DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7.4.2020 – ZRUŠEN

Dovolujeme si Vás  pozvat na Den otevřených dveří TRIVIS VOŠ Praha v náhradním termínu  – dne 7.4.2020 od 12:00hod do 16:00hod – termín bude ještě potvrzen

Den otevřených dveří VOŠ proběhne v budově TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8, v druhém patře budovy