„ Muzeum policie ČR “

V souladu s tematickým plánem předmětu „Praktická příprava – chem“ se uskutečnila dne 10. října 2019 s třídou 2CV exkurze – návštěva  Muzea policie ČR.

Exkurze se zúčastnila třída 2CV v plném počtu; prohlídka expozic: 1. Ochrany obyvatelstva (individuální a kolektivní ochrana), 2. Pyrotechnických prostředků a 3. Drogové závislosti včetně filmových dokumentů k těmto expozicím studenty velmi zaujala. Všechny uvedené oblasti tvoří pilíře výuky odborných předmětů naší školy. Odvětví detekce a identifikace nebezpečných chemických látek, které bylo rozptýleno především do expozice ochrany obyvatelstva představovalo historický doplněk k nedávné exkurzi Laborexpo.

Stránka Muzea je na:   https://www.muzeumpolicie.cz

a ukázky z exkurze na přiložených foto

V Praze 10. října 2019                         Ing. Miroslav Kroupa