Informace pro třetí ročníky – Zadání AP – aktualizace

Dne 14.10.2020 byli stanoveni vedoucí a oponenti k Vámi vybraným tématům Absolventských prací.Dne 16.10.2020 jste dostali e-mail, ve kterém jsem Vás seznámila s Vaším vedoucím a oponentem – oslovte své vedoucí ke zpracování zadání AP, ať máte zadání, dle Vašich předpokladů k práci.

Zadání od vedoucích,  Vám bude zasláno na Váš soukromý e- mail. Kopie zadání vedoucí budou zasílat i na studijní oddělení VOŠ.

OSLOVTE SVÉ VEDOUCÍ – AŤ MAJÍ NA VÁS KONTAKT, POKUD JSTE TAK JEŠTĚ NEUČINILI.

Papírovou formu ( originál zadání) si budou studenti vyzvedávat na sekretariátu školy,  až situace dovolí.

1.12.2020 je oficiálně zahájen začátek práce na Absolventských prací.

Termín odevzdání již svázaných AP ve dvou vyhotoveních včetně CD je do 15.4.2021