Organizace letního semestru ve šk. roce 2019/2020

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA LETNÍ SEMESTR  ŠK. ROKU 2019/2020 – závěr šk. roku 2019/2020

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY 

O MOŽNÉM SEJMUTÍ V DOBĚ KONZULTACÍ, ZKOUŠEK S VYUČUJÍCÍCM – rozhoduje vyučující.

             1.AV, 1CV, 2.AV, 2CV, 1KPK, 2.KPK – již nebudou nastupovat na výuku

Přípravný týden:  ( zrušen) – Distanční výuka bude probíhat až do konce května, ať se vše stihne. Do konce května je možno vykonat  klasifikaci u předmětů končící zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem. Téma a formu zadá vyučující.

Zkouškové období: ( 1.6.-14.6.2020)  – ústní zkoušky u předmětů, co končí  zkouškou a případně kl. Zápočtem, s  možností si dodělat do 30.9.2020).

Praxe se ještě stále řeší, čekáme na vyjádření ministerstva školství. ( mělo by být známo do konce dubna)

Zápis do Indexů, provedou vyučující hromadně na studijním oddělení. Studenti mohou vykonávat klasifikace bez nich. Pokud ho máte u sebe, přineste na studijní oddělení v den, kdy půjdete na zkoušku!

                          3.AV, 3KPK, 3KKŘ  – nástup 11.5.2020

Přípravné období: 11.5. – 30.5.2020 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 15 lidí. Vyučující budou tyto konzultace hlásit studijnímu oddělení min den předem.

V tomto datu je možné uskutečnit kl. Zápočty, ale  NE zkoušky.
Zápočty,  budou řešeny  distančně- např: rozsáhlejší Seminární prací s termínem do konce května. Zadá vyučující.

Zkouškové období ( 1.6.-14.6.2020)  V době od 1.6. – 14.6.2020  se budou konat  ústní zkoušky u předmětů, co končí  zkouškou a případně kl. Zápočtem.

Dne 15.6 musí být klasifikace u třetích ročníků uzavřena. Bude se připravovat harmonogram pro Absolutoria.

Zápis do Indexů, provedou vyučující hromadně na studijním oddělení. Studenti mohou vykonávat klasifikace bez nich. Pokud ho máte u sebe, přineste na studijní oddělení v den, kdy půjdete na zkoušku!

Absolventská zkouška s obhajobou AP – posunuta o týden ( 22.6.-24.6.2020 ). První půjde kombinované studium.

Slavnostní vyřazení : 23.6.2020 –  zrušeno, diplomy budou předány studentům individuálně.

Absolventské práce studenti odevzdají v tištěné formě do 30.5.2020.  Pokyny k Absolutoriu budou zaslány následně.