Instrukce k ABSOLUTORIU 2021/2022

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 13.6.2022 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 13.6.2022 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 14.4.2022- ve dvou vyhotoveních + CD 

převzetí posudků na studijním oddělení  od 16.5.2020 – 30.5.2022

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2022 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA  20.6.-21.6.2022

Konání Absolutoria je  pro :

3.KPK – v Prevenci kriminality – 20.6.2022 – studenti kombinovaného studia

Prevence kriminality – 3.AV  studenti denního studia dne 20.6.-21.6.2022

Krizové řízení 3.CV – 21.6.2022.– studenti denního  studia.

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. V případě, že Vám dopis nedorazí, a jste zapsáni v harmonogramu. Dostavte dle harmonogramu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 27.6.2022 od 10:00hod

HARMONOGRAMY:

V pondělí 20.6.2022 začneme v 8:00- 15:20hod – absolvuje 1sk z 3AV a 3KPK

V úterý 21.6.2022 začneme v 8:00 – 14:20hod – absolvuje 2sk z 3AV a 3CV

Harmonogram – celkový