Instrukce k ABSOLUTORIU 2022/2023 + harmonogramy

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 12.6.2023 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 12.6.2023 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 14.4.2023 – ve dvou vyhotoveních + 1x CD 

převzetí posudků na studijním oddělení  od 17.5.2023 – 30.5.2023

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2023 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA  19.6.-23.6.2023

Konání Absolutoria je  pro :

3.KPK – v Prevenci kriminality – 19.6.-23.6.2023 dle harmonogramu – studenti kombinovaného studia

3.AV a 3AVA – Prevence kriminality –  studenti denního studia  od 19.6.-23.6.2023 dle harmonogramu

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. V případě, že Vám dopis nedorazí, a jste zapsáni v harmonogramu. Dostavte dle harmonogramu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 29.6.2023 od 10:00hod 

HARMONOGRAMY:

Harmonogram – 19.6.2023

Harmonogram – 20.6.2023

Harmonogram – 21.6.2023

Harmonogram – 22.6.2023