Informace – praxe letní semestr šk. rok 2020/2021

Informace  pro studenty prvních, druhých   ročníků denního  studia a studentů 1 a 2 ročníků kombinovaného studia.

Nahlášení praxí na letní semestr do 30.4.2021 poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe. Praxe lze vykonávat na stejném pracovišti jako v zimním období.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 17.7.2021. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe. Je možné zaslat mailem a po návratu do školy přinést originály.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

Praxe kombinované studium – studenti mohou vykonávat praxi v průběhu letního semestru, nejpozději však do 30.6.2021