Organizace výuky na 10.10.2019

Z důvodu konání opravných Absolutorií dne 10.10.2019, bude zrušena výuka u 1.AV, 1.CV a 3.AV.

Třídy 2.Av a 2.CV budou mít výuku dle rozvrhu.