Exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu Praha Libuš

Exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu Praha Libuš

V souladu s tematickým plánem předmětu „Praktická příprava-nebezpečné látky a ochranné prostředky“ se uskutečnila dne 2. prosince 2016 s třídou 2CV v počtu 10 studentů        exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu Praha Libuš.                                            Ústavem (Meteorologickou zahrádkou) nás provedl RNDr. Burda, který nás seznámil s přístroji na pozemní pozorování meteorologické situace a také s aerologickým měřením (http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/sondazni-mereni/sondazni-mereni-praha-libus).

Tato měření jsou významná kromě předpovědi počasí, také pro odhady možného šíření NCHL včetně BCHL, což jsou teoretické podklady také k předmětům Ochrana životního prostředí a Průmyslové havárie.   Po uvedené presentaci následovala prohlídka AIM (Automatický imisní monitoring) a výklad ing. Šilhavého o měření imisí. Závěrem lze konstatovat, že ústav má znamenité webové stránky, které lze doporučit každému zájemci o tuto problematiku.

www.CHMI.cz

V Praze  2. prosince 2016            Ing. Miroslav Kroupa

Foto: Tereza Majerová