Informace pro 1, 2 a 3 ročníky denního studia – praxe zimní semestr

Informace  pro studenty prvních, druhých  a  třetích ročníků denního  studia

Nahlášení praxí do 30.11.2019, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  20.1-31.1.2020 –  v délce 10 pracovních dní.

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 14.2.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1