„Exkurze do firmy ORITEST“

V souladu s tematickým plánem předmětu „Praktická příprava – chem“ se uskutečnila dne 24. října 2019 s třídou 2CV exkurze – do firmy ORITEST, která zásobuje kromě států NATO celkem 50 států světa analytickými prostředky  k detekci nebezpečných chemických látek (NCHL) včetně otravných látek (OL).

Byl proveden skvělý výklad s ukázkami přímo ředitelem firmy za asistence specialisty na detekci OL. Úvodem byla studentům precizně demonstrována správná ekonomika české firmy.  Expertem firmy nám byly ukázány produkty a to především průkazníkové papírky a trubičky pro detekci otravných látek OL i nebezpečných chemických látek NCHL. Předvedeny byly průkazníkové papírky a trubičky včetně prostředků pro okamžitou záchranu života v případě zasažení OL ( autoinjektory). Dále nám byla předvedena presentační videa objasňující principy detekce a na závěr nám by realizován praktický pokus  detekce s imitačními látkami.

Stránka firmy je na: https://www.oritest.cz/

a ukázky z exkurze na přiložených foto

V Praze 24. října 2019                         Ing. Miroslav Kroupa