Organizace výuky

V příloze naleznete Organizaci školního roku 2023/2024

organizační plán -zima 2023-2024

organizační plán -leto 2023-2024

 

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA