Rozvrhy tříd

Rozvrhy školního roku 2023/2024 na letní období

Škola upozorňuje na možné dodatečné změny v průběhu semestru. Studenti budou vždy předem informováni.

Rozvrhy tříd na letní období:
Organizační plány na školní rok 2023/2024
Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA