Mimořádný termín – Právo – JUDr. Karel Horák

Mimořádný termín zkoušky z práva (týká se 1. a 2. ročníků i obou forem studia),

dne  pátek 21.6.2024 v 8.00 na Hovorčovické.- uč. 1AV