Nástup studentů 1 a 2 ročníků VOŠ je 7.12.2020

S ohledem na nařízení vlády o rozvolňování je nástup 1 a 2 ročníků  7.12.202, dle původních  rozvrhů.

Přípravný týden od 14.12.2020 bude využít případně k do probrání látky. Zkoušky, zápočty vyučující nasměrují  na zkouškové období od 21.11.2020.

Co je nutné pro všechny ročníky: po celou dobu pobytu ve škole mít zakrytá ústa( včetně výuky), minimalizovat svůj pohyb po škole. tzn: zdržovat se ve třídách. Nutno častější větrání ve třídách i během výuky.

PRAXE : odborné praxe proběhnou dle plánu  posledních 14dní v lednu, je nutné, aby jste si praxi zajistili. Jsem domluvena s policií středočeského kraje, že nám vezmou přednostně naše studenty, ale kapacity nejsou neomezené. Dále můžete stále využívat možnosti domovních prohlídek přes p. Sekyrovou.

Do 30.11.2020 dle organizačního plánu je termín pro nahlášení praxí. Bohužel jsou i mezi Vámi tací co nemají splněno ani za letní semestr šk.r.2019/2020.

Třídní první den nástupu Vás budou informovat o všech pravidlech pobytu ve škole. Před vstupen do školy si prosím dezinfikujte ruce.