ODEVZDÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ – POKYNY

Absolventské práce u 3. ročníků

Termín odevzdání:

  • Řádný termín 15.4.2020 do 18:00hod
  • Na žádost do 25.4.2020 – pouze se souhlasem ředitele ( pro uznání se bude přihlížet na důvody zvláštního zřetele). Žádost musí být doručena elektronickou formou ( mail: vos@trivis.cz) do 15.4.2020 na studijní oddělení VOŠ Praha.

 

Studenti třetích ročníků odevzdají své Absolventské práce (dále jen AP), dle termínů pro odevzdání ELEKTRONICKOU  formou. Elektronická forma bude obsahovat všechny náležitosti, tak jako kdyby jste je odevzdávali v tištěné formě.

Své AP zašlou v jednom e- mailu:

KOMU – vedoucímu své AP

KOPIE – 1, oponent své AP ( v případě, že neznají svého oponenta dotáží se na studijním oddělení VOŚ (vos@trivis.cz)

2, Studijní oddělení VOŠ Praha

Dne : 16.4.2020 vedoucí a oponenti zahájí práci na posudcích. V případě, že student, bude mít odloženo, studijní oddělení o této skutečnosti bude informovat prostřednictvím e- mailu s termínem dodání AP.

 

Nejpozději dne 16.5.2020 vedoucí a oponenti zašlou svým studentů posudky. A tady  POZOR.

Studentovi bude zaslán posudek rovněž mailem od vedoucího i oponenta.

V tištěné formě studenti své AP odevzdají v den nástupu do školy, 2x AP +  1x CD pro uskutečnění Absolutorií.

V případě dotazů jsme tu pro Vás.

Studijní oddělení VOŠ