PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2023/2024 – volná místa

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ do 22.6.2023

Přijímací řízení je zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu  koná se formou pohovoru na téma profesní orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje vystupování uchazeče, jeho verbální projev, zájem o zvolený obor, předpoklady pro studium, motivaci, apod.

V případě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2023/2024

Bližší informace naleznete na tomto odkazu: 

Přijímací řízení | TRIVIS vyšší odborná škola Praha

Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení – platba v den konání přijímacího řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).