ABSOLUTORIA 2023 – SHRNUTÍ

Průběh Absolutoria 2022/2023

Studen vykonává Absolutoriu v jeden den.

Absolutoriu se skládá ze tří částí

1, Obhajoba Absolventské práce

Na obhajobu má student 20 minut + 20 minut přípravu.

2, Odborné předměty

Tematické okruhy k Absolutoriu 2022/2023 z Odborných předmětů A – Práva, B – Bezpečnostních systémů a C –  Kriminologie a Prevence kriminality.

Student si u zkoušky vytahuje jedno číslo otázky, která se skládá ze tří podotázek – a,b,c.  Na zkoušku ze všech tří podotázek má student 20 minut + 20 minut přípravu.

V případě, že student nezvládne jednu z podotázek, musí opakovat znovu celý souhrn z odborné části.

3, Cizího jazyka – Na zkoušku má student 20 minut + 20 minut přípravu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů). 

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 29.6.2023 od 13:00hod – Kulturní dům Krakov

POZVÁNKA

Pozvanka na vykonání absolutoria

HARMONOGRAMY

Harmonogram – 19.6.2023

Harmonogram – 22.6.2023

Harmonogram – 21.6.2023

Harmonogram – 20.6.2023