DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY VOŠ

1.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY VOŠ – BYLY NAINSTALOVÁNY KAMERY PŘED BUDOVOU ŠKOLY

1a, PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ V PROSTORÁCH ŠKOLY VČETNĚ SCHODIŠTĚ DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

1b, ODHAZOVÁNÍ NEDOPALKŮ ČI ODPADKŮ POD POKUTOU

Před budou školy jsou umístěny popelníky a jsou zde i koše !!!!

2. Prosíme všech studenty VOŠ, aby se u vstupních dveří a hale prokazovali kartičkou studenta VOŠ. Pokud ji ještě nemáte, vyzvedněte si na studijním oddělení VOŠ.