Informace k projektu AP – 3AV, 3CV, 3KKŘ

Dobrý den, posílám Vám pokyn ke zpracování projektu ke své Absolventské práci, dle citace ze Směrnice AP, která je na webu školy. Student po přidělení vedoucího, zpracovává projekt ke své AP. Vyzívám Vás tímto zpracovat, a předložili vedoucímu nejpozději do 15.11.2023. V případě, že tak student neučiní, vystavuje se riziku, že vedoucí mu zadání nezpracuje, a nebude mít na základě dle čeho zpracovávat svou práci.

S vedoucími jste budou seznámeni dne 10.10.2023 , kdo ten den, nebude ve škole přijde si podepsat již na studijní oddělení.

Studenti kombinovaného studia budou seznámeni v den jejich soustředění tj: 20.10.2023

CITACE Z : SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, 

Student po přidělení tématu a vedoucího AP obdrží od ZŘ VOŠ závazný pokyn ke zpracování a to nejpozději do 31. října daného školního roku.

Student na základě tohoto pokynu zpracuje projekt své AP do 15.11.2023, který bude obsahovat:

a) název absolventské práce;

b) cíl práce;

c) použité metody;

d) osnovu práce;

e) seznam literatury, kterou chce při zpracování AP použít a toto předloží do 15ti dnů svému vedoucímu AP.

Vedoucí AP zpracuje do 30. listopadu daného školního roku Zadání absolventské práce a toto předloží ZŘ VOŠ ke schválení.

Od 1.12.2023 již začíná samotná práce na své AP