Informace pro 3 ročníky – projekt k AP

Dobrý den, posílám Vám citaci ze Směrnice AP, která je na webu školy. Student po přidělení vedoucího, zpracovává projekt ke své AP. Vyzívám Vás tímto zpracovat a předložit vedoucímu do konce října. V případě, že tak student neučiní, vystavuje se riziku, že vedoucí mu zadání nezpracuje.

S vedoucími jste byli seznámeni dne 17.10.2022, kdo ten den, nebyl ve škole přijde si podepsat již na studijní oddělení.

Studenti kombinovaného studia budou seznámeni v den jejich soustředění tj: 21.10.2022.

CITACE Z : SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE,

….Student po přidělení tématu a vedoucího AP obdrží od ZŘ VOŠ závazný pokyn ke zpracování a to nejpozději do 31. října daného školního roku.

Student na základě tohoto pokynu zpracuje projekt své AP, který bude obsahovat: a) název absolventské práce; b) cíl práce; c) použité metody; d) osnovu práce; e) seznam literatury, kterou chce při zpracování AP použít. Vedoucí AP zpracuje do 30. listopadu daného školního roku Zadání absolventské práce a toto předloží ZŘ VOŠ ke schválení.

V Praze dne 1.září 2019
Mgr. Jan Dalecký
ředitel školy TRIVIS-SŠ a VOŠ PK a KŘ s.r.o.