PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2022/2023

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ  pro 1 kolo přijímacího řízení do 25.6.2022 a pro 2 kolo do 23.8.2022. Pozvánka na přijímací řízení Vám bude zaslána 14 dní před konáním přijímacího povoru. V případě, že Vám pozvánka nedorazí a podali jste řádně přihlášku, dostavte se na přijímací řízení v den jeho konání.

Přijímací pohovor se bude konat:

I. kolo – 29.6.2022

II. kolo – 25.8.2022

Přijímací řízení je zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu  koná se formou pohovoru na téma profesní orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje vystupování uchazeče, jeho verbální projev, zájem o zvolený obor, předpoklady pro studium, motivaci, apod.

V případě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2022/2023 .

Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek  až po prvním semestru.

Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení – platba v den konání přijímacího řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).