Opravná Absolutoria – říjen 2023 – instrukce

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria  je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek a zápočtů do 25.9.2023 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 25.9.2023 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 6.9.2023- ve dvou vyhotoveních + 1x CD 

Převzetí posudků na studijním oddělení  od 25.9.2023 – 27.9.2023

4, Doplacení školného, pokut do 25.9.2023

ABSOLUTORIA  – 2.10.2023

Konání Absolutoria je  pro :

3. Av, 3AVA a 3.KPK – v Prevenci kriminality – 2.10.2023

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. V případě, že Vám dopis nedorazí, a jste zapsáni v harmonogramu. Dostavte dle harmonogramu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celé dopoledne (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení. Pravděpodobné ukončení 12:00

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Vyzvednutí Diplomů a Vysvědčení od 3.10.2023

Časový harmonogram 

Harmonogram – 2.10.2023