Informace pro 3.ročníky – OPONENTI

  Informace pro 3. ročníky – vyzvednutí zadání  AP od vedoucích

 

Stanovení vedoucích :  do 15.10.2018 – seznámení studentů s vedoucími. Studenti se zastaví na sekretariátu VOŠ a svým podpisem potvrdí souhlas se stanovením vedoucího své práce.

OD 16.10.-12.11.2018 – zpracování  zadání vedoucími pro studenty. – studenti spolupracují na zadání s vedoucím učitelem

Od 13.11.2018  – si studenti vyzvednou zadání AP na studijním oddělení o proti podpisu.

Stanovení oponentů 31.1.2019 – studenti si přijdou na studijní oddělení podepsat arch do 28.2.2019

Zadání AP je povinnou přílohou v AP. Uchovejte si ho a neztraťte, budete ho potřebovat.

Žádáme studenty, aby s vedoucími komunikovali. Je to v jejich vlastním zájmu, aby jejich práce byla připuštěna k obhajobě v červnu 2019.

Termín odevzdání AP je 15.4.2019