„ Ochranný systém Metra OSM “

V souladu s tematickým plánem předmětu „Praktická příprava – chem“ se uskutečnila dne 31. října 2019 s třídou 2CV exkurze do ochranného systému Metra na technické centrum Radlická. Exkurze se skládala ze skvělé přednášky pana ředitele OSM na téma „ Možnosti OSM v součastných podmínkách“ a poté z vlastní prohlídky systému OSM. Zde jsme měli možnost prohlédnout si kompletní technické zabezpečení OSM, včetně zdrojů vody, zabezpečení elektrického systému technického centra, prvků izolační i filtrační ochrany a jiné. Vzhledem k tomu, že řada údajů z této oblasti náleží do zvláštních, citlivých či dokonce utajovaných informací podrobnosti zde nemohou být uvedeny. Exkurze poskytla znamenitý přehled o kolektivní ochraně obyvatel hl. m. Prahy pro případ mimořádných událostí

Ukázky z OSM  viz foto

V Praze 1. listopadu 2019                         Ing. Miroslav Kroupa