Informace pro 1 a 2 ročníky – praxe letní semestr

Informace  pro studenty prvních a druhých  ročníků obou forem  studia

Nahlášení praxí do 28.4.2019, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  17.6.-28.6.2019 –  v délce 10 pracovních dní.

Praxe pro kombinované studium je v průběhu II.semestru  v délce 15 pracovních  dnů

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 14.7.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

12-13-interni-smernice-pro-op-vos_1