Odevzdání Absolventských prací – informace pro 3. ročníky

Upozorňujeme na blížící se termín odevzdání Absolventských prací ve šk. roce 2022/2023

Studenti své vedoucí práce kontaktují pouze po e-mailu a případně se domluví na dalším postupu.

Termín byl stanoven Organizačním plánem na 15.4.2023

Do tohoto data musí být odevzdány všechny Absolventské práce a to ve dvou vyhotoveních + 1 na CD, dle Směrnice pro zpracování AP. V případě neodevzdání v tomto datu, budete přesunuti na říjnová opravná Absolutoria. Nutno dodat žádost o odklad.

od 16.4.2023- 15.5.2023 – budou vedoucí a oponenti zpracovávat posudky

Vyzvednutí posudků bude umožněno na studijním oddělení od 18.5.2023