Testování od 1.1.2022 studentů VOS

HRAZENÉ TESTOVÁNÍ STUDENTŮ STÁTEM PŘI ZKOUŠKÁCH BYLO PROZATÍM ZRUŠENO.

PŘI POBYTU VE ŠKOLE PROSÍM DODRŽUJTE VEŠKEKÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ (ochrana úst a nosu po celou dobu co jste ve škole (pokud vyučující při zkoušce neurčí jinak), dezinfekce rukou při vstupu.

Po zkoušce neprodleně opusťte budovu.

 

 

Zimní ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ šk. rok 2021/2022

Zimní ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ šk. rok 2021/2022

Termíny zkouškového období na VOŠ

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 6.12.-12.12.2021– konaní zápočtů, doplnění učiva

Zkouškové období od 13.12.- 22.12.2021 a 3.1.-31.1.2022

DENNÍ STUDIUM

Přípravný týden od 6.12.-12.12.2021– konaní zápočtů, doplnění učiva

Zkouškové období 13.12.- 22.12.2021,  3.1.-16.1.2022 a 31.1.2022

Odborná praxe – 17.1.-30.1.2021 –  V TENTO TERMÍN NENÍ MOŽNÉ VYKONÁVAT ZKOUŠKY.

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.2.2022

Důležité: není možné v jeden den, mít dvě zkoušky. Povolen je zápočet a zkouška v jeden den.

Zde naleznete termíny zkoušek (budu aktualizovat, tak jak mi vyučující budou hlásit), zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušku se dostavte  vždy s negativním testem na COVID -19. ( možno otestovat ve škole). Jinak nebudete vpuštěny do budovy. V budouvě, vždy s respirátorem a dodržením všech proti epidemiologických opatření. V budově se zdržujte jen dobu nezbytně potřebnou pro vykonání zápočtu a zkoušek.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě, že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy, termín Vám propadá.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro obě formy studia do 31.1.2022.

v případě nesplnění požadavků klasifikace, je student povinen zažádat o odložení  klasifikace do 31. 1. 2022. V opačném případě si náhradní termín zkoušky platí( 1 zkouška 500,- , dle podmínek Smlouvy o poskytnutí vzdělávání))!                                                        

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky  za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.3.2022

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 15.2.2022

Termíny zkoušek dle jednotlivých vyučujících: bude doplňováno

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Sissak

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – Mgr. Marcela Hronová,MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr.Josef Zběhlík, DiS.

Zkoušky a zápočty -PhDr. Ľubica Kurucová

Zkoušky a zápočty – PhDr.Marek Hejduk, LL.M

Zkoušky a zápočty – Mgr.Kubát_Jiří

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Soukup

Zkoušky a zápočty – JUDr.PhDr. Jana Firstová

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký(1)

Zkoušky a zápočty – Mgr.Svatopluk_Haugwitz

Zkoušky-a-zápočty-Bc.-Milan-Kotouč-DiS.

Zkoušky a zápočty – Pavel Céza

Informace – praxe zimní semestr šk. rok 2021/2022

Informace  pro studenty prvních, druhých  a  třetích ročníků denního  studia

Nahlášení praxí ( formulář na praxi) na zimní semestr student odevzdá  do 30.11.2021 na studijní oddělení VOS, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 10.2.2022. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Uznání odborné praxe domovními prohlídkami je možné  pouze u studentů co v loňském roce tak nekonali praxi.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

dotaznikova-forma-hodnoceni-odborne-praxe-novy

Kopie – formular-na-odbornou-praxi-denni0

 

TESTOVÁNÍ STUDENTŮ VOS DNE 8.11. A 15.11.2021

DENNÍ STUDIUM – TESTOVÁNÍ

TESTOVÁNÍ STUDENTŮ VE ŠKOLE PROBĚHNE 8.11.2021 PŘI PRVNÍ HODINĚ A DÁLE PAK 15.11.2021.RÁNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY. STUDENT KERÝ PŘIJDE NA VÝUKU POZDĚJI SE NAHLÁSÍ NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ A OTESTUJE SE. VPŘÍPADĚ, ŽE JE STUDENT OČKOVANÝ(dvě dávky + 14 dní) nebo podělal COVID 19 V OCHRANNÉ LHŮTĚ 180 DNÍ , PROKÁŽE  SE  POTVRZENÍM TŘÍDNÍMU UČITELI – kopií která se založí do spisu).

STUDENTI KOMBINOVANÉHO STUDIA SE BUDOU TESTOVAT ROVNĚŽ PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY  A PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA JAKO PRO DENNÍ STUDIUM

VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH PLATÍ POVINNÉ NOŠENÍ OCHRANY ÚST A NOSU PRO VŠECHNY STUDENTY. ZDRŽOVAT SE POUZE V PROSTORÁCH UČEBEN. MINIMALIZOVAT POHYB VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH.

Výuka 19.10.2021 – 2AV

Dne 19.10.2021 bude výuka Anglického jazyka  a následně od 12:05hod bude místo Kriminalistiky Právo. Výuka bude probíhat na Hovorčovické v učebně Kriminalistiky.

 

Výuka VOŠ ve dnech 25.10. až 29.10.2021

Upozornění pro studenty, výuka ve dnech 27.10. a 29.10.2021 probíhá standardně dle rozvrhu. Prázdniny má pouze střední škola. Na VOS se nevztahuje ani ředitelské volno ve dnech 25.10. a 26.10.2021.

V těchto dnech bude probíhat i stavební úprava ve 2 patře, a proto bude přesunuta výuka tříd následovně:

1AV  a 1Cv ve společných předmětech i samostatně – učebna 1A

1CV samostatně ve třídě  1B

3AV -IPPK- učebna TA SŠ, společné předměty třída 1.C

3CV – společné předměty třída  1C, IPKŘ -učebna TA SŠ, samostatně třída 1D

Třídy 1 ročníků SŠ jsou v prvním patře v zadním traktu školy.

 

2AV a 2AVA – 25.10.  a 26.10.2021 se učí dle rozvrhu na detašovaném pracovišti.

2AV a 2AVA se ve dnech 27.10. a 29.10.2021 budou učit na Hovorčovické

2AV –  ST a PA  – Kriminalistika

2AVA – středa – učebna  se

               pátek – 1E

 

28.10.2021- Státní svátek – neučí se.

Informace pro 3.ročníky – VEDOUCÍ A OPONENTI

  Informace pro 3. ročníky

 

Stanovení vedoucích :  do 15.10.2021 – seznámení studentů s vedoucími. Studenti se zastaví na sekretariátu VOŠ a svým podpisem potvrdí souhlas se stanovením vedoucího a oponenta své práce.

Od 16.10.-7.11.2021 – zpracování  zadání vedoucími pro studenty – studenti spolupracují na zadání s vedoucím učitelem, aby jim co nejvíce vyhovalo při zpracování.

Od 8.11. -30.11.2021  – si studenti vyzvednou zadání AP na studijním oddělení o proti podpisu.

Dnem 1.12.2021 se zahajuje práce na AP. Termín odevzdání je naplánován na 15.4.2022.

Zadání AP je povinnou přílohou v AP. Uchovejte si ho a neztraťte, budete ho potřebovat.

Žádáme studenty, aby s vedoucími komunikovali. Je to v jejich vlastním zájmu, aby jejich práce byla připuštěna k obhajobě v červnu 2022.

UPOZORNĚNÍ – termíny jsou nastaveny školou, tak aby se zachovali všehny lhůty dle školského zákona. Není tudíž přípustné  termíny nedodržet.

 

 

 

Informace pro studenty 1 a 3 ročníků – výuka pondělí 11.10.2021

Organizace výuky na 11.10.2021 z důvodu konání Absolutorií na VOS Praha.

Třída 3AV – bude v učebně 4.D celý den – druhé patro

Třída 3CV – bude v učebně VT VOS celý den – druhé patro

1AV – se začne učit v od 3 vyučovací hodiny a dále dle rozvrhu – první dvě hodiny  odpadají

1CV -se začne učit v od 4 vyučovací hodiny a dále dle rozvrhu- první tři hodiny odpadají

Výuka KŘ a HP u 3CV je dnes 29.9. a 30.9.2021 zrušena.

Dnes a zítra bude výuka s panem Haugwitzem zrušena z důvodu úrazu vyučujícícho.

Spolupráce s Vysokou školou COLLEGIUM HUMANUM

Dne 17. září 2021, byla podepsána dohoda o spolupráci s Vysokou školou COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu v rámci návaznosti studia v programu vysokoškolského vzdělávání. Tento vysokoškolský studijní program navazuje na obor Krizové řízení a Prevence kriminality TRIVIS VOŠ Praha.

Mgr. et Bc. Jan Dalecký., MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.

Bližší informace ke studiu na této škole Vám podá studijní oddělení VOŠ.