Úřední hodiny na SŠ a VOŠ TRIVIS v době nouzového stavu

Úřední hodiny na SŠ a VOŠ

Zabezpečení a přítomnost na pracovišti v době opatření- sekretariát

30. 3. 2020 ————————-Mgr. et Bc. Dalecký Jan
31. 3. 2020 ————————-Dvořákova Naděžda
1. 4. 2020 ————————-Miričová Michaela
2. 4. 2020————————–Langerová Jana
3. 4. 2020————————–Bc. Růtová Kateřina

6. 4. 2020————————–PhDr. Belmihoubová Jarmila
7. 4. 2020————————–Dvořáková Naděžda
8. 4. 2020————————–Miričová Michaela
9. 4. 2020————————–Langerová Jana

14. 4. 2020————————–Mgr. et Bc. Dalecký Jan
15. 4. 2020————————–Bc. Růtová Kateřina
16. 4. 2020————————–Dvořáková Naděžda
17. 4. 2020———————– –Miričová Michaela

20. 4. 2020————————–PhDr. Belmihoubová Jarmila
21. 4. 2020————————–Langerová Jana
22. 4. 2020————————–Bc. Růtová Kateřina
23. 4. 2020————————–Dvořáková Naděžda
24. 4. 2020————————–Miričová Michaela

Sekretariát bude k dispozici v době od

08: hod. do 12:00 hod.

Ředitel SŠV a VOŠ Praha:

Mgr. et Bc. Dalecký Jan

 V případě  potřeby volejte nebo pište na kontakty, které školy mají na svých webových stránkách.