„ Měření radioaktivity v okolí školy “

V souladu s tematickým plánem předmětu „Praktická příprava- chem“ se uskutečnilo dne 5. září 2019 s třídou 2CV v počtu 8 studentů měření radioaktivity přístrojem DC3C- 83  u budovy a v okolí školy. Před touto akcí byly zopakovány teoretické základy dozimetrie záření, veličiny a jednotky a současně zjištěno radiační pozadí několika prostor budovy Na Terase 8 (Dřevěnka) při tom si studenti naučili používat daný přístroj. Po té bylo provedeno měření radioaktivity nerostu Smolinec (U3O8)  a u Hvězdárny Ďáblice následovalo  měření okolního terénu.

Bylo zjištěno:

  • V budově školy je běžné pozadí radioaktivity cca 90 nGy/hod
  • Také před budovou Dřevěnka je radiace v normálu
  • Při hledání lokality se zvýšenou radiací nebylo nikde zjištěno zvýšené pozadí a to nejen v terénu u stanice MHD Květnová a ani v na skalách Hvězdárny Ďáblice

Studenti pochopili principy měření dávkového příkonu a všichni si vyzkoušeli používání přístroje.

Foto: studenti 2CV

V Praze   9. září 2019                         Ing. Miroslav Kroupa