ZKOUŠKOVÉ – LETNÍ OBDOBÍ A ZÁVĚR ROKU

Dobrý den, máme před sebou cca měsíc do přípravného týdne.

Denní studium

Přípravný týden – od 13.5.2024 -19.5.2024

Zkouškové období

1AV a 2AV – 20.5.2024 – 16.6.2024

– Praxe od 17.6.-30.6.2024 – v tomto období nelze konat zkoušky a zápočty. Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.7.2024

3AV a 3CV  – 20.5.2024 – 10.6.2024

Kombinované studium

Přípravný týden

1KPK, 2KPK a 3KPK – 6.5.2024-12.5.2024

Zkouškové

1KPK a 2KPK – 13.5.2024 – 30.6.2024

3KPk -13.5.-10.6.2024

Praxe – vykonáváte v průběhu letního období – 15 dnů.

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.7.2024

Upozornění:  v jeden den studenti mohou vykonávat, zápočet a zkoušku, ale není možné mít dvě zkoušky najednou, a ani kl. zápočet a zkoušku.

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY S VYSOKOU ABSENCÍ, DLE ŠKOLNÍHO ŘADU, SE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ŘÍDÍ ČLÁNKEM SEDM

CITACE

„Článek 7

Práva a povinnosti studentů

s) Student se zavazuje, že v případě nesplnění minimální docházky (25%) bude vyzván k doložení nepřítomnosti a může být v této souvislosti i vyloučen ze studia.

t) Student se zavazuje při nesplnění docházky, si doplnit, před samotnou zkouškou, zápočtem, klasifikovaným zápočtem všechny podmínky pro splnění klasifikace v daném předmětu.

u) Důvody nepřítomnosti hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy“

KONEC CITACE

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia a kombinovanou formu studia do 30.6.2024                                         

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky za letní období s odloženou klasifikací je do 30.9.2024.

Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 30.6.2024

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a kz – PhDr. Mgr. Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty JUDr.VáclavMastný, Ph.D., MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr. Hronová_Marcela, MBA

Zkoušky a zápočty – PaedDr. et. Mgr. Jan Dalecký, MBA.

Zkoušky a zápočty -Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty – PhDr. Karel Locker

Zkoušky a zápočty -Mgr. Dana Chvalovská

Zkoušky a zápočty -Mgr. Martina Nováková

Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

Zkoušky a zápočty – Ing . Jiří Soukup

Zkoušky a zápočty -PhDr. Ľubica Kurucová

Zkoušky a zápočty – PaedDr. et. Mgr.Jiří Kubát, MBA.

Zkoušky a zápočty -RNDr. Iva Suková

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Sissak

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty -Mgr. Pavel Vašek