PRAXE letní semestr šk. roku 2019/2020 – pokyny

Ministerstvo školství rozhodlo  o povinnosti splnit podmínky AVP a to včetně praxí. Škola bude studentům  UZNÁVAT odbornou praxi.

Uznání odborné praxe – možné si plnit i průběhu prázdnin až do konce ledna 2021.

1, Pokud student pracuje v organizacích, které souvisí s našimi programy

2, pokud vykoná, alespoň 4 domovní prohlídky, tak jak to bylo schváleno pro tento semestr, možné vykonat i průběhu zimního semestru šk. roku 2020/2021 – S žádostmi se obracejte na p. Sekyrovou – 727 853 314

3,  pokud vykonává  dobrovolnickou práci při pomoci v pandemii COVID 19 a to v rozsahu:

DENNÍ studium – 45hodin – musí doložit co a kde vykonával

KOMBINOVANÉ studium – 70hodin – musí doložit co a kde vykonával