Informace pro studenty VOŠ

Od 1.9.2021 je povinnost nosit zakrytá ústa ve společných prostorách školy. Zdržovat se pouze ve třídách. Omezit pohyb ve společných prostorách na minimum. Je zakázáno navštěvovat jiné prostory( třídy), které nejsou určeny pro jejich výuku.

Toto nařízení je vyhlášeno na základě Ministerstva zdravotnictví a pražské hygienické stanice.
Prosím dodržujte toto nařízení, ochráníte sebe i Vaše spolužáky a vyučujícící.

Děkujeme