Informace – praxe zimní semestr a letní semestr

Informace  pro studenty prvních, druhých  a  třetích ročníků denního  studia

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 14.2.2021. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe. Je možné zaslat mailem a po návratu do školy přinést originály.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

Nahlášení praxí na letní semestr do 30.4.2021 poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe kombinované studium – studenti mohou vykonávat praxi v průběhu letního semestru, nejpozději však do 30.6.2021

Výuka od 1.2.2021 pro VOŠ – obě formy studia

Dobrý den, od 1.2.2021 do odvolání bude i nadále pokračovat ,,Distanční výuka“  na VOŠ Praha a to :

  1. 1 a 2 ročníky obou forem vzdělávání ( 1.AV.1AVA,1KPK, 2.AV, 2CV, 2KPK) od 1.2.2021 – výuka distanční do odvolání.

2.  3 ročníky obou forem studia mají po včerejším jednání vlády ( 27.1.2021) také nařízenu distanční výuku od 1.2.2021 do odvolání.

Studenti VOŠ mají povinnou distanční výuku, které se musí účastnit. Bude sledována aktivita studentů, která bude započítávána do konečné klasifikace. Vyučující Vás budou prvotně kontaktovat od 1.2.2021 na společném třídním mailu, ve kterém vás seznámí s formou distanční výuky a obsahem.

Všichni jste rovněž doslali přístupové hesla do Office365 (pokud nemáte nebo vám nejde, se přihlásit kontaktujte studijní oddělení VOŠ – vos@trivis.cz. Do tohoto editoru se dostanete přes webové stránky www.trivis.info (tlačítka jsou umístěné v pravém horním rohu).

Přístupová hesla si NEMĚŇTE !

V případě, že u Vás nastane jakákoliv situace, která Vám nemožní se výuky účastnit napište na studijní oddělení.

Konzultační hodiny si případně domluvte přímo s vyučujícím, kdyby bylo třeba něco do vysvětlit.

Sledujte prosím naše webové stránky, budeme je pravidelně aktualizovat, a jakmile budeme mít pokyn k nástupu zpět do škol, učiníme tak obratem.

Děkujeme za součinnost.

Úřední hodiny VOŠ – vždy PO- PA od 8:00-13:00hod

Nástup studentů 1 a 2 ročníků VOŠ je 7.12.2020

S ohledem na nařízení vlády o rozvolňování je nástup 1 a 2 ročníků  7.12.202, dle původních  rozvrhů.

Přípravný týden od 14.12.2020 bude využít případně k do probrání látky. Zkoušky, zápočty vyučující nasměrují  na zkouškové období od 21.11.2020.

Co je nutné pro všechny ročníky: po celou dobu pobytu ve škole mít zakrytá ústa( včetně výuky), minimalizovat svůj pohyb po škole. tzn: zdržovat se ve třídách. Nutno častější větrání ve třídách i během výuky.

PRAXE : odborné praxe proběhnou dle plánu  posledních 14dní v lednu, je nutné, aby jste si praxi zajistili. Jsem domluvena s policií středočeského kraje, že nám vezmou přednostně naše studenty, ale kapacity nejsou neomezené. Dále můžete stále využívat možnosti domovních prohlídek přes p. Sekyrovou.

Do 30.11.2020 dle organizačního plánu je termín pro nahlášení praxí. Bohužel jsou i mezi Vámi tací co nemají splněno ani za letní semestr šk.r.2019/2020.

Třídní první den nástupu Vás budou informovat o všech pravidlech pobytu ve škole. Před vstupen do školy si prosím dezinfikujte ruce.

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – zimní semestr šk. rok 2020/2021

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2020/2021

Termíny zkouškového období na VOŠ

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 14.12.-20.12.2020  – konaní výuky a zápočtů

Zkouškové období od 21.12.-23.12.2020 a 4.1.- 30.1.2021

DENNÍ STUDIUM

Přípravný týden od 14.12.-20.12.2020  – konaní výuky a zápočtů

Zkouškové období 21.12.-23.12.2020 a 4.1.- 16.1.2021

Odborná praxe – 18. 01.- 30. 01.2021 (nahlášení praxí do 30.11.2020) –  V TENTO TERMÍN NENÍ MOŽNÉ VYKONÁVAT ZKOUŠKY

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10. 02. 2021

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy, termín Vám propadá.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 31. 01. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 31. 01. 2021

v případě nesplnění požadavků klasifikace, je student povinen zažádat o odložení  klasifikace do 31. 1. 2021. V opačném případě si náhradní termín zkoušky platí( 1 zkouška 500,- , dle podmínek Smlouvy o poskytnutí vzdělávání))!                                                        

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.3.2021

 

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 29.2.2021

Zkoušky a zápočty – Ing.Bohumil_Krajča

Zkoušky a zápočty – Ing.Věra_Růžičková

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – Ing.Kroupa_Miroslav

Zkoušky- psychologie 2020- Kurucová

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Josef Zběhlík, DiS

.Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Soukup

Zkoušky a zápočty – PhDr.Michaela _Kratochvílová

Zkoušky a zápočty -Bc.Miloslav_Čech

Zkoušky a zápočty – Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Svatopluk_Haugwitz

Zkoušky a zápočty -JUDr. Jiří Masařík, CSc.

 

ROZVRHY V DOBĚ OD 30.11. – 19.12.2020

V příloze naleznete aktualizované rozvrhy na období 30.11.-13.12.2020 z důvodu zachování homogenity tříd.

Změny viz příloha:

1 ročníky denní – beze změn

2 ročníky denní – změna u předmětů Právo, Psychologie, BOZP (rotačně 30.11 – 2AV a 7.12.2020 – 2.CV) – jazyky jsou rozděleny po třídách.

3. ročníky denní – změna u práva (vyučující se ještě s Vámi bude domlouvat na dalších 2 hodinách), jazyky jsou rozděleny po třídách.

Kombinované studium – beze změn + nový náhradní termín za 9.10. a 10.10.2020

2.KPK – ještě distantně z důvodu absence vyučujících.

V přípravném termínu jak jsem již psala je možné ještě učit. Vyučující budou řešit dle potřeby. Studenti mají možnost si domluvit osobní konzultace s vyučujícím.

 

Rozvrhy-2020 zima – aktualizace

Nástup studentů VOŠ k prezenční výuce

Dobrý den, tak konečně jsme se dočkali:)

Dle vyjádření od Ministerstva školství – zahájení výuky na VOŠ

Od 25.11.2020 pro závěrečné ročníky

Tzn: že dne 25.11.2020 nastoupí na výuku závěrečně ročníky 3.AV a 3.CV, dle rozvrhu. Přípravný týden od 14.12.2020 bude využít případně k do probrání látky. Zkoušky, zápočty vyučující nasměrují  na zkouškové období od 21.11.2020.

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM( všechny ročníky) JIŽ TAKÉ ZAHÁJÍ VÝUKU A TO DNE 27.11.-28.11.2020. NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 9.10.A 10.10. BUDE 18.12.-19.12.2020 v přípravném týdnu.

Přípravný týden od 14.12.2020 bude využít k náhradnímu soustředění. Zkoušky, zápočty vyučující nasměrují  na zkouškové období od 21.11.2020.

V případě dotazů jsem Vám plně k dispozici.

Informace pro třetí ročníky – Zadání AP – aktualizace

Dne 14.10.2020 byli stanoveni vedoucí a oponenti k Vámi vybraným tématům Absolventských prací.Dne 16.10.2020 jste dostali e-mail, ve kterém jsem Vás seznámila s Vaším vedoucím a oponentem – oslovte své vedoucí ke zpracování zadání AP, ať máte zadání, dle Vašich předpokladů k práci.

Zadání od vedoucích,  Vám bude zasláno na Váš soukromý e- mail. Kopie zadání vedoucí budou zasílat i na studijní oddělení VOŠ.

OSLOVTE SVÉ VEDOUCÍ – AŤ MAJÍ NA VÁS KONTAKT, POKUD JSTE TAK JEŠTĚ NEUČINILI.

Papírovou formu ( originál zadání) si budou studenti vyzvedávat na sekretariátu školy,  až situace dovolí.

1.12.2020 je oficiálně zahájen začátek práce na Absolventských prací.

Termín odevzdání již svázaných AP ve dvou vyhotoveních včetně CD je do 15.4.2021

 

Distanční výuka pro kombinované studium VOŠ

Dobrý den, od 19 října 2O2O do odvolání byla nařízena ,,Distanční výuka i pro studenty kombinovaného studia“ Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na středních školách, VOŠ.

Studenti VOŠ mají povinnou distanční výuku, které se musí účastnit. Bude sledována aktivita studentů, která bude započítávána do konečné klasifikace. Vyučující Vás budou prvotně kontaktovat do 24.10.2020 na společném třídním mailu, ve kterém vás seznámí s formou distanční výuky a obsahem.

Všichni  rovněž dostanete přístupové hesla do Office365 (pokud  vám nepůjde se přihlásit kontaktujte studijní oddělení VOŠ – vos@trivis.cz. Do tohoto editoru se dostanete přes webové stránky www.trivis.info (tlačítka jsou umístěné v pravém horním rohu).

Hesla Vám budou zaslána do 19.10.2020 na Vaše soukromé maily, které máte uložene v Systému Baklář

Přístupová hesla si NEMĚŇTE !

V případě, že u Vás nastane jakákoliv situace, která Vám nemožní se výuky účastnit napište na studijní oddělení.

Sledujte prosím naše webové stránky, budeme je pravidelně aktualizovat, a jakmile budeme mít pokyn k nástupu zpět do škol, učiníme tak obratem.

Děkujeme za součinnost.

Úřední hodiny VOŠ – vždy PO- PA od 8:00-12:00hod

Informace pro studenty VOŠ

Od 18.9.2020 je povinnost nosit zakrytá ústa ve společných prostorách školy, včetně učeben při výuce. Toto nařízení je vyhlášeno na základě Ministerstva zdravotnictví a pražské hygienické stanice.
Prosím dodržujte, ochráníte jak sebe i Vaše spolužáky a vyučujícící.

Děkujeme

V příloze naleznete pokyn ředitele o pohybu studentů  na škole v Hovorčovické.

 

pokyn ředitele

Platby školného

oD 1.9.2020, škola preferuje bezhotovostní platby školného.

č.ú: 112017018/0300

vs: číslo Vaší smlouvy

Připomínáme, že je nutné zaplatit školné za školní rok 2020/2021.

Za I. semestr 10500,- v dením studiu  a 9750 v kombinovaném studiu  do 15.10.2020 a v případě splátek 2150 ( denní) a 2000,- ( kombinované, , student vždy hradí k 15dni v měsíci na měsíc nasledující.

Děkujeme Vám za pochopení.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan