Informace pro třetí ročníky – Zadání AP

Dne 11.10.2019 byli stanoveni vedoucí a oponenti k Vámi vybraným tématům Absolventských prací.

Zastavte se na podpis archů a oslovte své vedoucí ke zpracování Zadání AP .

Zadání od vedoucích musí být odevzdáno na studijní oddělení VOŠ do 12.11.2019

Studenti si toto zadání budou vyzvedávat od 15.11.2019 do 30.11.2019

Termín odevzdání již svázaných AP ve dvou vyhotoveních včetně CD je do 15.4.2020