„ Exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU) Praha Libuš “

V souladu s tematickým plánem předmětu „Praktická příprava-chem“ se uskutečnila dne 14. listopadu 2019 s třídou 2CV exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu Praha Libuš.   Exkurze se skládala ze dvou částí:

  1. Přístroje k analýze čistoty ovzduší, kde nám byl poskytnut výklad jednak k venkovní technice a jednak uvnitř analyzátoru AIM (Automatický imisní monitoring), kde je permanentně sledován stav prachových částic a dále: O3, CO, NOx, SO2 v ovzduší v této lokalitě Prahy a hlavně benzo(a)pyrenu*, kterému je věnována v poslední době mimořádná pozornost, v této souvislosti věnoval ČHMU naší škole obsáhlou publikaci o monitoringu ovzduší v ČR.

*https://cs.wikipedia.org/wiki/Benzo(a)pyren

  1. V této části nám byly podrobně předvedeny meteorologické přístroje ke zjišťování základních parametrů přízemní atmosféry tj. rychlosti, směru, teploty a vlhkosti větru. Tato měření jsou významná kromě předpovědi počasí, také pro odhady možného šíření NCHL včetně BCHL, což jsou teoretické podklady také k předmětům Ochrana životního prostředí a Průmyslové havárie.

Závěrem lze konstatovat, že ústav má znamenité webové stránky, které lze doporučit každému zájemci o tuto problematiku.

www.CHMI.cz

Foto studenti 2CV

V Praze  14. listopadu 2019                           Ing. Miroslav Kroupa