DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO TŘETÍ ROČNÍKY VOŠ

Dobrý den, s ohledem na situaci, bylo rozhodnuto o elektronickém odevzdání Absolventských prací( viz níže), pokud to situace neumožní jinak.

Budeme včas informovat.

 Absolventské práce u 3. ročníků

Je nutné, aby jste si do 30.3.2021 vyzvedly originál zadání Vašich AP na studijním oddělení. Toto zadání je nezbytnou součástí AP, bez které nelze odevzdat.

Úřední hodiny 9-13:00hod každý den nebo po dohodě.

Termín odevzdání:

  • Řádný termín 15.4.2021 do 18:00hod
  • Na žádost do 25.4.2021 – pouze se souhlasem ředitele ( pro uznání se bude přihlížet na důvody zvláštního zřetele). Žádost musí být doručena elektronickou formou ( mail: vos@trivis.cz) do 15.4.2021 na studijní oddělení VOŠ Praha.

Studenti třetích ročníků odevzdají své Absolventské práce (dále jen AP), dle termínů pro odevzdání ELEKTRONICKOU  formou. Elektronická forma bude obsahovat všechny náležitosti, tak jako kdyby je odevzdávali tištěné.

Své AP zašlou v jednom e- mailu:

KOMU – vedoucímu své AP

KOPIE – 1, oponent své AP ( v případě, že neznají svého oponenta dotáží se na studijním oddělení VOŚ (  vos@trivis.cz)

kopie  2, Studijní oddělení VOŠ Praha

Dne : 16.4.2021 vedoucí a oponenti zahájí práci na posudcích. V případě, že student, bude mít odloženo, studijní oddělení o této skutečnosti bude informovat vedoucího i oponenta prostřednictvím e- mailu s termínem dodání AP.

Orginál svázené 2x AP + CD, pak studenti odevzdájí nejpozději 1.6.2021