Odevzdání Indexu a praxí

Připomínáme odevzdání Indexů, a to i v případě že nemáte ukončené zkouškové- podáte si s Indexem o odklad klasifikace do 14.7.2024.

Praxe ( smlouva, hodnocení, zpráva z praxe) do 14.7.2024.

ZPRÁVY Z PRAXE NEPOSÍLEJTE NA MAIL – nebude na to brán zřetel.

Přineste do školy v úředních hodinách ( již jsou na webu) nebo pošlete doporučeně poštou.