Instrukce k ABSOLUTORIU 2020/2021

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 9.6..2021 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 9.6.2021 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 1.6.2021- ve dvou vyhotoveních + CD 

převzetí posudků od 15.5.2020 – oponent a vedoucí zasílá mailem studentovi ( student potvrdí jeho přečtení).

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2021 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA 16.6.-18.6.2021

Konání Absolutoria je  pro :

3.KPK – v Prevenci kriminality – 16.6.2021 – studenti kombinovaného studia

Prevence kriminality – 3.AV  studenti denního stufia dne 16.6.-17.6.2021

Krizové řízení 3.CV – 17.6.2021.– studenti denního  studia.

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. Zvací dopis byl již  zaslán poštou. V případě, že Vám dopis nedorazí a budete zapsáni v harmonogramu (přečtěte si zvací dopis v tomto příspěvku). Harmonogramy  viz: níže.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45hod do budovy školy na zahájení s negativním testem na COVID -19 – test nesmí být starší více jak 5 dnů.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatěno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 22.6.2021 od 10:00hod

HARMONOGRAMY:

 

Pozvanka na vykonání absolutoria

Harmonogram – celkový