Instrukce k ABSOLUTORIU 2019/2020

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 15.6.2020 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 15.6.2020 do 12:00hod – je možné podat i e-mailem.

3, Odevzdání AP do 30.5.2020- ve dvou vyhotoveních + CD 

převzetí posudků od 15.5.2020 – oponent a vedoucí zasílá mailem studentovi ( student potvrdí jeho přečtení).

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2020 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA 22.6.-24.6.2020

Konání Absolutoria je  pro :

Prevenci kriminality – 22.6 – 24.6.2020 – studenti kombinovaného studia jdou 22.6. a 23.6, dle harmonogramů.

studenti 3.AV dne 23. – 24..6.2020

Krizové řízení – 23.6.– studenti kombinovaného studia.

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. Zvací dopis bude zaslán tento rok POUZE E- mailem. Student potvrdí jeho přečtení. Harmonogramy po dnech budou vyvěšeny na webu ( www. Trivis.info) týden před konáním Absolutorií, nejpozději do 16.6.2020

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45hod do budovy školy na zahájení.

HARMONOGRAMY:

BUDOU DODÁNY DNE 16.6.2020