Informace pro 3.ročníky – VEDOUCÍ A OPONENTI

  Informace pro 3. ročníky

 

Stanovení vedoucích :  do 15.10.2021 – seznámení studentů s vedoucími. Studenti se zastaví na sekretariátu VOŠ a svým podpisem potvrdí souhlas se stanovením vedoucího a oponenta své práce.

Od 16.10.-7.11.2021 – zpracování  zadání vedoucími pro studenty – studenti spolupracují na zadání s vedoucím učitelem, aby jim co nejvíce vyhovalo při zpracování.

Od 8.11. -30.11.2021  – si studenti vyzvednou zadání AP na studijním oddělení o proti podpisu.

Dnem 1.12.2021 se zahajuje práce na AP. Termín odevzdání je naplánován na 15.4.2022.

Zadání AP je povinnou přílohou v AP. Uchovejte si ho a neztraťte, budete ho potřebovat.

Žádáme studenty, aby s vedoucími komunikovali. Je to v jejich vlastním zájmu, aby jejich práce byla připuštěna k obhajobě v červnu 2022.

UPOZORNĚNÍ – termíny jsou nastaveny školou, tak aby se zachovali všehny lhůty dle školského zákona. Není tudíž přípustné  termíny nedodržet.