Exkurze k výstavě 150 let periodické tabulky prvků

V souladu s tematickým plánem předmětu „Praktická příprava- chem“ se uskutečnila dne 12. září 2019 s třídou 2CV v počtu 3 (!) studentů exkurze k výstavě 150 let periodické tabulky prvků.  Výstavu uspořádala Universita Karlova Praha – Chemický ústav Přírodovědecké fakulty UK. Předem lze uvést, že na počest  tohoto objevu prohlásila OSN rok 2019 za Mezinárodní rok periodické tabulky prvků. Výklad k tomuto tématu jsem realizoval přímo u tabulky a to zejména se záměrem:

  • Objasnit teorii zákona v závislosti na periodicitě jednotlivých skupin prvků
  • Poukázat na úlohu jednotlivých prvků pro výstavbu současného světa
  • Zdůraznění nebezpečnosti skupin nebo jednotlivých prvků
  • Ukázat některé prvky in natura přímo v tabulce a pomocí interaktivní části tabulky zjistit cokoli o daném prvku
  • O tabulku byl velký zájem, předem jsme vyslechli přednášku pro gymnázium Strakonicice.

Foto: studenti 2CV

V Praze      září 2019                         Ing. Miroslav Kroupa