Exkurze na pracovišti OPIS MV-GŘ HZS ČR v Praze

Exkurze na pracovišti OPIS MV-GŘ HZS ČR v Praze

Téma:              Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR

Termín:           9. listopadu 2016

Účast:             7 studentů ze třídy 3. CV a 1 ze třídy 3. KKŘ

Dne 9. listopadu 2016 byla  v souladu s tematickým plánem předmětu Krizové a havarijní plánování provedena exkurze na Operačním a informačním středisku MV-Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Obsahem exkurze byla rámcová ukázka pracoviště spojená s přednáškami vedoucího OPIS plk. Ing. Merty a specialisty na geografický a informační systém IZS Ing. Pavla Špuláka.

OPIS MV-GŘ HZS ČR je současně hlavním OPIS IZS ČR. Výkon služby na OPIS je zabezpečován nepřetržitě ve čtyřiadvacetihodinových službách operačními důstojníky a operačními techniky. Plní tyto základní úkoly:

–          zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,

–          plní funkci národní varovací centrály,

–          je oficiálním kontaktním místem ČR pro zahraničí v oblasti katastrof,

–          zajišťuje vyslání pomoci ČR do zahraničí,

–          technicky zajišťuje prostory pro zasedání štábů.

 

OPIS GŘ HZS ČR je vybaveno moderními komunikačními a informačními technologiemi:

–          pro dohled nad telefonními centry tísňového volání 112,

–          pro on-line sledování operačního řízení HZS ČR,

–          pro vizualizace celostátní operační situace,

–          pro ovládání celorepublikového systému sirén.

Mezi úkoly OPIS GŘ HZS ČR patří také zajišťování připravenosti prostorů pro krizový štáb generálního ředitele HZS ČR, krizový štáb MV ČR a Ústřední krizový štáb. Zaměstnání proběhlo na místnosti vyčleněné pro práci Ústředního krizového štábu, kde byly současně vysvětleny některé technologie využívané pro činnost tohoto štábu v případě jeho svolání pro řešení krizové situace.

V další části exkurze provedl Ing. Špulák informaci k průběžně vytvářenému Geografickému a informačnímu systému IZS. Geografický informační systém je na počítačích založený informační systém pro získávání, analýzu a vizualizaci dat, která mají vztah k povrchu země. GIS IZS má dvě části. Veřejná část je dostupná na internetové adrese http://gis.izscr.cz. Podrobněji byla představena interní část, která je připravena k využití základními složkami integrovaného záchranného systému. Studenty tato část zaujala a byla také názornou ukázkou o možnostech využití informačních technologií pro potřebu krizového řízení a doplnila tak výuku v tomto předmětu.

Na závěr si studenti prohlédli vlastní pracoviště OPIS MV-GŘ HZS ČR a byli orientačně seznámeni se zde využívanými počítačovými programy.

Ing. Pavel Lukeš