DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO TŘETÍ ROČNÍKY VOŠ -AP

 

 Absolventské práce u 3. ročníků

Je nutné, aby jste si do 30.3.2022 vyzvedly originál zadání Vašich AP na studijním oddělení ( kdo tak ještě neučinil). Toto zadání je nezbytnou součástí AP, bez které nelze odevzdat.

Úřední hodiny 9-10:00 a 11:30-13:00

Termín odevzdání:

  • Řádný termín 14.4.2022 do 18:00hod
  • Na žádost do 25.4.2022 – pouze se souhlasem ředitele ( pro uznání se bude přihlížet na důvody zvláštního zřetele). Žádost musí být doručena elektronickou formou ( mail: vos@trivis.cz) do 14.4.2022 na studijní oddělení VOŠ Praha.

Orginál svázané 2x AP + CD, pak studenti odevzdájí nejpozději 14.4.2022

Vedoucí a oponenti zpracovávají posudky od 15.4.-15.5.2022

Vyzvednutí posudků od 16.5.-30.5.2022

Absolutoria se konají od 20.6.-22.6.2022