Volná místa na VOŠ Praha pro šk. rok 2020/2021

Máme ještě volná místa pro obory krizové řízení  a v Prevenci kriminality

Druhé kolo přijímacího řízení dne 26.8.2020 – přihlášky do 24.8.2020

Po tomto termínu si uchazeč  může domluvit termín osobní schůzky na mailu : vos@trivis.cz, nejpozději do 31.9.2020

Dokumenty nutné k přijetí :

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2020 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů – 2 formuláře

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2020/2021 ve výši 10.500  Kč – u denního vzdělávání a 9.750 Kč – u kombinovaného vzdělávání. Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek a to ve výši 2.100 Kč u denního studia a 1.950 Kč u kombinovaného studia (+ 50,- Kč manipulační poplatek). Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).