Praktická příprava – chem“ se uskutečnila dne 10. října 2019 s třídou 2CV exkurze – návštěva  Muzea policie ČR.

Exkurze se zúčastnila třída 2CV v plném počtu; prohlídka expozic: 1. Ochrany obyvatelstva (individuální a kolektivní ochrana), 2. Pyrotechnických prostředků a 3. Drogové závislosti včetně filmových dokumentů k těmto expozicím studenty velmi zaujala. Všechny uvedené oblasti tvoří pilíře výuky odborných předmětů naší školy. Odvětví detekce a identifikace nebezpečných chemických látek, které bylo rozptýleno především do expozice ochrany obyvatelstva představovalo historický doplněk k nedávné exkurzi Laborexpo.

Stránka Muzea je na:   https://www.muzeumpolicie.cz

a ukázky z exkurze na přiložených foto

V Praze 10. října 2019                         Ing. Miroslav Kroupa

Organizační plán na letní období šk. roku 2019/2020 – Nástup

V příloze naleznete Organizační plán na letní období šk. roku 2019/2020

Nástup bude 3.2.2020 – dle rozvrhů na letní semestr

organizační plán -léto – 2019-2020

Rorvrhy po třídách naleznete v sekci ROZVRHY

 

Vánoční prázdniny VOŠ

V době vánočních prázdnin od 21.12.2019 do 5.1.2020 nás zastihnete na telefonních číslech a mailech uvedených na webu školy v sekci kontakty.

6.1.2020- již standartní pracovní den.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup a rok 2020

Výuka dne 15.11.2019 pro 2.KPK

Z důvodu nemoci pana Zběhlíka, bude výuka začínat v pátek od 10:00hod suplováním BS panem Soukupem.

Zimní ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ šk. rok 2019/2020

 

Termíny zkouškového období na VOŠ

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 9.12.-15.12.2019– konaní zápočtů

Zkouškové období od 16.12.- 21.12.2019 a 6.1.-31.1.2020

DENNÍ STUDIUM

Přípravný týden od 9.12.2019- 15.12.2019– konaní zápočtů

Zkouškové období 16.12.-22.12.2019 a 6.1.-19.1.2020

Odborná praxe – 20.1.-31.1.2020 –  V TENTO TERMÍN NENÍ MOŽNÉ VYKONÁVAT ZKOUŠKY

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.2.2020

Na webových stránkách naleznete termíny zkoušek (budu aktualizovat, tak jak mi vyučující budou hlásit), zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Termíny zkoušek dle jednotlivých vyučujících:

PhDr. Michaela Kratochvílová __zkousky-a-zapocty-phdr-michaela-kratochvilova

JUDr. Karel Horák _Zkoušky a zápočty – JUDr. Karel Horák

Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA __Zkoušky a zápočty – Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA

PhDr. Mgr. Karel Locker __Zkoušky a zápočty – PhDr. Mgr. Karel Locker

Mgr. et Mgr. Marcela Husáková _Zkoušky a zápočty – Mgr. et Mgr. Marcela Husáková

Mgr. Kateřina Poludová __Zkoušky a zápočty – Mgr. Kateřina Poludová

Bc. Milan Kotouč, DiS._Zkoušky a zápočty – Milan Kotouč, Dis.

Ing. Iveta Kelementová_Zkoušky a zápočty – Ing. Iveta Klementová

PhDr. Dagmar Kadlecová __Zkoušky a zápočty – PhDr. Dagmar Kadlecová

Ing. Martin Neuschl _Zkoušky a zápočty – Ing. Martin Neuschl

JUDr. Jiří Masařík, CSc. _Zkoušky a zápočty – JUDr. Jiří Masařík,CSc.

JUDr. Václav Mastný, PhD. _Zkoušky a zápočty – JUDr. Václav Mastný, PhD.

Mgr. Josef Zběhlík _Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

PhDr. David Procházka _Zkoušky a zápočty – PhDr. David Procházka

RNDr., Dr.Sc. Danuše Procházková, doc. CSc. _Zkoušky a zápočty – RNDr., Dr.Sc. Danuše Procházková, doc. CSc.

Ing. Věra Růžičková _Zkoušky a zápočty – Ing. Věra Růžičková

PhDr. Marek Hejduk, LL.M. _Zkoušky a zápočty – PhDr. Marek Hejduk, LL.M.

RNDr. Iva Suková  _Zkoušky a zápočty – RNDr. Iva Suková

PhDr. Ľubica Kurucová __Zkoušky a zápočty – PhDr. Ĺubica Kurucová

Mgr. Jan Dalecký _Zkoušky a zápočty – Mgr. Jan Dalecký

Ing. Jiří Soukup __Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Soukup

 

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě , že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy, termín Vám propadá.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 31.1.2020 a pro kombinovanou formu studia do 31.1.2020

v případě nesplnění požadavků klasifikace, je student povinen zažádat o odložení  klasifikace do 31. 1. 2020. V opačném případě si náhradní termín zkoušky platí( 1 zkouška 500,- , dle podmínek Smlouvy o poskytnutí vzdělávání))!                                                        

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.3.2020

 

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 29.2.2020

Informace pro třetí ročníky – Zadání AP

Dne 11.10.2019 byli stanoveni vedoucí a oponenti k Vámi vybraným tématům Absolventských prací.

Zastavte se na podpis archů a oslovte své vedoucí ke zpracování Zadání AP .

Zadání od vedoucích musí být odevzdáno na studijní oddělení VOŠ do 12.11.2019

Studenti si toto zadání budou vyzvedávat od 15.11.2019 do 30.11.2019

Termín odevzdání již svázaných AP ve dvou vyhotoveních včetně CD je do 15.4.2020

 

Informace pro 1, 2 a 3 ročníky denního studia – praxe zimní semestr

Informace  pro studenty prvních, druhých  a  třetích ročníků denního  studia

Nahlášení praxí do 30.11.2019, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  20.1-31.1.2020 –  v délce 10 pracovních dní.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 14.2.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

Změna ve výuce pro 3.KPK a 3.KKŘ dne 12.10.2019

Dobrý den, s důvodu nepřítomnosti p. Hejduka bude v sobotu VÝUKA pro

3.KPK

zahájena od 8:00hod – Kriminalistika , odpolední nebude

3.KKŘ –  ráno od 8:00hod s paní priocházkovou, odpolední výuka nebude

 

Organizace výuky na 10.10.2019

Z důvodu konání opravných Absolutorií dne 10.10.2019, bude zrušena výuka u 1.AV, 1.CV a 3.AV.

Třídy 2.Av a 2.CV budou mít výuku dle rozvrhu.