Informace pro třetí ročníky – Zadání AP

Dne 14.10.2020 byli stanoveni vedoucí a oponenti k Vámi vybraným tématům Absolventských prací.

Dne 16.10.2020 jste dostali e-mail, ve kterém jsem Vás seznámila s Vaším vedoucím a oponentem – oslovte své vedoucí ke zpracování zadání AP, ať máte zadání, dle Vašich předpokladů k práci.

Zadání od vedoucích musí být odevzdáno na studijní oddělení VOŠ do 8.11-2020

Studenti si toto zadání budou vyzvedávat od 10.11.2020 do 30.11.2020 na sekretariátu školu – pokud situace dovolí. Budeme případně infomovat o jiném postupu.

1.12.2020 je oficiálně zahájen začátek práce na Absolventských prací.

Termín odevzdání již svázaných AP ve dvou vyhotoveních včetně CD je do 15.4.2021